logo

Nowodhow Kens 2007

English version of this page
English2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Deryvadow adhyworth Bagas Ad-Hoc 19/12/2007
Un Form/Furf Scryfys rak Gernewek

Bagas Rag an Termyn formyes dhe wonys gans an Brusyas adro Vurf Squyr a Gernewek  re omguntelas a-noweth dhe'n 13ves ha 14ves mys Kevardhu.

Da yu genen deryvas yma assentyans yntra'n cannasow bagasow an tavas Kernewek ha scryvow composter dhe worfen a'n guntellyans war'n laghys rag furf squyr a Gernewek.

Manylyon a vyth dhe'n gwyasva MAGA.

Bi lingual signLowender Kernewek CKB mys Kevardhu 2007

Australian Bards

Yth esa try Barth a vry specyly dhe CKB Lowender  synsys dhe Gadina, Gorenys Yorke, Soth Australy.

Barth Richard Hancock - Tasek Lowender Kernewek , ha Lilian James, Barth an Yeth Kernewek ha kensa penrewler a'n Gowethas Gernewek dhe Soth Australy, Scoren an Gorenys Yorke gans Mer a'n Arvow Cober ha'n Penrewler Lowender Kernewek, Barth Paul Thomas.

Scuesen a try Barth owth obery dywysyk whath rag an gordhyans a Gernow.Kescusulyans An Orseth 2007

Porth Ia

Synsys a ve Kescusulyans an Orseth De Sadorn an 13ves Mys Hedra dhe Borth Ya.

An desten o Bewnans hag Ober Mordon, rak solempnyta lyver noweth dyllys abarth an Orseth. An jeth a dhallathas gans deu areth gans Derek Williams ha Peter Thomas adro dhe'n Guntelles Keltek a 1926, ha Spyrysegyeth Mordon.

Wosa henna, yth esa pymp lennans a'y ober gans Peter Thomas, Mick Paynter, Roy Phillips, Ann Trevenen Jenkin, and Tamsin Donaldson (Myrghwyn Mordon).

Yn dohajeth deu vagas a vysytyas Gwythty Porth Ya ha Cofscryfva BorthYa yn torn. Godhon mur ras dhe buponen a weresas.

Kescusulyans An Orseth 2007


Weryson Holyer an Gof 2008

Holyer Shield

Yma galow profyansow rag Weryson bledhennek an Orseth ma ha comprehendys ynno seyth kensa ran, ha deu weryson brassa dres oll rag dyllans mur y roweth dhe Gernow po themys Kernewek dres an vledhen 2007 yn unyk.

Rag manylyon lun :

Ann Trevenen Jenkin, pell 01736 850332 po e-bost.Gorseth dhe Bensans

Gorseth dhe Bensans

Deth braf ha segh, cowethyans bryntyn ha para gwerysoryon a'n randyr oll a weresy dhe  barusy an Orseth 2007 prevyans marthys.

An processyon y'n dohajeth, ledys gans menestrouthy Golowan a sewya hensas, a ve tacklys gans lyes baner du hag owrek.

Hel Sen Jowan lun a gemeras plesour dre'n try hur, gwary yn Kernewek gans fleghes adhyworth Scol Sen Eler, ha gol skyans genesyk.

Rag an areth gans an Barth Mur clykkya omma, ha scuesennow clykkya omma mar plekKesstryvyansow 2008 ow mos yn-rak

Yma ow pesya yn ur ma kesstryvyansow an Orseth Kernow 2008. Yma classow rak tus a os ha fleghes yn bardhonyeth,yeth plen, studhyansow Kernewek, ylow (yn Sawsnek po Kernewek) creft ha skesenyeth.

Y hyllyr cafos manylyon lun ha rewlys rak entra war an wyasva ma. An dethyow degea yu 31ans a vys Merth ha'n pewasow a vyth res gans an Barth Mur dhe'n Orseth ygor dhe Looe war an kensa de Sadorn yn mys Gwyngala 2008.

Rak manylyon lun clykkya omma tus a os, ha clykkya omma rak tus yowynk.
"Setting Cornwall on its Feet"

Lonch an liver
Douglas Williams, (Vanessa Beeman), Peter Thomas, Derek Williams,
Tamsin Donaldson, Ros Prigg, Ann Jenkin and Rod Lyon

Dres Esethvos Kernow dhe Bensans hevleny, y fu lonch an lyver noweth 'Setting Cornwall on its Feet' - lyver a-dro dhe'n ober gwres gans an Barth Mur kens, Robert Morton Nance -(Mordon).

An lonch a vu gwres gans Barth Douglas Williams (Lef ha Pluven) De'Yow an 29ns. a vys Est y'n Lyverjy Morrab. An lyver yu cuntellyans a assays gans auctoryon dyffrans, pub ow teryvas yn unyk a-dro dhe'n tremynnow dyvers an ober a wrug an den-ma a vry rag Kernow.

An lyver a vu dyllys gans Francis Boutle Publishers hag a'n jeves prys a £12.50.Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eisteddfod 2007
Mererid Hopwood - Welsh Gorsedd Liaison, Keith Shaw - Kaswydh,
Barbara Shaw - Mentenor a'n Ertach - Scryvynyades, Adrian Morgan - New Welsh Bard,
Vanessa Beeman - Gwenenen - Barth Mur and Ludovic Louboutin - Breton Bard

Esethvos Kenedhlek Kembry, Mold, Sir Fflint, synsys an 5es bys yn 12ves Mys Est, o mar lywus ha bysy del yu usyes.

Cannasow an pymp bro geltek a ve gelwys dhe’n Esethvos Kenedhlek Kembry an 5es bys yn an 9ves Mys Est. Yth esa ena, abarth Gorseth Kernow, Gwenenen, Vanessa Beeman, Mentenor an Ertach, Barbara Shaw, ha Kaswydh, Keith Shaw.

Eisteddfod 2007
Keith Shaw - Kaswydh, Vanessa Beeman - Gwenenen - Barth Mur,
Selwyn Griffith - Archdruid, Barbara Shaw - Mentenor a'n Ertach - Scryvynyades

An gewer o cuf De lun, pan ve degemerys an Vyrth Noweth orth Solempnyta an Orseth yn-mes dh’n Vaen. Dewetha y’n jeth, Tudur Dylan Jones a ve Curunys yn mysk mur a ceremony ha muvyans. Dhe 20.30 yn nos, Davydd Iwan, Penrewler Plaid Cymru mes canor ha scryfor-can magata, a ros kescan splan, del wruk Cur an Esethvos De Merth.

Wosteweth, De Mergher, ny a dhustunyas ryans Medal an Yeth Plen, gwaynys gans benen yowynk, hag yn gorthewer, oll an Ostysy Geltek a omguntellas gans Tus a-vry an Orseth rak kynyaf ha farwels.Byrth Noweth 2007

Rag rol Byrth noweth dhe'n Orseth Bensans clykkya omma mar plekGorseth Kernow 2007

Carrek Los yn Cos
Carrek Los yn Cos

De Sadorn 1a mys Gwyngala 2007.

Park Penlee dhe Bensans

Rag manylyon pella clykkya omma mar plek.


Pewasow Consel an Orseth 2007

Y hyllyr gweles an Pewasow Consel an Orseth Kernow dre glykkya omma.


Goursez Breizh 2007

Prizes

Hevlyny yth esa dheu gannas danvonys diworth Gorseth Kernow dhe’n Orseth yn Breten Vyghan, Cannas Barth Mur, Skogynn Pryv(Mick Paynter) ha Banoriethor(Phil Rendle).

Y tal dhyn notya h’an kufder ha’n helder an vyrth ena dhe vos hep par vyth oll.

War jeth an Orseth an gewer splann o hag yth eson ny yn hwyr yn dan an howl lagas an jeth.

Kyns bos ena Gwenc’hlan, an Drewyth Mur, esedhys yn y le, y Gannas, Per Vari Kerloc’h a lywyas an Solemptnya . Y’n vledhen ma dyw rann an gledha terrys o junyes gans Phil Rendle (Kernow) hag Edith Guenguino(BretenVyghan) ha dascorrys dhe Vererid Hopwood (Kembra).

Wosa areth adhya’n Gembroges Mererid Hopwood y whrug Mick Paynter areth cot rak Kernow.

Yn meth ef y vos lowen ow ton bolonjeth da adhya Gwenenen ha Consel an Orseth Kernow.

Lowen ynweth an Gannasow ow pos yn le ma gans aga henderow ha Bretonek ha Kembrek war’n jeth splann na. BREIZ DA VIRVIKEN.

Yn medh Cannas Drewyth Mur dhynny "Kernow Bys Vyken."

Yth esa dyw vardhes noweth dhegemerys y’gan mysk gans Gwenc’hlan ages Drewyth Mur. Wosa cana Bro Goz ma zadou an vyrth a wruk eva dhiworth korn meth (py chuchenn) ha gorfenys yu an Orseth.

Mick Paynter, Skogynn Pryv


Gwarnyans Dhe Aberfal

Gwarnyans Dhe Aberfal

Yth esa nessa Solempnyta Gwarnyans dhe Aberfal de Yow 26ans mys Gortheren 2007. Hem a wruk kenwharfos gans an seythen Cuntelles Keltek, pan esa cannasow adhyworth Alba, Breiz, Cymru, Eire, Kernow ha Mannin ow waytya wharfosow wonysegeth dhe Dremogh Penryn. Drefen bos glaw an Gwarnyans a wharfe dhe'n Wythty Morek. Yth esa adro 60 barth ena.

Y hyllyr gweles video ber an Gwarnyans dre glykkya omma.


An Orseth A Dheryf Gwaynyoryon Kesstryvyansow rak 2007

Prizes

Y hyllyr gweles sewyansow rak an classow Tevysogyon ha Fleghes dre glykkya war an kevren a sew, gwaynyoryon 2007.


Avonsyans gans an Yeth Kernewek

Bi-Lingual sign

Deryvadow gans Jory Ansell / Caradok a ve res dhe Guntellyans an Orseth dhe Hel an Conteth, Truru de Sadorn 2a mys Metheven 2007. Dasscryf an deryvadow deuyethek, del ve profyes, y hyllyr y redya dre glykkya omma.


Pysadow Crystyon ha Redyans

Pysadow Crystyon ha Redyans
Keith Syed / Gwyk Los, Barth Mur Vanessa Beeman / Gwenenen,
ha'n Rev Brian Coombes / Cummow dhe'n morans an lyver noweth.

Yma pryntyans noweth an Lenlyver Ber, lyver redyans ha pysadow rak lyes treveth dres an vledhen, a ve usyes rag an kensa prys dhe servys Sen Petrok wosa an Orseth Degeas de Sadorn 2a mys Metheven. An kensa pryntyans re be efanys dhe synsy yn mysk an re erel, an degolyow Sen Jowan Baptyst ha Sen German. An Ober re be gwres gans Keith Seyd (Barth Gwyg Los) gans an kesoberyans Bagas Cusul an Epscop Truru h'a dhellos gans Kesva an Taves Kernewek. Yma raglavar gans an Epscop Truru del wruk an Epscop esa kens yn 1978.

Yma lyver yn KK ha CD yn KU dhe gafos ynweth.


Map Kernow

Map Kernow

Map Kernow, an 8.5m / 25 tros hes ymach den bal Kernewek dhe Gapunda, Soth Australya a ve dasbrofyes de Sul 3a mys Metheven 2007.

Yth esa naw Barth Soth Australya an Orseth Kernow dhe'n wharfos hag adro 25 esel C.A.S.A. Canow a ve kenys dhe'n solempnyta gans Bagas Canoryon Soth Australya an Cowethas Gernewek, dynargh adhyworth an Mer a Consel an Randyr Light, arethow gans brasyon a bup sort ha pysadow dasbrofyans a res gans Chaplen usy ow tos C.A.S.A. Rev. Matt Curnow.

Messach keslowena ha scodhyans dyworth an Caderyor Consel Conteth an Gernow a ve redyes yn Sawsnek h'a drelyas dhe Gernewek gans Bardhes Lilian James a Moonta. Antemys ha canow o kenys, Ke yn rak Australya dek, Trelawny, Hayl dh'agan Mamvro hag Yma Tyr yn Kernewek.


Barth Mur a Guntell Kernewek Australyan

Barth Mur a Guntell Kernewek Australyan

Gwenenen a dheth Australya yn avar mys Me 2007. Onen an kensa le hy eth dhe weles o Bendigo.

cleth dhe dhygow: George Ellis (Map Bendygo) Lewyth Cowethas Gernewek Bendigo ha Randyr. Peter Mundy cannas Cytys Whor (Yma Bendigo gevellys gans Pensans). Robert Beeman. Cr. Julie Rivendell, Mer Cyty an Greater Bendigo. Vanessa Beeman (Gwenenen) (Barth Mur). Libby Luke ha Tom Luke (Colon hag Enef yn Bendygo) ysyly Cowethas an Gernewek Bendigo hag ynweth Cowethas an Gernewek Vyctorya arak trybut Bendigo dhe'n dus bal Kernewek.

Barth Mur Gwenenen eth dhe Gernewek Lowender an brassa gol Kernewek y'n nor.

Yma moy scuesennow dyworth Australya. Clykkya omma mar plek


Gwarnyans An Orseth

Gwarnyans An Orseth

Gwarnyans an Orseth dhe Bensans a wharfe ha'n gewer splan gans cuntellyans da a Vyrth. Yma y'n skesen an Mer Pensans, h'an Barth Mur ha Marshal an Orseth.

Y hyllyr gweles video ber an solempnyta der glykkya omma.

Rak manylion pella www.penzance2007.btik.com


Phoebe Procter

Soweth, Phoebe Procter, kens bardhes,Morwennol, Gorseth Kernow, a verwys a-dhewedhes, 97 hy bloth. Myrgh Mordon o hy, ha kernewegores, a scryfa bardhonyeth hag a seny an crowd yn ta.


Deth Sen Pyran 2007

Penzance
Processyon Sen Pyran dhe Bensans. Yma Barth Mur Gwenenen orth y 
hembronk gans Barth Howard Curnow a dhyghow dhedhy hag
Andrew George ES a gleth dhedhy.

Drefen bos lyes wharfos adro dhe jeth Sen Pyran (5a mys Merth) ny yllyr deryvas puptra. Agan Barth Mur 'attendyas an processyon Pensans ha dons fleghes de Gwener 2a hag 'ygoras an fer Troon de Sadorn.

De Sul hy a junnyas an kerth adrus Trethow Peran hag eth dhe'n kynyow dhe Dowan Blystra. De Lun dhe 10.30  Gwenenen a junnyas an kerth dre Vosvenegh, ha 1 w.h. an kerth dre Druro.

Cornish Library
Yth esa dysquedhyans henwys Myr orth Roweth Gernewek
dres oll an bys a wharfe dhe Lyverva Studhyans Kernewek,
Resruth a 5es dhe 31ans mys Merth 2007

Yth esa an dhysquedhyans rak vystya yn Resruth, ha'y 'attendyas an servys Prys Sen Peran dhe Beran ar Wodhel oghas dhe Fenten Beran.

Hurling
Hurlya dhe Sen Colom de Sadorn 3a mys Merth.
Yma neponen ogas parys a gemer an bel arghans.


2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Pup daffar © Gorsedh Kernow marnas ef yw ken askrifys