logo

Nowodhow Kens 2013

English version of this page
English2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Kernowyon a Gan

Grand Bard at Royal Albert Hall

Avel Bardh Meur, gelwys veuv vy gans an Keffrysyans Kernewek a Geuryow Mebyon dhe esedha y’n Lojja Riel Hel Albert Riel rag golya aga 30ns Pennblodh, dy’Sadorn 2a mis Du. Pur enorys en vy dhe wul yndella ha fest prout dhe glewes 590 lev ow kana yn kolonnek a-barth Kernow, war-barth ha’n gleworyon gernewek goryntanys.

Kanasow yowynkes kernewek o Cambiata (keur mebyon gans levow ow chanjya) hag Orkestra Yowynkes Kernow, anodho may sonas an organydh, Angus Webster, 14 y vloodh, gans meur a vaystri organ an Hel Albert Riel! Yth en vy prout fest ynwedh a’gan verdh, neb a gevros dhe’n hwarvos dre skrifa ilow ha geryow, dre berformya gans daffar ha levow, dre lewya keuryow ha treylya kanow yn Kernewek.

Choir at Royal Albert Hall

An skoodhyoryon, hag a lavuryas di gans aga baneryow ha’ga hwarthuster kernewek, o kehaval orth an Lu Trelawni a’n osow tremenys, mall o gansa omdhiskwedhes yn Loundres may hallens i disklerya a’y wosa, “Yth en evy ena!” Kernow bys vykken!

Steren Mor, Bardh Meur Kernow


Ida Hilary Summerhayes Shaw - Myrgh Dumnonya

Re verwis Hilary Shaw, 90 hy bloodh. Kyns esel Konsel an Orsedh ha Kesva an Taves Kernewek magata, yth o hi dyskadores pur sewen a’n yeth kernewek yn ranndir Aberfala/Pennrynn dres moy es 25 bledhen, ow tyski klassow leel adhyskans tevesigyon yn Kolji Pennrynn. Hi a wre devnydh y’n klassow a’y steus skrifys yn arbennek, ha lies a’y studhyoryon aga honan a besyas dhe dhos ha bos berdh ha dhe dhyski.

Hilary re ordenas lies servis y’n taves kernewek hag yth o hi esel byw Bredereth Sen Jago, bagas usi ow tresya mellow kryjyk kernewek gans bagasow keltek erel yn Europa. Bern arbennek a’s tevo a’n gwariow kryjyk klassek kernewek.

Urdhys veu Hilary orth Kelliwik yn 1984, ow kemeres an hanow bardhek Myrgh Dumnonya.

Pat Miller - Myrgh Jowna


Gorsedh Kernow 2013 Pennrynn/Penryn 2013 DVD

Y hyllyr prena DVD Solemnyta an Orsedh 2013 dhe Bennrynn lemmyn

An kost yw £6 ha ganso £1.00 f & l y’n RU, £2.50 f & l Europa, ha £3.50 rag remenant an bys.

Yth yw furvyans PAL Europek war blasen pryntys yn liw DVD-R.

Y teu yn kyst lyverva DVD gans brehel pryntys yn liw.

Furvlen arhadow omma (furvlen PDF)

DVD cover


16ves mis Hwevrer 2014 : dydhyas rag agas dydhlyver

Hwarvos rag sevel arhans a-barth Gorsedh Kernow a vydh synsys yn Burjesti Porth Ia dy’Sul an 16ves a vis Hwevrer. An ilewydh a vydh Phil Beer, meuraswonnys dhyworth ‘Show of Hands’.

Y hyllir kavos omma kedhlow leun a’n hwarvos.


Lonch Lyver dhe Leedstown

Richard Jenkin book launch
Derek Williams, Ann Jenkin, Maureen Fuller

Bardh Meur Maureen Fuller a attendyas kuntelles arbennek dhe Leedstown, dhe lonchya an lyver nowyth a-dro dhe vewnans Richard Jenkin (1925-2010), neb o personoleth gresel hag awenek yn dasserghyans an honanieth, yeth ha gonisogeth kernewek.

An lonch a veu kovhes ha solempnys gans bardhonogow, yeth plen hag ilow dhyworth an teylu ha kowetha.

"Richard Jenkin o an kynsa person a glewis vy kewsel Kernewek," yn-medh Maureen – Steren Mor – orth an lonch hag o attendys yn ta.

Loveday Jenkin – Myrgh an Tyr – myrgh yowynka Richard Jenkin, a dylis trubyt dh’y thas avel awen dhe henathow yn rew.

"Y les yn Kernow ha Kernewek o passhyon, ha nyns o studhyans akademek," yn-medh hi, "hag ev a wra pesya aweni oll ahanan."

"Ev a’n jevo natur kuv ha konvedhes," yn-medh kar ha kyns Bardh Meur Jori Ansell – Caradok – "Dhe lies ev o koweth da ha kuv, gans spyrys ygor ha hel ha jolifta jentyl hag a ylli koselhe studh tyckli."

Y hyllir gweles trogh gwydheo an hwarvos omma.

Dhe ragerhi dasskrif a “Richard Jenkin: Map Dyvroeth: Mab Meur a Gernow,” gwrewgh klyckya omma mar pleg.


Berdh Kernow Ranndir an Tamar

Lyver nowyth a-dro dhe verdh ranndir an Tamar, an pympes y’n kevres, a vydh lonchys mis Gwynngala 2014, rag keslamma gans hwarvos solempnita ygor Gorsedh Kernow yn Penntorr.

Testen an lyver a vydh berdh gernewek, marow ha byw, neb a’s teves mellow gans an ranndir na. Synsys ynno a vydh berdh aswonnys y’n trevow Tavistock hag Aberplymm war’n lann est keffrys ha’n ranndiryow a-dro dhe Gelliwik, Essa ha Penntorr war’n tu west.

Re hwarva seulabrys kuntelles leel gans skoodhyans Mer Penntorr, ha re bareusas rol servadow ha ri kedhlow dhe verdh vyw a-dro dhe’n vaner a bareusi aga skrifow aga honan. Ni a wayt may fo gweres dhyworth pub bardh oll y’n ranndir na, Kowethasow Kernow Goth ha bagasow kovskrifen leel gans an ober a hwithrans munys a-dro dhe verdh varow. Nebes anedha a veu urdhys mar a-varr avel 1930, dres kov tus lemmyn yn fyw.

Mar mynnowgh kavos dasskrif a’n 2 rol servadow ha mar kyllowgh gweres, ebostyewgh mar pleg orth Ann Trevenen Jenkin orth pellgowser@btinternet.com po pellgewsel orth 01736 850332.


Tony Piper - Baneror

Yth esa Loskva Gambronn leunhes, 6ves mis Du, an dus ena orth hi fenna rag servis kommytyans korf ha’n loskans agan bardh ni Baneror (Tony Piper).

Tra dhiblansedh y honan o a'n dhiverseth an re owth attendya an kuntelles na, avel yth esa apert an gnas hwarthus ha’n gerensa yn mysk an “gynoryoryon” hag ena yw gnas Baneror y honan eev.

Yth o Tony yn kettermyn den ha'y natur hwarthus dyspleys yn feur hag an minhwarth ogas ha klavesus hag onan pur sad adro an maters ha ker ens i ragdho.

Ev o person brassa ages bewnans a wrug attendya pub hwarvos oll agan Movyans Kernow ni.

Ny wrug ev perthi folnedh vydh yn lowen ha feusik ha synsys re beu Konsel Gorsedh Kernow rag y avis ha'y gusul fur war lies kentel.

Ev re beu onan poos yn unn veurhe savla Kernow y'n Guntelles Geltek Geswlasek adreus lies bledhen hag ev ow kavos lies koweth anodho hag ynwedh a Gernow.

Den teylu esa ha gans reowta y gothmans goth a'n kreslu ha'n Movyans Kernewek. Ev a glewas yn town enor down y vos bardh Kernow ha Gorsedh Kernow yn hy thro a glew enor y eseleth ha y gowetha.

Ni a wra perthi kov y dhewlagas minhwarthus.

Re bo gwynn y vys war lann arall an mor down.

Dew genes Tony.

Skogynn Pryv - Mick Paynter

Klyckyewgh omma rag vydeo "In Memory of Tony Piper".


Derivas Berrhes a Guntellyans Konsel an Orsedh, mis Hedra 2013

GK Council

Taw a vynysen a veu synsys orth dalleth an kuntellyans dhe berthi yn kov agan kyns kesesel an Konsel, Tony Piper – Baneror.

Ena an Konsel a raglevas dhe gesdewis Delia Brotherton – Myrghwyn Melynor – war an Konsel ha hi a veu gelwys y’n kuntellyans avel an Sodhoges Keskomunyans nowyth.

Y feu lennys rol a is-kesedhegow an Konsel gans an Bardh Meur ha kedhlow a-dro dhe eseli a’n re ma re beu nowythhes.

Ena an Kannas Bardh Meur a ros derivas fatel o an solempnita Pennrynn ha nebes maters a veu kampollys – byttegyns, an prederow kemmyn o re bia hemma sewen. Akordyans a veu res rag arwodhieth nowyth hag a vydh askorrys rag an vledhen a dheu, hag y feu unnverhes assaya lystya Dyghtyer Hwarvosow dhe ordena an esedhvos.

Rol a gerthow synsys gans an Orsedh a vydh gwrys – An Alhwedhor re wrug dalleth gans hemma mes yma traow pella re beu res dhe’n Orsedh dres an bledhynnyow hag a dal dhedha bos rekordys war venegva rag porpos a surheans. Y hwaytir y hyllons i y’n termyn a dheu bos displetys yn kovskrifva genedhlek.

Dedhyasow rag kuntellyansow y’n vledhen a dheu a veu akordys del syw:

  Dy’Sadorn an 8ves a vis Hwevrer 2014 – Lys Kernow, Truru
  Dy’Sadorn an 12ves a vis Ebrel 2014 – Penntorr (dohajydh an Gwarnyans myttinweyth)
  KKB – Dy’Sadorn an 14ves a vis Metheven 2014 – Lys Kernow (kuntellyans Piwasow 10.00, Konsel 11.00, KKB 13,30)
  Dy’Sadorn 12ves a vis Gortheren – Lys Kernow
  Dy’Sadorn an 25ns a vis Hedra – Lys Kernow

An derivadow divers a veu res gans an is-kesedhegow hag an re ma a veu degemerys gans an Konsek. Y’ga mysk an nowodhow a syw:

  An alhwedhor a dhasleveris an galow rag berdh dhe ri dhe’n Arhas Kemmynn.
  Solempmita an Awen a veu dadhlys ha Kernow a omvodhegis dhe arhwilas py le a via an gwella.
  An Korf Laha nowythhes yw lemmyn parys dh’y bryntya ha hemma a veu res akordyans avonsya.


Park Thanckes, Penntorr

Torpoint 2014 GK site

Park Thanckes re beu dewisys avel an le rag an nessa solempnita ygor an Orsedh, hag a vydh synsys dhe Benntorr, 6ves mis Gwynngala 2014.


Kesstrifow Gorsedh Kernow 2014

Yma’n kesstrifow Gorsedh Kernow lemmyn ow mos yn-rag. An kesstrifow ma yw ygor dhe bub huni, tevesigyon hag ynwedh tus yowynk. Yma klassow yn Kernewek ha Sowsnek, bardhonieth, yeth-plen, studhyansow Kernewek, ilow, art, ha skeusenieth.

Manylyon leun a bub klass, rewlys rag profyans, ha furvlen profyans, yw lemmyn kavadow war an wiasva ma. Dydh degeans rag pub klass yw Dy’Lun an 28ens a vis Ebrel 2014, hag y fydh res an piwasow gans an Bardh Meur dres an Orsedh Ygor dhe Benntorr an 6ves a vis Gwynngala 2014.

Rag manylyon leun klyckyewgh omma rag tevesigyon, hag omma rag tus yowynk


Gorsedh Kernow: Piwasow Holyer an Gof 2014
(rag lyvrow dyllys y’n vledhen lyver dedhyow 2013)

Holyer An Gof

Y hwilir y’n eur ma profyansow rag an piwasow a-ugh. An Piwasow Dylloryon bledhennek yw rag dyllansow a nas uhel a-dro dhe Gernow po a-dro dhe’n Taves kernewek. Yma hwegh pennglass, ha dhyworth an re ma y fydh piwas dre vras an Hanav Holyer an Gof dewisys. An gwerison ma heb hedhi a veu res yn kov an Vardh ha dyller kernewek, Len Truran - Holyer an Gof.

Dydh degea rag profyansow yw Dy’Gwener 28ens a vis Hwevrer 2014.

Rag manylyon leun ha furvlen profyans kewgh dhe www.holyerangofawards.org.uk


Gorsedh Pennrynn 2013


past grand bards and ocs banners

Wosa liv a law ha keser dres an nos kyns, ha dalleth glyb dhe Jydh an Orsedh, an komol a omgilrolyas an howl a splannas ha’n keskerdh bardhek eth war-nans Stret Isella an Varhas, yn Stret S. Thomas kyns tremena der Op Kolji hag entra an park Glasneth. Ass o omglewans angrysadow bos war le mar istorek ha mar bosek dhe istori ha taves a Gernow, ha’n nessa tro re beu an Orsedh synsys ena – an diwettha ow bos in 1974.

Awards

Wosa an verdh dhe entra an kylgh, an hwyth kern 'Entrans an Bardh Meur' a dhassonas dres an tir dhe dherivas devedhyans an Bardh Meur Steren Mor ha'n solempnita a dhalathas gans dynnergh yn Kernewek dhyworth an Mer Beverkey Hulme, neb a ros plat erhys yn arbennek dhyworth 'Malcolm Sutcliffe Glass' dhe govhe an jydh. Yn unn worthebi an Bardh Meur a ros areth diwyethek, an pyth y hyllir redya omma.

Joining of the Sword

Wosa bos senys an korn ha’n Arwodhbardh re awlsa dhe’n peswar poynt kompas a Gernow, an ‘Kri a Gres’ a veu klewys ha’n Orsedh a veu disklerys ygor. Nessa y teuth solempnita Unyans an Kledha, arwodh a unnses ha felshyp an teyr gwlas keltek. Hevlyna an dhew hanter a veu degys gans Bert Biscoe Vyajor gans Geryow ha bardh bretonek Bernard Cousquer. Ena y sywyas Dons an Bleujyow hag Offryn Frutys an Nor gans an Arlodhes a Gernow. Wosa kovheans a verdh tremenys. 18 bardh nowyth a veu dynerhys y’n kowethyans ha res aga henwyn bardhek dewisys. Arethyow a veu res gans Arghdrewydh Kembra Christine James ha Mona Cousquer dhyworth Breten Vyhan. Gwaynyoryon kesttrivow ha degemeroryon a Biwasow an Orsedh a dhegemeras aga gwerysons ha’ga thestskrifow, ha ‘Testskrif Arbennek a Attent Dres Ehen’ piwashes dhe Vr. Perran Penrose eus tremenys, a veu degemerys gans Mrs. Angela Penrose. Nessa ‘Testskrif Arbennek a Attent Dres Ehen’ eth dhe Vrs. Ingrid Loyau-Kennett dhyworth Hellys. Klyckyewgh omma.

Wella

Testskrifow a wonis hir a veu piwashes dhe gyns Bardh Meur John Chesterfield Gwas Constentyn, 50 bledhen avel bardh ha Charles Thomas Gwas Godhyan, 60 bledhen avel bardh. Piwas arbennek a veu res dhe Wella Brown Crenner, 40 bledhen avel esel konsel an Orsedh.

Archdruid

Del dheuth an solempnita dhe benn, an verdh a wayas yn-rag dhe’n Omborth, an ti a lelder a veu res ha’n “Bro Goth Agan Tasow” devosel a sonas dres an kylgh kyns bos deges an solempnita. Wosa an te bardhek hengovek an Arludh-Leftenant a Gernow Koronal Edward Bolitho OBE a gewsis a’y skoodhyans rag pub tra a wra an Orsedh dhe avonsya Kernow, hy istori ha’y hengovyon.

Meur ras dhis Pennrynn ha dhe bub huni neb a weresas dh’y wul dydh hegov!

Gorsedh 2014 a vydh synsys dhe Benntorr dy’Sadorn an 6ves mis Gwynngala.

New Bards
Berdh Nowyth

Kernow bys vykken!

Pat Miller, Myrgh Jowna


Lonch a Guntell Bardhek Gorsedh Kernow dhe Dremogh

Dy’Merher an 4a mis Gwynngala a welas lonch Guntell Bardhek Gorsedh Kernow dhe’n Keschanj, Tremogh. An woslowysi gelwys a synsas y’ga mysk tus a vri an Bennskol, an Lyverva ha’n asrann Studhyansow Kernewek, eseli an Konsel ha ostysi dhyworth Gorsedh Kernow, hembrenkys gans Bardh Meur Maureen Fuller, Steren Mor, eseli Kessedhek Dyllansow ha Kovskrifennow an Orsedh, dres Berdh neb re gevros dhe’n kuntell. Ostysi a veu dynerhys gans Doreen Pinfold, Penn a Wonisyow Kedhlow ha Lyverva dhe Aberfala (ha Pennskol Garesk). Y sywyas arethyow dhyworth Gary Tregidga Map Rosvean hag Ann Treven Jenkin Bryallen. Ilow a veu provys gans Telynyores an Orsedh Esmy Frances Ylades ha Mike o’Connor Crowder, ha bardhonieth gans Bert Biscow Vyajor gans Geryow. Wosa an ygerans gans an Bardh Meur, ostysi a veu kemerys war dro an lyverva gampollans hag yw ygor dhe’n poblek.

Dres an diwettha teyr bledhen, lyfrow re beu kuntellys tamm ha tamm dhyworth Berdh vew dre rians, y’ga mysk lies gesys gans an Gernowyon tramor, ha’n niver a bes tevi. An Kuntell Bardhek ma, asnodh rag kampollans yn unnik, a dhastewyn lesow divers hag efan an Verdh Gernewek.

Gans ogas ha 300 gorrys yn rol an venegva, hemm yw an kynsa tro re beu lyfrow Gorsedh Kernow kuntellys y’n unn le, hag a sav ymaj an kowethyans ha gweres dhe fondya gre a Dremogh avel lyverva akademek arbennek rag hwithrans kernewek.


Lonch Lyver dhe Bennrynn


Book launch

An seythen kyns an Orsedh dhe Bennrynn a welas dyllans an lyver a-dro dhe Verdh Gernewek a Ranndir Pennrynn hag Aberfala. Lonch an lyver gans Bardh Meur Maureen Fuller Steren Mor, a veu synsys yn Lys an Dre Pennrynn yn lok a ganasow Konselyow Pennryn hag Aberfala, ha tus a vri erel, skoodhoryon ha kevrioryon. An darvos o leun a dus ha gwerthow o bew ha tus ow lostya dhe brena dasskrifow. An lyver a syns ynno bewgrafow a Verdh yn few ha tremenys maga ta, hag y hyllir y gavos dhyworth Gorsedh Kernow.

Del lever Steren Mor y’n raglavar: "Yth or sowthenys orth diversieth a Verdh, an le may fons i genys, an le may trigsons ha’n pyth a gollanwsons. Y krevha an gwir y hyll bos Bardh neb a ober rag Kernow ha’y gonisogeth, mars yns i leun a basshyon a-dro dhe’n dhew. Henn yw an substans yw kemmyn dhe bub bardh."

Rag vydeo klyckyewgh omma


Sordya an Diaspora

Hevlyna y feu synsys an Keskusulyans GK orth Hel an Dre Pennrynn an jydh kyns an Orsedh. Yth esa yn lok niver a wodrigoryon tramor gans mellow dhe Gernow. Wosa dynnargh dhyworth an ordenor David Holmes Rifelwas, ni a glewas rekordyans a Jim Wearne Canor Gwanethtyr a Woodbridge, Illinois, ow kana y ober y honan ‘Where’s Cousin Jack’, sywys gans mell bew gans Peter Trevorah Mab an Gwylvos yn Northcote, Awstrali, neb a ros derivas a’y wreydh kernewek. Wosa hemma ni a glewas dhyworth Jean Ellis Kernewes an Keweenaw yn Calumet, SUA. Yth o mall dhe’n woslowysi klewes dhyworth Bill Phillips Mapwyn Whel Ros, mes yn trist yth esa kaleterrow teknogel gans an mell dhe Melbourne.

Lesley Trotter a ros areth dhe les a-dro dhe vewnansow a wragegh gesys tre ha’ga gwer owth oberi a-ves, yn fenowgh war vrastir aral, ha Kate Neale, neb a ros golok uskis yn hengovyon ilowek. Colin Roberts Mab Sen Kolomm a dherivas fylm a-dro dhe’n Gampyorieth Omdowl Kernewek Kenedhlek a Awstrali. Y pleg dhyn godhvos bos an sport kernewek ma ow seweni yn Awstrali. Meur a dhadhel a hwarva dre ha wosa an pyth o dydh dhe les ha kedhlowek.

Meur ras dhis David a ordena an keskusulyans ha dhe bub huni a gemeras rann ynno.


Solempnita Piwasow rag Ombroyoryon Sewen
yn Apposyansow an Taves Kernewek 2013


2013 exam ceremony

Ombrofyoryon Sewen yn apposyansow an Taves Kernewek hevlyna, a omguntellas warbarth gans aga theyluyow ha’ga dyskadoryon dhe Lys Kernow rag rians aga thestskrifow. Kaderyer Kesva an Taves Kernewek Graham Sandercock a dhynerhis pub huni ha leverel bos meur y dhelit kewsel y’n taves Kernewek yn Chambour an Konsel. Jenefer Lowe, Dyghtyores Displegyans, Maga, Keskowethyans an Yeth Kernewek, a styryas savle y’n eur ma a Yethow Kernewek ha Kerth. Dhe’n pols ma, nyns yw possybyl bos apposys yn fr4amweyth Yethow Kerth del veu kyns, mes yma keskowsow ow pesya hag yma gwaytyans dhedhi y fydh Kernewek restorys.

2013 exam ceremony

An Bardh Meur, Maureen Fuller, a geslowenhas pub an ombrofyoryon sewen ha leverel y kows moy es hanter an poblans a seyth bilvil an bys moy es unn taves, kyn hwra nebes broyow assaya gorra war re erel aga thaves aga honan avel an taves meur. Dre dhyski Kernewek, yth esa an ombrofyoryon sewen owth omjunya gans an bys a liesyethoryon, an brassa rann. An Bardh Meur a ros an testskrifow hag o pes da yn arbennek y hwrussa unnek ombrofyer sewen y’ga apposyans Gradh 4, an brassa niver a-dia 1999, pan esa 15 ombrofyer sewen. Henn yw dargan dha rag an termyn a dheu.

An ombrofyoryon sewen o:

 • Gradh 1: Anthony Best, Monica Best, Joe Borthwick, Richard Clemo, Denise Hunt, Ben Larham, Michael Rottenbury, Shaun Toft.
 • Gradh 2: Colin Barnes, Gillian Beswick, David Cockersell, Patricia Green, Peter Green, Peter Jenkin, Ben Lang, Karen Tregaskis.
 • Gradh 3: Bramwell Hughes, Penny Melmouth, Anne Slade, Briar Wood.
 • Gradh 4: Frank Blewett, Fred Coxon, Yann Jaffredou, Trevor Lawrence, Gareth Parry, Pat Parry, Stephen Penhaligon, John Prowse, Christine Stephens, Ronan Tremel, Julia Wass.

2013 exam ceremony


Bardh Meur dhe Lys Kernow


Grand bard and John Pollard

Bardh Meur Maureen Fuller a dheuth erbynn John Pollard - Kampyer a’gan Ertach, Gidyer Konsel Kernow dhe dhadhla a-dro dhevaters kernewek. Kuntelyansow pella a wra sywya dhe geschanjya tybyansow a-dro dhe wonisogeth kernewek ha’y sawder.


Richard G. Jenkin: A great son of Cornwall/
Map Dyvroeth: Mab meur a Gernow

Lonch gans an Bardh Meur a’n lyver posek ma a-dro dhe Richard jenkin a wra hwarvos dhe Hel an Benndra, Leedstown dhyworth 7wh, Dy’Gwener an 25ns a vis Hedra. Galowyow re beu danvenys dhe gevriysi, teylu ha ledyoryon an kowethyansow mayth esa ev omvyskys.

Mar mynn tus erel dos, dhyworth a-dro dhe 7.45wh, y fydh an lyver war werth hag y fydh gorthuherweyth a dhidhanans kernewek, pan vowgh hwi wolkum vysytya. Byttegyns, mar pleg pellgewsel orthiv po danvon dhymm e-bost dhe dhyski mar eus hwath spys. Niverow rag an hel yw strothys.

Ann Jenkin (01736-850332) pellgowser@btinternet.com

Rag manylyon pella ha furvlen erhi, mar pleg klyckyewgh omma.


Esedhvos Kenedhlek Kembram Denbigh Kembra Gogledh 2013


Celtic Delegates

Yth esa ayr a yntannans orth Esedhvos Kenedhlek hevlena drefen an Orsedh Berdh an Enys Breten dhe sywya an vleynorieth settys gans Gorsedh Kernow hag appoyntya benyn avel Arghdrewydh rag an kynsa tro. Christine James, aswonnys genen ni drefen hi bos kannas genen dhe Vreten Vyhan, yw synsores pur wordhi an soodh a vri. Hi yw an kynsa person synsi an soodh neb na’s teves Kembrek avel hy mammyeth, mes kavos bos res dhedhi y dhyski avel nessa taves. Yn hwir, hi a ros areth dres an seythen Esedhvos henwys, ‘Dhyworth dyskores dhe Arghdrewydh’.

Y feu synsys an Esedhvos Kenedhlek yn Denbigh, Kembra Gogledh hag o solempnita bryntin an taves Kembrek. An kanasow kernewek o Bardh Meur Maureen Fuller, Steren Mor ha Mike Millard, Gwythyas Melyn, Pennstyward an Orsedh. Kanasow dhyworth broyow erel o Per Vari Kerloc’h ha Youenn Amice dhyworth Breten Vyhan, Alan Campbell ha’y wreg dhyworth Alban, Caitlin Ui Chochlain ha Mairaed Mhic Daibhead dhyworth Iwerdhon, Paul Salmon ha’y vab Maian dhyworth Manow hag Yvonne Owen dhyworth Patagonia kembrek.

Pub bledhen onan an broyow keltek, yn hy thro, a dal ri areth a-barth an re erel ha dri gorhemmynadow dhyworth an teyulu keltek. Hevlena yth o tro Breten Vyhan dhe gewsel war agan parth. Yn unn gewsel yn Bretonek, an Drewydh Meur a dhalathas y areth gans geryow a arwodh a’y rassyans rag gelwel an Geltyon, hag ena a gowsas a-dro dhe’n kaleterrow yn Breten Vyhan ha dasleverel y sprallans gans an governans frynkek yn unn fyllel aswonn an taves Bretonek, heb an pyth ny yll an awtoritys a davosow govyn orth an Unnses Europek rag arhasans dh’y avonsya. Hemma a ve degemerys yn keskovedhek gans an Mamm Orsedh kembrek, neb wosa hemma a synsas kuntellyans gans an Geltyon dhe gonvedhes yn leun an studh yn pub agan broyow. Yma kanasow dyffrans pub bledhen, mes dres nebes bledhynnyow, yth omvetir arta gans tus a veu omvetys kyns, hag yth yw dasunyans lowen a enebow an keth brys y’n teylu keltek.

Ni eth dhe’n Orsedh myttin Dy’Lun, mes y’n gwettha prys yth esa glaw poos ha res o dhe’n solempnita bos synsys a-bervedh. Yth o orth an solempniya ma y feu degemerys nawnjek person y’n kylgh bardhek. Yn herwydh ordenansow Gorsedh an Verdh rag enora eseli nowyth, pub esel a enter an Orsedh orth an keth nivel, ny vern mars yns i enorys yn gonyow Glas po Gwyrgh. An re na neb re sewenis y’n parkow a Laha, Godhonieth, Sportys, Jornalieth, Media, gwriansow leel/kenedhlek a dheu ha bos Berdh Dre Enor – gonyow Glas rag aga gonisyow dhe’n wlas. An Orsedh ynwedh a enor eseli nowyth dhe’n gonyow Gwyrgh rag aga kevrians dhe’n artys. An re na neb re sewenis yn apposyans an Orsedh po yw dewisadow der aga degre yn lyen, ilow, drama po art, ynwedh a dhegemer an gonyow Gwyrgh, kepar del vydh gwaynyer an Osborne Roberts Memorial Prize pub bledhen ha gwaynyoryon an Gurun Urdh ha’n Gador. Nyns eus marnas gwaynyoryon an kesstrivyansow meur orth an Esedhvos Kenedhlek yw enorys gans gonyow Gwynn. An Orsedd a enor ynwedh nebes tus neb re oberas heb fyllel rag an Esedhvos Kenedhlek dres an vledhynnyow – yn fenowgh ‘mes a wel, ha’n re ma a dhegemmer an keth enor avel an bejethow a vri.

Dy’ Lun ni eth ynwedh dhe solempnita Kurunyans an Bardh y’n dohajydh, war an arethva yn pavlyon meur. An gwaynyer o Ifor ap Glyn dhyworth Karnarvon . Naw prydydh war’n ugens a gesstrivas hag Ifor a waynyas gans an leshanow a ‘Nebonan Aral’. Ev a skrifas kuntell a vardhonegow henwys ‘Tervans’. An prydhydh a vysyt leow posek dh’y vewnans dedhyek hag istori y wlas. Lok an termyn eus passys ha’n pyth yw kellys yw apert y’n bardhonegow. Y vardhonek diwettha a dhalleth ganso ev ow lagata orth sywyansow an Niveryans 2011 war y skrin jynn-amontya, y dhewlagas ow pystiga hag ev ow kweles an niverow. Ifor re waynsa kyns an gurun yn 1999 war Enys Von.

Dy’ Meurth, dre elwans a Mererid Hopwood, ni eth dhe lonch a wonis nowodhow an bys warlinnen, henwys World Button (www.botwm-y-byd.org). Hemma re beu furvys gans Pennskol a Drynsys S. Davydh in gorthyp dh’agan nowodhow ow bos sythlys ha ny wren ni pub prys kavos an skeusen leun. An bennskol re arhasas an wiasva ma ha’n kevrioryon yw tus usi trigys yn broyow erel dres an bys neb a skrif a-dro dh’aga nowodhow heb poster. Hwi a yll klyckya war bub taves dhe redya an nowodhow ha kavos an skeusen wiw. Y’n gwettha prys nyns yw Kernewek hwath kavadow ... y’n pols ma!

Dy’ Merher ni eth dhe rians an Medal Lyen Plen hag a veu gwaynys gans Jane Jones Owen gans an desten a Golmow. Hy ober awenek a synsis ynno 59 tamm a-dro dhe henwyn tyleryow dhyworth Aberdaron dhe Mold hag a veu henwys Gwias a Golmow Owrlin, a-dro dhe janj kowethasek yn Kembra powel. Hevlena ny veu grontys an Gador.

Ni a wor meur ras dhe’n Orsedh Kembra a’ga felshyp ha helder, kyns oll Mererid Hopwood, neb a’gan gwithas mar dha ha’y howethyans a wren ni pub prys omjersya.

Kembra bys vykken!


Gorsedh Breten Vyhan 2013


Dres dydh an tomma an vledhen, y feu synsys an Orsedh Vretonek orth an kylgh a veyn dhe Anzaro. An kanasow kernewek o an Bardh Meur Maureen Fuller Steren Mor ha Skrifennyades an Orsedh Esther Johns Tamm Steren, gans Mererid Hopwood Skrifennyades an Gannas Keltek, dhyworth Kembra. An keskerdh a furvyas y fordh der an parkow dhe’n Kylgh, le may ledyas an Drewydh Meur, Per Vari Kerloc’h, an solempnita yn y gis anbossybyl dh’y gopia.

An solempnita a’n jeves elvennow ogas dhe’n keth es agan Gorsedh agan honan gans dynnargh dhe’n kanasow keltek neb a veu gelwys dri gorhemmynadow dhyworth aga bro aga honan. Yn hy areth, an Bardh Meur a skoodhyas an Drewydh Meur yn y hwithrans dhe waynya aswonnvos an taves Bretonek gans an governans frynkek. Hemma re beu ambos etholans gans Francoise Hollande, lemmyn an Lewydh frynkek, mes bys y’n eur ma ny wrug hemma hwarvos. Yth yw troboyntel bos Bretonek aswonnys yn sodhogel, drefen hebdho, ny yll Breten Vyhan kavos hedhas dhe wrontow arhansek dhyworth an Unnses Europek, hag a styr bos displegyans an taves Bretonek berrhes y’n eur ma. Rannow erel an solempnita a synsis Arlodhes an Bleujyow, an kernyas ow kelwel dhe’n peswar sorn an bys, Junyans an Hanter-Kledha, kana keveylys gans telynyores, Ti war an Kledha ha degemeryans a verdh. Hevlena yth esa dew vardh nowyth, onan rag an lesyon hag y gila rag an wyrghyon. An solempnita a worfennas gans kana an Antem Kenedhlek bretonek, kevrians a uhelvarr hag eva medh dhyworth an korn.

An Orsedd a veu sywys gans kevewi dhe solempnya ha pub huni a veu gelwys bos ena. An helder o bryntin ha pub kuvder res dhe’n ostysi hag a wrug darvos heudh.

Bevet Breizh! Bevet Kernev Veur! Kenavo gwesh all!

Bewnans hir dhe Vreten Vyhan! Bewnans Hir dhe Gernow! Bys y’n nessa!


Piwasow Konsel an Orsedh Kernow ha Sewena Kesstrivyansow 2013

Rag manylyon Piwasow Konsel an Orsedh Kernow 2012 mar pleg klyckyewgh omma. Rag Sewena Kesstrivyansow 2013 mar pleg klyckyewgh omma. .


Derivas Berrhes kuntellyans Konsel an Orsedh Kernow mis Gortheren 2013


GK Council

Mentenor a’n Ertach a gewsis a-dro dhe’n fordh y fydh an piwasow res orth an Gool Ilow Truru. Hi a gampollas ynwedh an arlodhes dhyworth Hellys, Ingrid Loyau-Kennet, neb re bia a-gynsow y’n nowodhow, hag y feu unnverhes y hwrussa an Orsedh aswon hy hardhder ha dannvon dhedhi sertifyans.

Gorholedh a veu degemerys dhyworth Eaglehawk, Awstrali, rag kummyas synsi kuntellyans an berdh, ha hemma a veu grontys.

Bardh Meur a dherivas del eth hi dhe’n gonis kovheans rag Arluth S Levan, hag ena a besyas dhe wodhvos meur a ras dhe’n 36 bardh neb eth dhe Solempnita an Awen yn kewer nebes drog, neb a veu konsydrys gensi bos sewen.

A-dro dhe Kesstrivyansow an Orsedh – Bardh Meur re wovynnas hi bos yn lok orth nessa kuntellyans an is-kessedhek ma ha kynniga y kodh bos Pol Hodge/MAGA kestevys may hyll bos moy a skolyow omvyskys.

Y feu an Orsedh kestevys gans para askorrans neb esa ow kul towlen BBC2 gans Ian Hislop a-dro dhe Olden Days. Ober fylmya re beu gwrys gans Pol Hodge ha hemma a vydh diskwedhys mis Ebrel 2014.

Bardh Meur a dherivas y feu savla an Orsedh owth omwellhe yn kompes, del yw diskwedhys yn niver a dharvosow may feu hi gelwys, ha le a’y esedh orth an re ma.

Derivas dhywoth Kannas Bardh meur Telynyor an Weryn a wrug nebes komendyansow. An re ma a syw a veu unnverhes gans an Konsel:

 • Y kodh bos Sodhak Keskomunyans appoyntys.
 • Y kodh bos hwithrys le an stond orth an Displetyans Kernow Riel.
 • Y pes bos synsys an KKB mis Metheven yn Lys Kernow mes gan keworrans a sosten ha, martesen, areth.

Negys aral: Gwythyas Melyn a gedhlas dhe’n Konsel bos an Men Omborth lemmyn deg bloodh, ha del esa edhom dhodho kavos neb ober gonis. Y feu unnverhes bos hemma gwrys.

Treylyansow devedhek dhe wiskasow rag solempnita an Orsedh a via gwrys yn keskusulyans gans Mestresek an Gonyow ha wosa hwilas daslev dhyworth an donsyoresow ha’ga herens.


Berdh Nowyth 2013

Rag Rol a Verdh Nowyth dhe'n Orsedh Pennrynn, klyckyewgh omma mar pleg.


Keskusulyans Gorsedh Kernow 2013Y hwerfydh an Keskusulyans Bardhek 2013 orth Lys an Dre Pennrynn dy’Gwener an 6es mis Gwynngala.

An thema rag an Keskusulyans yw ‘Omjunya an Keskar’ hag yw desinys dhe vires orth an Gernowyon yw trigys a-ves a Gernow, an keskar, yn y vell istorek ha’n keskar arnowyth maga ta.

Rag towlen lun klyckyewgh omma mar pleg. Y hyllir kavos manylyon pella ha furvlen ragerhi omma.


Dydh Kovadh Kernewek, Pennrynn

Penryn Remembrance

Tamm wosa 12.30 Dy’Sadorn an 24ns a vis Est – Gool Pennrynn – an solempnitys a wra ygeri gans an Gonis a Govadh bledhennek y hys 15 mynysen, orth an Men Kov war an Lasen ryb an golowys daromres Fordh Kenwerthek.

An gonis ma a borth kov a’n lies Kernow neb, dres an kansbledhynnyow, re ros aga bewnans rag aga Mammvro. Tus a vri dinasek a vydh omjunys gans Berdh Kernow hag eseli an poblek kemmyn. Pub huni yw wolkum.


Kuntell Bardhek Gorsedh Kernow

Y fydh ostys dy’Merher an 4a mis Genver gans an para lyverva Tremogh,degemeryans dhe solempnya lonch Lyverva Hwithrans an Orsedh.

An Kuntell Gorsedh Kernow a dhre warbarth rag an kynsa tro, lyen gans, hag a-dro dhe, Verdh Kernow, der an rians kuv a dhevnydh dhyworth Berdh, aga theyluyow ha’ga howetha hag yw kesaventur ynter an Orsedh ha meni an lyverva orth Tremogh, Pennskol a Aberfala.

Mar mynnowgh hwi kevri oberow pella dhe’n kuntell ma, kestavowgh orth Carole Green: c.green@fxplus.ac.uk po + 44 (0)1326 259350.
Awos bos nebes devnydh media askorrys yn kenwerthek lemmyn degemerys, yma furvlen wodhas rag 2013. Gwrewgh keskusulya an furvlen omma rag strothansow.

Mar eus govynadow unnik mar pleg gwrewgh kestava orth

  Ann Trevenen Jenkin
  An Gernyk, Fordh an Chapel, Leedstown, Hayle TR27 6BA, Kernow, R.U.
  pellgowser@btinternet.com
  pell 01736 850332


Piwasow Holyer an Gof 2013

(rag lyvrow dyllys yn 2012)
HaG logo

Yth esa an Kens Bardh Meur Vanessa Beeman/Gwenenen a-gynsow orth an gorthuher rians bledhennek rag an oberow lyenek ma hag a veu ordenys gans Gorsedh Kernow yn kov a dhyller Resrudh Leonard Truran – Holyer an Gof.

Gwaynyer an piwas dres oll meur an Gwerison Holyer an Gof o, The Federation of Old Cornwall Societies - Wade-Bridge: notes on the history of the fifteenth century bridge by Andrew G. Langdon Rag manylyon an piwasow mar pleg klyckyewgh omma.


Derivas Berrhes an KKB 2013

GK Council

Hevlyna, yth esa 37 bardh orth an KKB ha diharesow a veu lennys rag 13 bardh. An attendyans isel o mater a vern awos bos edhom a gworum a 30 dhe gowlenwel negys.

An Bardh Meur a ystynnas dynnargh dhe bub huni ha ri hy derivas hag a synsis ynno manylyon a’y vysyt a-gynsow dhe Awstrali. Hi a dherivas ynwedh bos ynkressyans yn galowyow rag an Bardh Meur mos dhe dharvosow bysi, ha hemma a dhiskwedhas roweth tevi an Orsedh yn lagasow an poblek.

Grassow a veu aswonnys dhe’n kessedhek ordena leel yn Reskammel neb a wrug kemmys dhe surhe bos Gorsedh Ygor sewen mis Gwynngala eus passys, ha bos darbaryansow ow mos yn-rag yn ta rag an darvos yn Pennrynn hevlyna.

An darvosow meur aga niver a hwarva dres an seythen y’ga mysk Dydh Peran a veu kampollys ha, yth yw gwaytys, an re ma a wra pesya ynkresshe. An Kuntelles Keltek a veu synsys yn Bosvena hevlyna ha Gorsedh Kernow a skoodhyas hemma ha synsi gwarnyans y’n dre.

An keskusulyans mis Hedra eus passys a-dro dhe Adhyskans ha Gonisogeth Kernewek o onan pur dhe les, ha meur a rassow a dhe Merv hag Alison Davey a ordena hemma ha dhe’n lies kowser. Mall yw dhyn keskusulyans hevlyna henwys ‘Diaspora’. Onan an tybyansow a dheuth ‘mes an keskusulyans o an edhom rag Kesordenor Keskomunyansow, ha’n argeth dhe gavos nebonan rag an rol ma usi ow mos yn-rag.

Bardh Meur a worfennas dre dherivas re wrussa Lewydh Obama appoytya benyn gernewek, Natasha Trethewey, avel ‘Poet Laureate’ ha Gorsedh Kernow re dhanvonnas dhedhi lyver yn herwydh keslowena.

Ena y sywyas Derivas an Alhwedhor hag veu degemerys heb nam. An edhom dhe avonsya an Arhas Kemmyn Chatel a veu poslevys.

An Skrifennyades a ros derivas kot yn y mysk kesskrifans degemerys dhyworth Awstrali yn unn wormola attendyans Bardh Meur orth kemmys ha darvosow ena, ha dhyworth stat Arludh S.Levan gans manylyon an gonis kovheans.

An Derivas Degemeryans a veu lennys gans Cum Morek, le may terivas hi re beu 21 person gelwys dhe dhos ha bos berdh ha 18 a’n re ma re’n dhegemersa.

Derivadow pella dhyworth an is-kessedhegow: Kovskrifennow ha Dyllansow, Holyer an Gof, an Taves Kernewek, Gwara ha’n Wiasva a veu lennys ha degemerys.

An negys meur a ragleva war an treylyansow profys dhe’n Korf Laha ena a sywyas, ha hemma a veu akordys, pub ow bos ragdha marnas unn war an payl. An treylyansow ma a vydh pryntys yn Kernewek ha Sowsnek maga ta, ha lesrynnys dhe bub bardh. Grassow a veu aswonnys dhe Jori Ansell, Caradok, neb a ledyas an para neb a oberi war an skrifen ma, hag ynwedh dhe geskusulyores lahel an Orsedh, Claire Bowden-Dan, Roswhthyer.

Negys aral a synsas ynno Bert Biscoe, Vyajer Gans Geryow, neb a gedhlas an Orsedh bos ledyer nowyth Konsel Kernow, John Pollard, yw bardh, hag y feu kynnigys y kodh dhe’n Bardh Meur skrifa dhodho ha’y geslowenhe.


Solempnita an Awen, An Hurlysi, Minions

Awen ceremony 2013

Dy’Sul an 23ns mis Metheven, an solempnita bledhennek Awen an Orsedh a veu synsys orth an Hurlysi, Minions, yn kewer na yll bos deskrifys marnas avel hager-awel. Tri dewdhek bardh hardh a omguntellas rag an solempnita ha keskerdhes dres tir gwernek, a-dryv dhe vaneryow hag a veu krommys gans gwynsow krev.

Solempnita an Awen yw kresys a-dro dhe dus kottha an kemeneth neb a re aga skians dhe’n re yowynka, diskwedhys gans an Lyver Bewnans, Book of Life, gwrys a ywin kernewek. An re goth o Jack Davy, y hendasow ow bos seri men yn Pluw Lanngenhorn ha benyn stowt an kemeneth Zena Jones, neb yw sevys a dus bal ha tiogyon ha neb re dhegemeras an MBE rag hy gonisyow dhe vewnans poblek. An re goth a ros an lyver dhe’n Bardh Meur, Maureen Fuller, neb a geskerdhas ganso a-dro dhe’n kylgh, may hylli pub huni y weles, kyns y ri dhe’n eseli yowynka an kemeneth. I o dew flogh dhyworth Skol Kynsa Krows an Dre Wartha, Hannah Dilworth, myrgh a vengleughyer leel, ha Alex Daniel, y das tiek dhe Reslegh.

Yn-medh an Bardh Meur: "Yth en vy pes da y hwrug an dus esa owth omdhiskwedhes a-barth an re goth ha’n re yowynk mos dhe’n skol kynsa orth Skol Kynsa Krows an Dre Wartha yn ogas. Henna a dhiskwedh yn hwir pesyans heb let skol an benndra. Yn despit an studhow kales, bush da a dus a dheuth dhe vires orth an solempnita ha gweles fatel dhiskwedh an Orsedh hy enworrans meur ow pesya yn unn ventena hag avonsya maga ta gonisogeth Kernow."

An kyns solempnitys an Awen a veu synsys orth Boskawen Oon, le may feu sysys an kynsa Gorsedh yn 1928, ha ni a wra pesya synsi an solempnita orth Golowan y’n lies kylgh a ven ha leow erel a vri gonisogethek dres Kernow, yn ranndir dyffrans a’n le may fo synsys an Orsedh mis Gwynngala. Grassow meur a veu godhvedhys dhe Simon Parker, Scryfer Carn Marth a ordena solempnita an Awen hag dhe bub bardh kolonnek oll neb o hardh lowr dhe enebi an hager-awel dhe dhos dhe’n hwarvos ma.


An Orsedh Kernow 1928 - 2013
Gorsedh Ygor : Dy'Sadorn 7ves mis Gwynngala 2013

Glasney Field

Yn Pennrynn y fydh desedhys Kuntellyans Berdh Kernow hevlyna.

An Orsedh a dhynnergh pubonan rag dos dhe vires heb kost orth agan Solempnyta.

Y hyllir gweles manylyon an Solempnyta ha manylyon an hwarvosow erel usi orth y skoodhya dre glyckya war an kevren a syw. Klyckyewgh omma.


Lyver-Dedhyow rag 2014

2014 calendar

Lyver-Dedhyow, 13 mis, Kernewek, a nas uhel gans dedhyow a dharvosow Kernewek bledhennek posek, golyow ha solempnyansow, y’ga mysk gwriansow ha dedhyow Gorsedh Kernow, yw kevadow dhe Verdh.

Ynwedh kevadow yw dewis a 4 karten-notyans kemmyn kemyskys, desinys ha pryntys yn Kernow rag Gorsedh Kernow. Furvlen arhadow omma.


Nowodhow Trist

Dew Vardh Gorsedh Kernow re verwis dres an seythenn a-dhiwedhes. Aga henwyn yw:

John James Matthews - Curvester neb a dhegemeras y Vardhieth dhe Gastel Porthbud yn 1975.

Jack Libby - Map Porthpyra neb a dhegemeras y Vardhieth dhe Eglosveryan 1986.


Cornish Bards of the Penryn and Falmouth Area/
Berdh Kernow Ranndir Pennrynn hag Aberfala

Glasney Tapestry

Yn unn govhe An Orsedh 2013 hag a hwyrvydh dhe Bark Glasneth, Pennrynn, Gorsedh Kernow re worras warbarth dyllans hag a re manylyon a vewnansow hag oberow a 46 Bardh yw tremenys neb esa trigys hag oberi, dhe’n lyha dres rann a’ga bewnansow y’n ranndir Pennrynn hag Aberfala.

Ynwedh synsys ynno yma manylyon a 49 Bardh usi yn few ha’n ober esons i ow kul y’n eur ma rag Kernow.

Hemm yw an peswara lyver yn kevres towlennys hag a gudh an ranndir mayth yw synsys Gorsedh Kernow.

Rag manylyon pella ha furvlen erhi, mar pleg klyckyewgh omma.


2013 KKB An Orsedh Kernow

Y fydh KKB an Orsedh synsys yn Chambour an Konsel, Lys Kernow, Truru, dy’Sadorn, Kala Metheven dhe 13.30.


Vysyt Tramor

Dres an nebes seythennow eus passys, an Bardh Meur Maureen Fuller, Steren Mor, re beu owvysytya Awstrali

Six Bards of Bendigo
An hwegh Bardh Bendigo gans Bardh Meur

Maureen in the Botanical Gradens
Maureen y’n Lowarthow Losoniethel yn Menydhyow Gwynn. An lehen rybdhi a wra kampoll tusbal
kernewek neb o omgemeryak rag an fisten owr Menydhyow Gwynn der aga ervirans
stowt dhe derri y’n dor kales.

Bush Fire monument
Maureen ha Berdh Leanne Lloyd ha George Ellis ryb an men kov yn Bendigo hag a veu
skoodhys yn arhansek gans an Kefrysyans Kernewek a Guryow Mebyon dhe dhiskwedhes
unnveredh ynter Kernow ha’n drevesigeth istorek a Rynn Lannust, ranndir hag a
gollas lies tre hag unn bewnans y’n tanow prysk Dy’Sadorn Du 2009.

Dy’Meurth an 7ves mis Me, Mer Bendigo, Konselores Lisa Ruffell, a ostyas degemeryans y’n Hel an Dre Goth Bendigo rag an Bardh Meur, Maureen Fuller, ha 70 gwester gelwys.

An hwegh Bardh Bendigo, Tom Luke, Colon hag Enef yn Bendygo, Libby Luke Rosen Wyn Bendygo, Leanna Lloyd Nanscarow a Bendygo, George Ellis Map Bendygo, Ruth Hopkins Covathores Ystory Tramor, ha Peter Mundy Lowarther Yllogan ha Bendygo, a veu komendys dhe’n Verdh guntellys hag i a glerhas aga henwyn kernewek ha’ga styr.

Ena an Mer a gomendyas an Bardh Meur, neb a wrug areth a-dro dhe boster an diaspora ha’n bri may’s syns. Y sywyas buffet ha termyn lowenek a veu kevys gans pub huni.


Drolla Koth

An 2a mis Metheven Bardh Gorsedh Kernow Mike o’Connor Crowder, neb yw droller, ilewydh ha gwaynyer Medal Henwood an Fundyans Riel a Gernow, a vydh gwrythyer gwester an dhew artydh Yoke ha Zoom dhe worthuher a dhrolla, ilow, dadhel akademek ha das-styryans gwrythyel an drolla koth kernewek ‘Nancy Trewier’.

Klyckewgh omma rag manylyon leun an hwarvos.


Derivas Berrhes kuntellyans Konsel an Orsedh, mis Ebrel 2013

GK Council

Drefen bos an Orsedh seulabrys yn Pennrynn rag an Gwarnyans, y feu ervirys synsi an kuntellyans mis Ebrel an Konsel ena. Konsel an Dre Pennrynn o pur hegar orth agan gasa gul devnydh Chambours Konsel an Dre.

Avonsyans gwrys gans Mestresek an Gonyow re beu meur, hag y kodh bos gnas an gonyow alemma rag kompes.

Y feu derivys bos unn person warn ugans re bia gelwys dhe dhos ha bos berdh hag etek degemeryans re beu recevys.

Derivadow pella dhyworth is-kesedhegow a veu recevys ha degemerys gans an Konsel.

Negys meur an jorna o dhe dhasweles ha degemeres an ober gwrys dhe amendya an Korf Laha ha hemma a veu aswonnys gans grassow dhe’n re na omvyskys ynno. An geryans nowyth a vydh lemmyn kesrynnys yn-mysk an verdh may hyll bos kemerys raglev orth an KKB mis Metheven.

Y feu unnverhes ynwedh y rosa Gorsedh Kernow £120 troha piwas/hanaf rag dyller flehes hag a vydh res dre Holyer an Gof.

Kannas Bardh Meur a ros nowythyans a-dro dhe’n ober ow bos gwrys dhe settya yn le nebonan dhe ledya an strateji keskomunyans rag Gorsedh Kernow ha posleva posekter a gedhlow hag a yn-mes dhe verdh po der e-bost po der an post kemmyn. Ev a avisyas bos fydhyans dhedha y fydh settys yn le sodhak erbynn mis Hedra.


Gwarnyans an Orsedh, Pennrynn 2013

Wosa seythen hag a brofyas an tybyans bos gwenton ow tos, an ebron a ygeras Dy’Sadorn an Gwarnyans. Yn despit an gewer lyb, hwath niver a Verdh a lavuryas dhe Bennrynn. An kynsa mynnas re bia keskerdhes dhyworth an Burjesti dhe’n Lowarthow Kovyon, kovadh hirethek an koll a vewnans pan veu distruiys chiow dres Bresel an Bys 2.

Towlow nowyth a veu gwrys yn hast ha ni a dremenas an fordh dhyworth an Burjesti dhe Eglos Methodek Pennrynn, nebes lathow a-ves, dhe synsi an solempnita a-bervedh. A-dherag lies gwester, y’ga mysk Konseloryon leel , Mr. Geoffry Evans, Mer Aberfala, ha Mrs. Gill Grant, Mer Pennrynn, Mrs. Grant a dhynerhis an Orsedh dhe’n dre. Bardh Meur a wodhva meur ras dhe’n Mer ha dhe Bennrynn a’n gweres res dhe’n Orsedh, ha ri dhe’n dre tamm bardhonieth gans prydydh an Orsedh, Tim Saunders – Bardh Gwerin.

An solempnita berr a dhalathas gans an galow devosel rag kres orth an Verdh kuntellys. Jessica George deg, gwiskys yn gonyow aga liw a wenton, o ‘Arlodhes an Bleujyow’, neb a veu sywys gans derivas an Bardh Meur y fia an Orsedh Ygor synsys an 7ves mis Gwynngala, war an le mayth esa y’n termyn eus passys Kollji Glasnedh. Wosa bos kenys ‘Bro Goth Agan Tasow, ha’n kri usadow a ‘Kernow bys Vykken!’ an solempnita a veu deges ha’n Verdh a dhehwelis, kyns omguntell y’n Hel Demprans mayth ordensa arlodhesow leel sosten bryntin, hag a veu grassys meur.

Meur ras Pennrynn a’gas dynnargh pur domm!


(a-gledh) Bardh Meur, Arwodhvardh, Graham Sandercock, Gwas Conok / (a-dhyhow) Kannas Bardh Meur, Bardh Meur


Kawr Bolster - nyns yw onan, mes dew dedhyans Bolster rag agas dydhlyver

Dy’Sul 5es mis Me 4.30wh.

An Pajont Bolster bledhennek war an alsyow a-ugh Porth Chapel.

Dy’Meurth 14ves mis Me 7.00wh.

"Kawr Bolster: an henhwedhel a bes" y’n Hel rag Kernow, owth omdhiskwedhes:

 • 4 "Kameo Person" devisys ha profys gans klassow dhyworth skolyow Breanek, Dowrdu, Mont Hawk ha Porthperan.
 • Korol/Gwari-kan Kemeneth nowyth ilys gans David Frost.
Rag manylyon pella, klyckya omma mar pleg rag dyllans an gwask.

competitions

Messaj dhyworth David Frost - Carer Brest:

  Y fia wolkum agas skoodhyans orth an dhew hwarvos, mes mar pleg, a allav vy gorra klem arbennek ragowgh skoodhya an flehes 14ves mis Me. I re beu ow hwithra an henhwedhel Bolster ha gans skoodhyans a dhyskadoryon dhyworth Ilow Kernow ha kochysi dhyworth Korol Duketh, re greatyas 4 tamm berr selys war Gawr Bolster, Mrs. Bolster (S.) Breanek ha Syrr Langostentin. Yn sur y hwrussa an rians a’ga assayow a dal aga gul, mar peu gwelys gans goslowysi bras, y’ga mysk niver a Verdh.


David Crewes - Gwas Ertach

Bardh Gorsedh Kernow, David Crewes - Gwas Ertach, neb yw ynwedh Mer S.Kolom, o onan an kannasow Kernow orth an gool Pan Keltek Keswlasek a-gynsow.

An skeusen a’n diskwedh owth enowi cantol an gool orth an solempnita ygeri yn Carlow, Iwerdhon, dres seythen Pask.

Kannasow keswlasek dhyworth pub an hwegh Gwlas Keltek ynwedh a’n dewisis dhe’n savla meur y roweth a Lewydh Keswlasek rag 2014.

Ev yw an unn person yn istori a 42 bledhen an kowethyans Keltek Keswlasek dhe synsi dywweyth an savla.

Dave a dhegemeras y Vardhieth yn 1989.

David Crewes

Nowodhow Trist

Tri Bardh Gorsedh Kernow re verwis dres an seythenn a-dhiwedhes. Aga henwyn yw:

Catherine Rachael John - Myrgh an Syns, neb a dhegemeras hy Bardhieth dhe Lannust yn 1982.

Margaret Perry - Hwilores-Kedhlow, neb a dhegemeras hy Bardhieth dhe Bennsans yn 2007.

Lord St Levan - Arluth Carrek Los, neb a dhegemeras y Vardhieth dhe Varhas Yow yn 1995.


Solempnitys Peran 2013

Redruth Piran Procession 2013

Y feu Gool Peran solempnys yn ewn hevlyna, gans niver a dharvosow dres Kernow oll. Resrudh a dhalathas gans aga heskerdh dy’Sadorn 2a mis Meurth, ledys gans dew Beran, an eyl yowynk, y gila kottha. An Mer Konselores Judy Davidson a ledyas an keskerdh gans an Bardh Meur, Maureen Fuller, Steren Mor, ha Baner an Orsedh a ledyas an verdh yn-bann Stret Meur, sywys gans an flehes ha’n vurjysi. An Dhew Beran a hedhis orth an Denbal hanter an fordh y’n stret, neb a veu maylys gans devnydh. An Peran yowynk a wordhyas dhodho ha gorra bleujennow orth dew-droos an Denbal, ha’n kottha a dennas an snod ha diskwedhes an Denbal neb o gwiskys yn pows esa ow tegi kota arvow on an dre. Ni eth yn-rag dhe’n park kerri Flowerpot le mayth esa stallys ow kul kenwerth brav. An Mer a gomendyas an Bardh Meur, neb a wrug areth kott a-dro dhe Beran.

An keskerdh ena a dhehweles war-nans dhe Ji Murdoch. A-ji dhe’n keskerdh yth esa on bras gwrys gans an flehes skol gans helik ha paper hag y feu kesstrif synsys dhe ri dhodho hanow. An hanow gwaynya o Tolgus, pur gewar dhe Resrudh. Yth esa lies darvos aral ow hwarvos a-dro dhe’n dre ha berdh Bert Biscoe, Vyajor gans Geryow ha Pol Hodge, Mab Stenak Vur a dhidhanas gans bardhonieth hag ilow yn Chi Murdoch.

Y’n dohajydh, yth esa an Gannas Bardh Meur, Merv davey Telynyor an Weryn ha’n Hen Vardh Meur, Mick Paynter, Skogynn Pryv, owth omdhiskwedhes a-barth Gorsedh Kernow yn Porthia rag an keskerdh Peran a-dro dhe’n dre. An Mer ha keskonseloryon an dre a dhynarhis pub huni hag ena ledya an dus ha’n ilewydhyon gwiskys yn du ha gwynn a-dro dhe’n dre, yn unn worfenna gans sosten orth an Burjesti.

Dy’Sul an 3a mis Meurth, y hwarva an keskerdh bledhennek dres an tewennow dhe Lannberan bys yn Krows Peran yn kewer sygh mes gwynsak. Kansow a dus ervys gans lilis Korawys a geskerdhas ha’n kerdh a veu terrys gans gwelow dhyworth gwari nowyth a-dro dhe Peran, skrifys gans Alan Kent. Myghtern Arthur y honan a ros omdhiskwedhyans ha’n gwari a veu omjersys gans bub huni. Flehes a wrythyas dons stret arnowyth a-dro dhe’n grows hag ena pub huni a ganas Trelawny ha gorra lilis Korawys orth Krows Peran dhe dhiskwedhes agan revrons.

Dy’Lun an 4a mis Meurth, kans flogh a wrythyas Keskan Peran yn Pennwyth yn Hel S. Jowan, Pennsans, skoodhys gans an Ladies’ Orpheus Choir Pennsans. Yth esa towlen gooth a ilow gans lies kan gernewek dhyworth an dhew geur. An flehes a ganas gans kolon ha heb mar a omjersyas pub mynysen. Kan an moyha kerys o, “Yma neppyth a-dro dhe basti”, ordenys gans an bardh tremenys Derek Kitt, Ylewydh Essa, dhe don geskerdh ha leun a wriansow. Yth esens i ow kul pastiow ha pan worfennsons, i a’s krogas war an linen dillas dhe sehi, gans meur a vinhwarthow lowen! An Bardh Meur, Maureen Fuller, Steren Mor, a gewsis orth an flehes a-dro dhe driga yn le arbennek kepar ha Kernow ha bos an charj dhyn ni oll dh’y gwitha ha’y hemynna dh’agan henedh yn studh da. An geskan a veu ordenys gans bardh Howard Curnow, Kernow.

Dy’Meurth an 5es mis Meurth, Gool Peran, an gewer o howlsplann gloryus del dhegodh agan tasek sans. Ni a dhalathas y’n myttinweyth gans keskerdh ledys gans an Mer, Bardh Phil Rendle, Baneroniethor, ha’n Bardh Meur, Maureen Fuller, Steren Mor, sywys gans 700 flogh dhyworth Penn an Kons yn Pennsans, ow keskerdhes a-dro dhe’n dre dhe’n Lowarthow Morrep, le may gwrythys Skol Boleythow gwari a dhismygsens a-dro dhe Beran, yn stond an band. Heb system son, an flehes a dewlis aga levow yn fryntin ha’ga dons ha gwriansow a ros dhe’n gwari neppyth moy, askorrans kooth ha’ga ober aga honan yn tien. Pub flogh oll o diwysyek, hag yth esa edhomm a dheg mynysen rag an kedkerdh dhe dremena, trubyt del dhegodh bos dhe Beran.

Grand Bard on Cathedral Steps

Dhe’n kettermyn dhe Vosvena, yth esa an Gannas Bardh Meur, Merv Davey, Telynyor an Weryn,ow ledya an keskerdh Peran gans y bibsehyer, dhyworth an Lyverji dhe Vont Folly, sywys gans an Mer Konsler K. Subbs, an Uhelver Gernow, Catherine Mead, an flehes ha’n vurjysi. An keskerdh a hedhis orth an menkov rag Myghal an Gov ha Thomas Flamank y’n stret meur; baneryow a veu iselhes ha taw mynysen synsys y’ga hov. Arethyow a veu gwrys war an Mont, sywys gans donsya gans an flehes, gelwys gans Alison Davey Corolyores. Ena an flehes a geskerdhas dhe Eglos an Bluw a Betrok, le may kanas skolyow canow. Ena i a dhehwelis dhe’n Stevelyow Poblek hag omjersya li pasti.

Dhe 1.15wh an keskerdh Truru a dhalathas dhyworth an Lowarthow Dowrlamm ryb Fordh S. Jori ha kedkerdhes yn howlsplann gans baneryow ow trenija bys y’n kammow a Benneglos Truru. Arta y feu Baner an Orsedh keskerdhys der an stretys gans berdh yndanno. Orth kammow an Benneglos, yth en ni dynerhys gans Mer Truru, Konselores Lindsay Southcombe. Gwerison a veu res rag an gwella displetyans fenester gans bardh Stephen Gainey, Mab Hirnans, ha’n Bardh Meur, Maureen Fuller, Steren Mor, a gewsis a-dro dhe wul Gool Peran dy’gool poblek, yn unn asa oberoryon an chons dhe omjunya y’n solempnitys. Ena an flehes skol a dhidhanas, Penardh ha Tregolls ow kwrythya Kemysk Kan Gernewek, Bosveygow, drama, hag a dherivas an drolla a Beran, ha Skol Bareusi Truru neb a ganas an Ballad Peran. Lynda Barley, Bugel Chenon Penneglos Truru a’gan ledyas yn pesadow ha ni a worfennas dre gana Trelawny, ledys gans Keur Mebyon Richard Lander.Lannberan 2013
Rag moy vydeo Klyckya omma

Dhe 7wh, Gwesper rag Peran a veu synsys yn Eglos an Bluw S. Martyn, Lyskerrys, ha sywys gans keskan gans Band an Dre Lyskerrys ha Keur Mebyon Pluwnennyd. Hemma a veu ordenys gans Lewydh Kefrysyans Kernow Goth, Duncan Paul Matthews, ha’n Bardh Meur Maureen Fuller, Steren Mor, a redyas an dyskans.


Konsel Gorsedh Kernow: Derivas Kuntellyans an 23ns mis Hwevrer

GK Council

Kyns dalleth an negys meur, sertyfyans framys gans bardhonek skrifys yn arbennek ragdho, a veu res dhe David Lindo, Carer Lowarthow, dhe wodhvos gras dhodho a’y wonis avel Alhwedhor 1983-2012.

Tim Saunders, Bardh Gwerin, yw pes da degemeres an soodh a ‘Poet Laureate’ rag an Orsedh hag a bes dhe askorra bardhonieth.

Bardh Meur a ros nowythhyans war an ober ow pos gwrys gans gwriadoresow-gon dhe surhe gnas uhel.

Fordh a gesjunya an Solempnita Kovheans Gool Pennrynn y’n darvosow an Esedhvos mis Gwynngala a veu dadhlys. Ynwedh, dadhel kemmyn a-dro dhe fatel godh bos moy a verdh dhe dharvosow an par ma dres an vledhen ha, kyns oll, solemnitys Gool Peran.

Lyther a veu ressevys dhyowrth Wella Brown, Crenner, owth omdenna dhyworth Konsel an Orsedh. Hemma a veu degemerys gans an Konsel gans an lavar bos hemma ‘penn a oos’.

Kummyas a veu hwilys ha grontys dhyworth Awstrali dhe synsi kuntellyans a verdh yn Plen Davies, Wallaroo, dy’Sadorn an 25ns mis Me 2013, gans galow ystynnys dhe’n Bardh Meur hag erel. Derivas a veu degemerys ynwedh a-dro dhe’n diwettha kuntellyans a verdh yn Awstrali.

Derivas a veu res ynwedh gans Kannas Bardh Meur a-dro dhe avonsyans gwrys y’n Strateji Keskomunyans rag Gorsedh Kernow gans komendyansow fatel via an gwella fordh mos yn-rag y’n park ma.

Yma akordyans lemmyn gans ordenoryon Gool Ilow Truru y koedh y’n eur ma dhe Biwasow Ilow an Orsedh bos synsys orth aga darvos yn Truru.

Derivys a veu res gans Jori Ansell, Caradok, hag a brofyas geryow nowyth rag an Korfl-laha. An treylyansow profys a vydh gorrys a-dherag Kolji an Verdh orth an KKB mis Metheven.

Lies mater aral dadhlys re beu seulabrys lesrynnys yn-mysk berdh y’n lyther nowodhow mis Hwevrer. Y’ga mysk yth esa galowyow rag bodhegyon dos yn-rag dhe ri gweres gans an Stalla Kernow Riel, dos dhe guntellyansow a-dro dhe’n Taves Kernewek ha rag nebonan gans skians a dhyllo.


Kesstrivyansow an Orsedh Kernow 2013

Kesstrivyansow

A yllyn ni kovhe pub huni y fydh dydh degeans rag an kesstrivyansow 2013 Dy’Lun 22ens a vis Ebrel.

Rag manylyon leun klyckyewgh omma rag tevesigyon, hag omma rag tus yowynk.


Rians dhe David Lindo – Carer Lowarthow

David Lindo Presentation

Orth kuntellyans mis Hwevrer a-dhiwedhes Konsel an Orsedh, an stevel o leun a gyns Berdh Meur, an Gannas Bardh Meur, Konselers an Orsedh, an Alhwedhor a-lemmyn ha Skrifenyades, dhe weles an Bardh Meur Steren Mor gul rians dhe David Lindo, an kyns Alhwedhor.

David a entras an Orsedh yn 1992 yn unn gemeres Carer Lowarthow – Lover of Gardens – avel y hanow Bardhek. Yn 1993 ev a dheuth ha bos an Alhwedhor dre Enor, soodh a veu synsys ganso bys yn 2012.

An Bardh Meur a wodhya gras dhodho a’y wonis lel dhe’n konsel ha ri dhodho an ro heb parow a vardhonek framys, skrifys yn arbennek ragdho gans Bardh gormelys Tim Saunders – Bardh Gwerin. David a dhegemeras ynwedh tosen a vleujennow a-barth y wreg Brenda.


Gool Porth Ia 4a mis Hwevrer 2013

St Ives Feast 2013

Y feu gelwys an Bardh Meur, Steren Mor dhe’n Gool Porth Ia hag y feu govynnys orti dri Baner an Orsedh, hag a veu degys der an dre gans degoryon Baner an Orsedh, dhyworth an Burjesti dhe Fenten Ia. Da o gweles agan baner owth argemynna agan bosva ha nebes berdh a geskerdhas yn orgelus yndanno, yn unn wiska liwyow kernewek, ha don barennow idhyow, ow tiskwedhes a-barth S. Ia. Y feu an keskerdh ledys gans an Guisers Porth Ia, gwiskys yn du ha gwynn, ha’n flehes dhyworth Skol S.Uni, yn unn wiska grugys a vrith kernewek ha donsya der an stretys.

An Mer, Konseler Ron Tulley, a sywyas gans Konseloryon Porth Ia ha gwestoryon, war-barth gans lies kannas dhyworth kowethyansow leel. Wosa solempnita berr orth an fenten, pan veu an dowr benigys gans an pronter, an Revrond Andrew Gough ynwedh a venigas an flehes, orth aga beudhi gans dowr sans, hag a askorras gwighyow a hwarth.

St Ives Feast 2013

Ena an keskerdh a dhehwelis yn unn sywya an ilow dhe Eglos an Bluw, le may talathas an Mer an gis a hurlya an Bel Arhans dhyworth korflann an eglos, hag a viras dres an treth, mayth o gorlanow. Yth esa an tus yowynk oll omguntellys war an konna a dreth, ow kortos dihwans an Mer dhe dewlel an bel dhyworth fos an gorflann. Y feu kychys hag ystynnys a’n eyl dh’y gila war drethow ha stretys an dre.

An Bel Arhans yw braster a a-dro dhe bel dennis, gwrys a brenn ha kudhys yn del-arhans. An mer re dhegsa an bel yn yorgh a idhyow. der an keskerdh dien. An rewlys yw bos an person usi ow synsi an bel dhe hanterdydh, a’s kemmer dhe’n Mer orth an Burjesti hag yw gobrys gans bath arhans (y’n kynsa Bath Kurun).

Wosa bos dalethys an hurlya, an Mer ha gwestoryon a dhehwelis dhe’n Burjesti, le may feu diwettha dinerow nowyth lenter tewlys dhe’n flehes dhyworth an valegva, hag ena an westoryon a omjersyas li pasti.

Ia
a-dreus dha woen las
ty re dremenas
dhe'gan dynnargh bras

gans Tim Saunders - Bardh Gwerin


Piwas nowyth rag Lyen skrifys yn Kernewek

Pewas Perghyryn

Kowethas an taves Kernewek, Agan Tavas, a lonchyas piwas nowyth rag lyen y’n taves Kernewek orth aga Huntellyans Kemmyn Bledhennek a-dhiwedhes dhe Resrudh. Y fydh an piwas godhvedhys avel "Pewas Perghyryn Lyenyeth Kernewek". An werison kervys re beu res gans an teylu Palmer yn kov a Michael Palmer tremenys, skrifer meur y askorr y’n taves Kernewek, y hanow bardhek Perghyryn.

May hyllir redya an dyllans gwask dien, mar plek klyckya omma.


Dew Solempnita Gwarnyans yn 2013

GK Proclamation 2013

Y fydh Gwarnyans an Orsedh Pennrynn synsys dy’Sadorn 13ves a vis Ebrel dhe Bennrynn. Gwiska pows a vydh yn Hel an Dre dhyworth 10.00kh, ha res yw dhe bub Bardh bos gwiskys erbynn 10.30kh. An Solempnita a wra sywya dhe 11.00kh orth an Lowarthow-kov.

Y fydh sosten kavadow a-wosa y’n Hel Temprans usi a-dal Hel an Dre.

GK Proclamation 2013

Hevlena y fydh Keskusulyans Bledhennek Kuntelles Keltek Keswlasek synsys dhe Vosvena dhyworth Kala Ebrel dhe’n 6es, hag y fydh kanasow dhyworth an hwegh gwlas Keltek ena.

Solempnita Gwarnyans a vydh synsys dohajydh dy’Yow 4a a vis Ebrel orth Mont Foli, Bosvena.
13.15 Gwiska pows a vydh yn Set an Chi Pow, 13.55 An keskerdh dhe Vont Foli, 14.00 Solempnita Gwarnyans2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Pup daffar © Gorsedh Kernow marnas ef yw ken askrifys