logo

Nowodhow Kens 2011

English version of this page
English2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Keskusulyans An Orsedh 2011

Gorsedd Conference Bodmin Oct 2011

Hevlena yth esa synsys keskusulyans bledhenek dhe’n Hel an Pow dhe Vosvenegh hag an mater o An Orsedh hag Yowynkneth gans poos rag an termyn a dheu.

Wosa an ygerans gans Bardh Meur - Skogynn Pryv, y kewsis Bert Biscoe -Vyajor gans Geryow adro pesyans agan honensis ha gonisogeth bys ha henedh nowyth. Ev a leveris bos govenek ganso an jydh dhe verkya neppyth poos rag an Orsedh hag agan gonisogeth. Yth esa an hel leun gans Berdh hag Oberoryon Yowynkneth ha tus yowynk. An Keskusulyans re bia argemmynys avel Omdhesyans mes yth esa dadhel ha byw ha sad, hag an Orsedh a erviras awosa oberi gans tus yowynk dhe greshe pesyans an ombosva Gernow.

Wosa li pasti dohajydh a wrug pesya gans ilow ha dons dhiworth an tus yowynk.

Ass yw keskusulyans yn hwir a dal y berthi kov, godhyn meur ras dhe Bert hag Ann Trewhella a wrug y ordena, ha dhe bubonan a gemeras rann ynno.


Derivas Berrhes Kuntelles Konsel an Orsedh
synsys an 22ns mis Hedra 2011

GK Council

Daswel an kesstrivyansow re beu dalethys hag a wra pesya gans treylyansow galadow komendys rag 2013.

Nebes taklennow kepar ha platyow kovhe piwys gans an Orsedh a vydh res tre nowyth war dhispletyans y’n talik hir, Lys Kernow, gans grassow meur dhe Gaderyores Konsel Kernow, Pat Harvey.

An Gannas Bardh Meur a gewsis a-dro dhe Solempnita an Orsedh Ygor orth Hellys hevleni, gans brassa rann a verdh ha tus leel ow ri derivadow faveradow. Yma towlow rag 2012 orth Reskammel ha’n vledhen ha’y wosa orth Pennrynn, owth avonsya yn ta.

An Keskusulyans orth Bosvena henwys ‘Collision’ re ygorsa dewlagas a lies bardh, hag yth esa towlow dhe besya hwithra fordhow dhe omworra gans an yowynkneth a Gernow. Keskusulyans a’n vledhen a dheu a’n jevydh an titel ‘Diaspora’, mes y feu akordys na goodh dhyn ni mires orth an termyn eus passys yn unnik, mes ynwedh orth ensamplow moy a-dhiwedhes hag a-lemmyn a hemma.

Derivadow dhyworth an is-kesedhegow a veu res ha degemerys. Yn mysk an re ma yth esa nowodhow a’n avonsyans war an Lyver a Verdh rag an ranndir Reskammel, ass o delitys an dhegemeroryon Piwasow, ha towlow rag gwiasva ha logo nowyth rag Holyer an Gof.

Dedhyow rag kuntellyansow a’n vledhen a dheu a veu akordys hag an re ma a vydh dyllys war an wiasva.


Piwasow Holyer an Gof 2012
(dhyworth an lyver-dedhyow 2011 yn unnik)

Profyansow yw gelwys rag an Piwasow Holyer an Gof 2012, hag yw ordenys pub bledhen gans Gorsedh Kernow.

An Piwasow lyennek a veu gorrys yn le yn kov a Dhyller Resrudh, Len Truran, y hanow Bardhek Holyer an Gof, hag yw res dhe dhylloryon a dhyllansow meur aga roweth a-dro dhe Gernow po an Taves Kernewek.

Hevleni yma dewdhek klass ha dhyworth gwaynyoryon an re na, Piwas Dre Vras Meur an Gwerison Holyer an Gov a vydh dewisys. An gwerison heb hedhi ma a veu res gans Joan Truran eus tremenys yn kovadh a’y gour.

Dydh degea rag profyansow: 15ves mis Hwevrer 2012.

Y fydh synsys an Gorthuher Piwasow mis Gortheren 2012.

Manylyon entrans dien yw kavadow dre glyckya war an kevren a syw Klyckyewgh omma

Holyer An Gof

Kovskrifennow An Taves Kernewek
Natali Solo S: Lujuan 5es Mis Genver 1748

Y feu skrifys an lyver ma nag yw aswonnys yn-ta gans an Rev. William Borlase, Pronter a Lujuan FRS, yn 1748. P.A.S. Pool a skrifas kampollans troosnoten dhodho yn y lyver "The Death of Cornish", hag a red, "Kovskrifennow Kesjunys dhe’n Taves Kernewek 1749 (Enys MSS, Sodhva Govadhow Kernow , Truru), deskrifys gans H Jenner, 'The Borlase MS' JRIC XIX 2 (1913), f.162"

Y feu prenys gans John Davies yn 1895 ha lemmyn yth yw synsys yn Sodhva Govadhow Kernow Nr. EN2000, ha furvya rann an Kovskrifen Teylu Enys.

An lyver a syns Komendyans ha Rannow I ha II. Y syns ober kuntellys dhyworth Lhuyd, Hals, Tonkin, Boson, Scawen, Gwavas, Ustick ha'n Erva Cotton. Yn y gomendyans, Borlase a ombreder bos an ober rekordyans a Daves 'usi ow merwel' "Pur anberfeyth, Pur gales, Lavurus ha Kasadow – drefen y vos sur bos mar anberfeyth ha heb sewen, a neb us" (sic). Ev a bes dre skrifa "Mar ny wrav vy dervyn grassow rag an pyth re wrug vy, martesen my a alsa bos digeredhys drefen na wrug vy kemmys es del alsen" (sic).

Avel Bardhes an Taves Gorsedh Kernow (kyn nag ov vy onan freth), y feuv vy yntanys orth an chons dhe weles ha redya yn unnik an lyver ma, mes dh’y dreusskrifa yn gwirionedh yw gwir arbennek. Ha my ow kul an ober ma, my re aswonnis bos ynwedh a klewans a omjunnya gans person dhyworth an termyn eus passys, neb, bys y’n eur ma, na veu marnas hanow ha neb a veu moy po le, anreknys awos na wrug ev kunte, del hevel, kemmys es del alsa.

Ha my ow treusskrifa y ober, kyn na wrussen vy bedha leverel yth aswonnav py par a dhen o va, my a breder re dheuth ha bos apert yth arwodhya ev y falladow ha kynth aswonnis ev assa via ober heb grassow, ev a brederis hwath y fia onan a dal dh’y wul, ha martesen onan a res.

My a breder yth aswonnis ev bos Taves an Werin rann aga honanieth ha na godhvia dhodho bos kellys, yn despit dhe’n niver isel a dus y gows po dhe’n nivel a frethter.

Maggie Hinch - Cares Lyen

Kesstrivyansow 2012 ow mos yn-rak

Mordon Carador Rosebowl

Yma ow pesya yn eur ma kesstrivyansow an Orsedh Kernow 2012. Yma klassow rag tus a oos ha flehes yn bardhonieth, yeth plen, studhyansow Kernewek, ilow (yn Sowsnek po Kernewek).

Y hyllir kavos manylyon leun ha rewlys rag entra war an wiasva ma. An jydh degea yw 17ves a vis Ebrel ha'n piwasow a vydh res gans an Bardh Meur dhe'n Orsedh ygor dhe Ryskammel/Camelford dy'Sadorn Kala Gwynngala 2012.

Rag manylyon leun klyckya omma rag tus a oos, ha klyckya omma rag tus yowynk.


Dydhyow Kuntellesow Konsel an Orsedh

Rag Dydhyow Kuntellesow Konsel an Orsedh 2012 klyckya omma.


Gorsedh Kernow - Hellys 2011

Gorsedh Kernow - Helston 2011

Miroryon a omalinyas a-hys an stretow a Hellys y’n kettermyn an Verdh owth omguntelles yn-mes an Eglos Wesley. Semlant an ebren o pur boos ha’n keskerdh mos yn-rag war-nans Stret an Koyn yn unn bassya an men kov Grylls lemmyn marthys afynys gans baner esa ow tenerhi an Orsedh dhe’n dre. Niwllaw skav a dhalathas kodha mes spyrysyon Bardhek o uhel ha’n piber Merv Davey - Teylynor an Weryn a ledyas an keskerdh dhe le an Solempnita. Ha’n Bardh Meur owth entra an kylgh, an ilow nowyth kevys ‘Fanfare to the Bards’ a veu senys gans hirgernysi dhyworth Menestrouthi Yowynkneth Hellys.

Gorsedh Kernow - Helston 2011

An Mer a dhynerhis pub huni dhe’n dre, ha wosa areth dhyworth an Bardh Meur, an Kernyas Hazel Bennet – Knowwedhen, a sonis an korn dhe’n peder rann a Gernow, an pysadow Bardhek a veu kenys ha’n kri a Gres der usadow a sonis yn uhel dres an kylgh, wosa an pyth y feu disklerys bos an Orsedh ygor. Hemma a veu sywys gans ‘Unyans an Kledha’ avel arwodh o Unses Keltek. Bagas a dhonsoresow yowynk yn powsyow gwyrdh gwannliwek gans bleujyow y’ga gols, hag ow ton tyskennow, a dhonsyas, ha’n Arlodhes a Gernow a dhros an ‘Frutys an Nor’ dhe’n Bardh Meur. An kannas Bardh Meur a lennas an rol a Verdh yw tremenys, ha’n 15 Bardh nowyth a veu dynerhys y’n Orsedh. Wosa ryansow dhe waynyoryon Piwasow ha Kesstrifow, an Verdh kuntellys a omvovyas troha’n Omborth dhe gana ‘Bro Goth Agan Tasow’ ha disklerya aga lelder dhe Gernow gans an garm del yw usys a ‘Kernow Bys Vykken’.

Ha’n keskerdh ow kasa an kylgh yth esa an glaw ow talleth lehe.

Gorsedh Kernow - Helston 2011

Prys te hengovek a bastiow, torthellow safron, tesen hevva ha torthigow a gyfeyth ha dehen a veu omjersys, felshyp koth a veu dasnowythhes ha re nowyth gwrys.

Diwettha y’n gorthuher y feu synsys keskan, ha Dy’Sul y feu synsys yn Eglos an Bluw S. Myhal, gonis y’n yeth Kernewek.


Piwasow Konsel an Orsedh Kernow 2011

Rag manylyon Piwasow Konsel an Orsedh Kernow 2011 mar pleg klyckyewgh omma.


Goursez Breizh 2011

Breton Gorsedd 2011

Y feu synsys hevlena Goursez Breizh hag y’n dre Arzhanou arta yn mysk prasow ha gwedhen las Bro Gwened. Yth esa dagrow ow tevera dhiworth an howl, lagas an jydh, mes yn dhespit dhe’n kommolow tewl ha lies kowas an solempnita a wrug passya yn ta ledyes yn spyrys da Morgan, Druizh Meur, Breten Vyghan. Skogynn Pryv ha Steren Mor a viajyas a dhiworth Kernow avel kanasow an Orsedh hag yth esa Christine ha Wyn James a’n Orsedh Byrdh Enys Breten avel Kanasow Kembra. Agan Bardh Baneroriethor a wrug sevel gans an Verdh Vretonek.

Yth esa lies den ha benyn ena rag skoodhya’n hwarvos. Eseli nowyth re beu urthys hag an dhew hanterkledh re beu junyes avel arwodh bos an tri henedhel ena saw unn bobel. Yn mysk solempnita Morgan a ganas kan Divroans gans Skogynn Pryv yn unn dhiskwethes y lyver dhe’n dus esa ow koslowes. Henn yw an kynsa prys bos Kernewek kenys yn kres kylgh Gorsedh Breten Vyghan.

An Ganasow ostyes o gans an Vretonyon yn Ostel an Eythinen Awr may trigas an Artydh Paul Gauguin yn y dermyn ev. Pur pur lowen en ni agan tri bos ena arta.

Morgan a wrug areth brav yn Bretonek adro kaletterow pobel Breten Vyhan gans Governans Frynkek. Rag an kynsa prys hevlyna yth esa gwestores a dhiworth Governans Rannvro Breizh, an Iskadoryores, Lena Louarn a wrug ri shoodhya dhe’n Orsedh. Yth esa’n solempnita ordenys yn ta hevlyna gans ilow brav. Pur dha yw dhe weles an dus yowynk urdhys ena. Wosa an solempnita y feu li splann pareusys ragon ni ha niver bras skoedhoryon an Orsedh, del usadow an kuvder ha’n felshyp o heb par. Gorthuherweyth ni re vetyas arta gans Kanasow erel ha’n soedhogyon an Orsedh yn boosti brav dhe Bont Aven. Avel pupprys dydh bryntyn o, meur ras, Per Vari ha’n gowetha oll.

Skogynn Pryv


Berdh Nowyth 2011

Rag Rol a Verdh Nowyth dhe'n Orsedh Hellys, klyckyewgh omma mar pleg.


An Orsedh A Dheryv Gwaynyoryon Kesstrivyansow rag 2011

Y hyllir gweles sewyansow rag an klassow Tevysogyon ha Flehes dre glyckya war an kevren a sew, gwaynyoryon 2011.


Esedhvos Kenedhlek 2011
Areth Eisteddfod gans Bardh Meur

Eisteddfod 2011
Kannas Bardh Meur, Mererid Hopwood ha Bardh Meur

Dohajydh da, a Gembra. Y’n kynsa le y tal dhymm dhe leverel ow bos mar lowen ha my arta yn Kembra rag an Esedhvos. Avel Bardh Meur Gorsedh Kernow pes da ov vy yn arbennik drefenn a wrug gwari Gorsedh Berdh omma dhe Gembra rann dhe les y’n dasserghyans agan yeth ha gonisogeth ni hag ynwedh yn unn skoedhya bodh agan pobel ni dhe dhisplegya ha gwellhe agan honensis arbennik.

Agan Taves ni aswonnys yw lemmyn yn dann Chartour Ewropek, yma genen ni soedhva vyghan an yeth dhe Druru. Hag effeythus yn fras yw an ober gwrys y’n soedhva na hag yma govenek dhyn ni bos galloes displegya yn fella an ober gwrys yn skolyow.

Pan ens i usyes arwoedhyow Sowsnek a vydh asteverys agans arwoedhyow diwyethek, nyns eus kost mann anodho ha dheuth ha bos an yeth moy hewel pub dydh oll. Konsel Kernow a wra skoedhya yn feur Gonisogeth Kernewek, ha piw a woer, unn jydh, martesen y hyllyn ni synsi Goel an par es an kevywi bryntin ma, an Esedhvos. Yma kewsel lemmyn yn Konsel na ni dhe gavoes Lyverva Genedhlek yn Kernow wosa termyn berr. Henn yw tybyans pygus yn feur drefenn y vos avonsys yn soedhogel. Yma govenek dhynn bos gorrys arta dh’y bow y honan wosteweth klassygyon agan henlien, dhe’n Lyverva na. Yth esa, dhe leha dew oberennow agan lien hengovek re bia trovyes yn kuntellansow pryvedh yn Kembra ha my a vynnsa kemmeres les an chons ma govynna orth Kembra, avel hwoer meurgerys , dhe weles mar nag alla gavoes bysys erell, sur on ni yth esons i. Ytho skolwesyon Gembrek, ni agas pys, kemmerewgh termyn rag gavoes agan lien hengovek. Martesen blydhen rag Kernewek?

Eisteddfod 2011
Bardh Meur ha Bretonyon, Youenn Amice ha Youenn Ar Barz

Byttegens, nyns yw henna an acheson my dhe dhos omma hedhyw. Delleveryn ni Keltyon, martesen hwegh kenedhel on ni, mes nyns eus saw unn enev. Ytho, yth ov vy goethus kewsel abarth agas keskeltyon, pobel Alba, Breten Vyghan, lwerdhon, Kernow, Ynys Manow hag yn teffry Kembrogyon an Wlasva, Patagoni. Ragon ni joy yw gweles tann kolonn ha ganso a wra gorthebi an werin dh’aga Esedhvos. Ni a woer an Esedhvos a rann yn fras dhe yeghes an taves, yeghes kenedhel hag apert yw ynwedh y ran vras yn gwitha yeghes dhe bub huni unnik. Y hwrug displegya an Esedhvos hag Gonisogeth Hengovek Kembra ha Gonisogeth Keswlasek yn fordh ev eth ha bos Kembrek.

Eisteddfod 2011
Eisteddfod 2011

Nyns eus onan yn mysk agan kenedhlow heb kaletterow mes apert yw Kembra dhe dreylya adro dyfig hi thaves ha gonisogeth ha henn yw acheson gwellwelisogeth ragon ni erell. Meur ras Kembra rag agas ensampel da rag agas kerensa ha rag an sport meur dell yw an Esedhvos . Keltia bys vykken, ha Kembra bys vykken.

Skogynn Pryv


Berrskrif kuntellyans Konsel an Orsedh synsys an 9ves a vis Gortheren, 2011

GK Council

An Konsel a dhadhlas nebes an taklow esa ow pesya kepar hag Arwodhieth Tornysi ha darvosow Dydh Pyran.

Yth esa nowythheans a’n Keskusulyans Yowynkneth hag a hwyrvydh lemmyn an 8ves a vis Hedra yn Bosvena.

Vanessa Moyle a omdennas dhyworth hy sodh a Skrifennyades Kesstrivyansow hag a veu res grassow a’n ober kales oll dres an bledhynyow.

Solempnita an Awen re hwarvia an 26ns a vis Metheven hevlyna rag an kynsa tro ha hemma a veu prederys bos sewena veur. Grassow dhe bub esel an kessedhek restra a hemma ha kyns oll dhe Howard Curnow a gavos an Lyver Bewnans askorrys gans kervyer prenn ha’y ri dhe’n Orsedh.

Nowythheans a avonsyans rag Solempnita an Orsedh yn Hellys a veu res hag a synsas ynno fastheans a waynyoryon piwasow. An ilow ‘Hwythkern rag an Verdh’ re beu kevys hag a vydh gwrythys orth an solempnita gans hirgernysi dhyworth Menestrothi Yowynkneth Hellys.


Derivas KKB an Orsedh Kernow 2011

GK AGM

Yth esa 42 Bardh ena ha diharasow a veu degemerys dhyworth 47.

Areth an Bardh Meur a dherivas re bia ober meur an vledhen dhe oberi gans displegyans rol Bewnans Kernow, bosva an pyth re wellhas gre a Wonisogeth Gernewek. Hemm yw posek dres oll pan brederir a-dro dhe’n yowynkneth, neb yw an termyn a dheu. Bardh Meur a wovynnis orth Bert Biscoe rag derivas a-dro dhe avonsyans an Keskusulyans Yowynkneth. Hemm yw towlennys rag an 8ves a vis Hedra 2011 yn Set an Chi Pow, Bosvena. Yma edhomm dhyn a attendyans pur dha dhe wul hemma jorna askorrus.

Gorholeth rag presens a sodhogyon an Orsedh orth darvosow gonisogethek yn Kernow a bes tevi kepar del wra an les y’gan gonisogeth ha’gan taves yn-mes a Gernow. Yn Pennsans a-gynsow an Bardh Meur o rann degemeryans an Vyghternes. Yma’n niver a dharvosow seson Pyran ow kressya mar uskis, y fydh edhomm skon dhe sodhogyon a skoodhyans yn unn attendya an darvosow ma awos na goodh dhe onan vyth bos nahys.

Gorsedh Porth Ia eth yn-rag yn ta hag yth en ni degemerys yn ta y’n dre. Yth eson n i ow mires yn-rag dhe vis Gwynngala yn Hellys.

Yn unn sywya skoodhyans an Orsedh Kembra, ni re dhisplegyas an Solempnita an Awen. Hemma a solempen pesyans an honanses kernewek dhyworth osow an a-varra.

Derivas an Alhwedhor a veu res gans David Lindo, neb a wovynnis y vos notys y fydh res dhodho prederi a-dro dhe omdenna der omriansow erel, hag ev a wovynnis rag hwilans a her.

Pymthek person re beu gelwys dhe dhos ha bos Berdh orth an solempnita hevlyna.

Dasskrifow an Derivas Honanses Kenedhlek Kernewek yw lemmyn kavadow rag Berdh. Keslowena a veu res a askorra hemma.

Kaskergh Trolergh an Tamar. Rians berr a veu res hag y feu wovynnys orth Berdh rag akordyans hag a veu res dre dhiskwedhyans heb namm a dhornow.


Piwasow Holyer an Gof 2011
(rag lyvrow dyllys yn 2010)

An piwasow dyloryon ma yw res pub bledhen yn kov a Leonard Truran tremenys a Resrudh, dyller Kernewek, y hanow bardhek Holyer an Gof – the follower of An Gof.

Rag manylyon an piwasow mar pleg klyckyewgh omma.

Yth esa hevlyna seyth tregh ha dew biwas dre vras rag dylansow meur aga roweth a-dro dhe Gernow po themys Kernow. An piwasow a veu res gans an Bardh Meur Mr. Mick Paynter/Skogynn Pryv.

Len Truran

Goff Richards - Gwas Mynver

Goff Richards
Dr GOFF RICHARDS, ARCM, GRSM,
Hon DLitt Salford, Hon GDBM Salford College,
Gwas Mynver, Servant of St Minver.

Goff Richards, 66 bloodh, neb a verwis yn y ji an 25ns mis Metheven, o presens meur y’n movyans band brest dres an bys oll, yn unn brovia an pyth a hevellis bos liv heb diwedh a ilow hedhadow yn gis angammgemmeradow, dres moy es dew-ugans bledhen. Ynwedh ev a ilas ha restra yn efan rag kuryow ha bagasow ilewydhyon dres bos dyskador awenek ha vyajya norvysek avel breusyas ha ledyer band.

Godfrey Richards a veu genys yn teylu ilowek an 18ves a vis Est 1944 y’n benndra Gernewek Kledh a S. Menvra, le may spenas ev y vledhynyow a-varr. An teylu re drigsa y’n benndra dres nebes henathow ha re beu pub prys omvyskys gans ilow y’n dedhyow pan wrug hemma gwari rann moy posek yn bewnans leel, hag o an fordhow bohes dhe brovia didhan.

Ev a veu gwrys Bardh an Orsedh Kernow dhe Heyl yn 1976, ow kemeres an hanow Bardhek yn Kernewek a Gwas Mynver – Servant of St. Minver. Goff o pub prys orgelus a’y linyeth Gernewek hag ev a dhros splannder dhe Gernow avel onan a’y mebyon ilewek roasek ha moyha a vri. Ev a borthas yn kov fatel o va nans yw lies bledhen avysys, “dhe omwitha yn-dann dava gans an yowynkneth” hag ev a grysys y hwrussa henna gwari rann veur yn y sewena yn herwydh y garensa dhown a ilow. Gans roas Keltek genesik rag melodi ha karensa rag ober kales, y ilow re’gan jalenjyas, agan kentrynnas ha’gan didhanas dres kemmys ha bledhynyow.

Phillip Hunt.- Lef a Vrest


Solempnita an Awen – 2011

Awen Ceremony

Kepar del veu synsys an kynsa Gorsedh Kernow dhe Voskawen Oon yn 1928, y feu synsys an kynsa Solempnita an Awen omma Dy’Sul an 26ns. a vis Metheven, 2011.

Wosa dalleth niwlek dhe’n jydh, erbynn an prys may talathsa an solempnita nowyth ma, an howl a omdardhsa ’mes, ha ni a welas bos chons hwath a hav hevlyna.

A-dro dhe hanterkans Bardh a dheuth dhe’n solempnita – nebes anedha dhyworth rann Est a Gernow. An keyndor rag an darvos – an kylgh a veyn dhe Voskawen Oon – o perfeyth, hag a ros an klewans dhe bub huni bos an le neppyth arbennek.

Yn-mysk an re na nag ens Berdh, yth esa Mr. ha Mrs. Bolitho, dhyworth Trengwenton, perhenogyon an tir ha neb a ros kummyas dhe synsi an solempnita y’n kylgh.

An solempnita y honan o pur verr – namoy es kwarter owr – hag a veu kresennys a-dro dhe arwodh an Awen ha tremenans an Lyver Bewnans ynter dew henavek ha dew yowynk an kemeneth.

Wosa an solempnita pastiow o kevadow dhe Hel an Benndra, Eglosberian.

An solempnita nowyth ma a veu prederys gans pub huni bos sewena, ha seulabrys yma towlow yn brys rag an nessa huni y’n vledhen a deu yn rann Est a Gernow.

Rag skeusennow klyckyewgh omma.


Gorsedh Kernow

An Orsedh Kernow 1928 - 2011
Dy'Sadorn 3a mis Gwynngala 2011

Helston Lake and Church

Yn Hellys y fydh desedhys Kuntellyans Berdh Kernow hevlyna. An Orsedh a dhynnergh pubonan rag dos dhe vires heb kost orth agan Solempnyta. Y hyllir gweles manylyon an Solempnyta ha manylyon an hwarvosow erel usi orth y skoodhya dre glyckya war an kevren a syw. Klyckyewgh omma.


Gorsedh Kernow
Bards of the Helston Area / Berdh a'n Ranndir Hellys

Dhe govhe an Orsedh 2011, hag a hwervydh dhe Hellys, Gorsedh Kernow re worras war-barth dyllans hag a re manylyon bewnansow a dew-ugens bardh marow neb esa trigys hag oberi y’n ranndir Hellys ha Lesardh, ha deg warn ugens Bardh byw ynwedh. Hemm yw an nessa yn kevres towlennys a dhyllansow a wra vri an ranndir may fo synsys an Orsedh Kernow bledhennek.

Rag manylyon pella ha fatel yllowgh hwi erhi dasskrif, klyckyewgh omma mar pleg.


Lyver-Dedhyow ha Kartennow Nadelik rag 2012

Launceston Castle Card

Lyver-Dedhyow, 13 mis, Kernewek, a nas uhel gans dedhyow a dharvosow Kernewek bledhennek posek, golyow ha solempnyansow, y’ga mysk gwriansow ha dedhyow Gorsedh Kernow, yw kevadow dhe Verdh.

Yma’n kartennow Nadelik yn fardellow a 5 gwel Kernewek kemyskys, gans dynnargh an seson y’n taves Kernewek.

Ynwedh kevadow yw dewis a 5 karten-notyans kemmyn kemyskys gans dynnargh yn Kernewek, desinys ha pryntys yn Kernow rag Gorsedh Kernow.

Furvlen arhadow omma.

2012 Calendar
St Piran Cross

Derivas Minorita Kenedhlek Kernewek 2

A-varr yn mis Metheven an Derivas Minorita Kenedhlek Kernewek 2 a veu res dhe Mr. Andrew Stunell, Menyster a Stat orth an Asrann rag Kemynethow ha Governans Leel (AKGL), gans Andrew George, ES a-barth an bastel-vro Kernow West ha Syllan a Borth Ia. Konsel Kernow ha Gorsedh Kernow maga ta a skoodhyas yn arhansek y askorrans.

Y hyllir redya an derivas omma (PDF bras).


Areth ha Morans Lyver yn Loundres

Speech
Mick Paynter

Dy' Yow 12ves Mis Me Bardh Meur, Skogynn Pryv a wrug areth adro dhe besyans istorek agan yeth ni. Yth esa rann seythun synsys gans Skol Studhyansow an Howldrehevel hag Afrika (SOAS) yn kever tavosow yn peryll. Yth esa nebes areth arall gwrys war an jydh na adro dhe yethow yn trobel.

Bardh Meur a wrug kewsel hag yn Kernewek hag yn Sowsnek rag adro dhe hanter eur yn kever istori agan taves ni ha hi tasserhyans y'n ugensves kansblydhen. (klyckyewgh omma)

Yth esa niver da Kernewegoryon ena dhiworth an Cita ytho an dus akademik ena a wrug klewes agan yeth ni kewsys yn forth naturek.

Wosa an areth Skogynn Pryv a wrug mora lyver nowyth, kuntelles y vardhonieth diwyethek, A Worm's Folly. (klyckyewgh omma)

book launch
Mick Paynter ha dyllor ow kana

Skeusennow yw dre gortesi a Glenn Ratcliffe,
School of Oriental and African StudiesKernewek Lowender mis Me 2011

Bards of Wallaroo with the Governor of South Australia
Berdh Wallaroo gans an Rewler Awstrali Soth

Kernewek Lowender, an gool Kernewek yw synsys pup diw vledhen y'n Gernow Vyhan a Awstrali, war an Worenys Yorke a Awstrali Soth, y'n trevow Moonta, Kadina ha Wallaroo. Avell rann an dowlen wonisogethek yw ‘kuntellyans a’n Verdh’.

Bards of Victoria
Berdh Victoria


Berrskrif Kuntellyans Konsel an Orsedh mis Ebrel 2011

GK Council

Yma profyansow rag an nessa Kannas Bardh owth avonsya.

Treylyansow dhe Biwasow an Orsedh re bia dadhlys mis Gwynngala eus passys ha’n daswel ma a veu degemerys gans an Konsel.

Nebes taklow a gesskrifans re bia degemerys, y’ga mysk gorholeth gront dhyworth Movyans Skolyow Methryn, aswonnvos rag an Gernewyon yn Mordir Nowyth, rians arbennek rag Richard Williams a’n Kowethas Kernewek Meksiko ha piwas possybyl dhe omdhiskwedhes koothter y’n desten a dhiwysyans.

Kummyas a veu grontys rag Kuntellyans a Verdh yn Awstrlia mis Me 2012.

Y fydh kedhlow leun a-dro dhe solempnita an Awen mis Metheven kylghresys dhe bub Bardh erbynn penn a vis Me.

An dyghtyans dhe sywya mernans a verdh ha restri ynkleudhyans a veu dadhlys. An Skrifennyades a akordas dhe dhegemeres an oberen ma, ha hi a wra restra rag lyther dhe vos danvenys ha rag kannas dhe vos orth ynkleudhyansow may fo possybyl.

Kannas Bardh Meur a ros derivas a-dro dhe avonsyans rag an solempnita 2011. Yth esa rester a dharvosow rag an Esedhvos ynwedh ow mos yn-rag yn ta. Manylyon diwettha a vydh kowlwrys erbynn 31ns a vis Me rag dyllans war an wiasva.

Vyajor Gans Geryow a dherivas a-dro dhe avonsyans a dowlow rag an Keskusulyans Yowynkneth. Yma avonsyans posedhek ow pos gwrys troha rester an keskusulyans ma ‘Honanses Gonisogethek Kernewek’, an 15ves a vis Hedra yn Bosvena, sywys gans keskan ilow.

Yma edhom a vodhogyon moy rag an Displetyans Kernow Ryal.

Yth esa bern diskwedhys der an nowodhow bos Ertach Sowsnek ow towlenna degea Dindajel dres dedhyow an seythen yn misyow an gwav ha py par a strokas a wrussa hemma kavos war an kemeneth leel. Y hwra an Bardh Meur skrifa dhedha.

An nessa kuntellyans a vydh an kuntellyans rag-KKB hag a vydh synsys y’n Stevel Grenville, Lys Kernow Dy’Sadorn an 18ves a vis Metheven, sywys gans KKB an Orsedh yn Chambour an Konsel, Lys Kernow, Truru.


Gwarnyans an Orsedh 2011

Gwarnyans an Orsedh 2011

Yth esa moy es 50 Bardh orth an solempnita Gwarnyans dhe Hellys. A-dro dhe 10.50kh an keskerdh a asas an Burjesti ledys gans piber an Orsedh Merv Davey – Telynor an Werym, holys gans an Mer ha’n Veres a Hellys, Mr. John ha Msrs. Nicola Boase, neb a veu keveylys gans Degoryon an Mes. An fordh o yn-nans Stret an Koyn, yn-dann gwarak an men kov Grylls, hag a-dro dhe hyns Glasen an Belyow dhe’n tyller ygor rybdhi.

Gwarnyans an Orsedh 2011


Wosa arethyow dhyworth an Mer ha’n Bardh Meur, y talathas an solempnita berr, ow korfenna gans gwarnyans y hwyrvydh solempnita meur an Orsedh y’n dre Dy’Sadorn an 3a mis Gwynngala, treveth pan vo Berdh nowyth dynerhys y’n Orsedh.

Wosa an solempnita an keskerdh a dhasholyas y gammow yn-bann Stret an Koyn dhe Withti an Werin, le may feu omjersys sosten.

Gwarnyans an Orsedh 2011


Dydh Pyran 2011

St Pirans Day 2011

Darvosow dhe solempnya Synt Pyran re hwarva yn Kernow ha dres an bys. Yth esa konyow, golyow, ilow bew, darvosow drehevel an baner, ha keskerdhow ow hwarvos in lies tre, y’ga mysk Bosvenegh, Lannstefan, Pennsans, Truru ha Resrudh. Dhe Borthpyran ‘Synt Pyran’ a veu dres yn tir gans para a sylwysi-bewnans mordardh.

St Pirans Day 2011


Dy’Sul an keskerdh hengovek dres an tewennow a hwarva yn unn sywya an gwari keskerdhek dhe’n Oratri hag Eglos an Osow Kres, le may feu gorrys lilis Korawys erbyn an grows goth.

An bennseythen a sywyas, gwesper Kernewek rag Gool Pyran a veu synsys yn Eglos Perranarworthal.

Kowethas Kernewek a Toronto - Mis Meurth 5es 2011
Kowethas Kernewek a Toronto - Mis Meurth 5es 2011


Men-kov Tan-prysken orth Rynn Lannust yn Bendigo, Victoria, Awstrali

Bendigo 2011
Rob ha Leanne Lloyd - Nanscarow a Bendygo,
Tom Luke - Colon hag enef yn Bendygo ha Libby Luke - Rosen Wyn Bendygo.

Gans skoodhyans an Keffrysyans Kernewek a Guryow Mebyon, ha’n Kowethas Kernewek a Bendigo ha’y Ranndir, men-kov dhe’n tanow-prysken an 7ves mis Hwevrer 2009 re beu drehevys avel nos a unnveredh ynter Kernow ha pobel an arenebeth Rynn Lannust a Sawen Hir.

Bendigo


Desedheger Craig Lapsley dhyworth Awtorita Tan an Vro a wrythas an disvaylyans sodhogel, yn herwydh lewydh an Kowethas Kernewek a Bendigo ha’y Ranndir – George Ellis – Map Bendygo ha Konsler Peter Cox neb esa owth omdhiskwedhes a-barth an Mer Bendigo.

Pella war venydh yma ken Men-kov Tan-prysken drehevys gans an Cita Bendigo Meur hag a veu ygerys gans Mer an Cita Konsler Rod Fyffe. Nans yw diw vledhen an tan-prysken a dhistruis lies tir prysken ha trevow y’n cita. Tamm kresennek an men-kov ma yw "Gwedhen Dan". An keyndir dhe’n men-kov ma yw an Penti Kernewek Daswrys henwys Coath Cottage.

Gwedhen DanGwarnyans an Orsedh 2011

Henlys

Y fydh synsys Gwarnyans an Orsedh dhe Henlys 16ves Mis Ebrel 2011. An solempnita dres Men Kov Grylls a dhehow dhe'n glesin a wra dalleth dhe 11.00 myttinweyth. An Verdh a yll gwiska y’n stevel war vann Burjesti dhyworth 10.00.


Berdh a'n Ranndir Henlys

Henlys

Dhe govhe an Orsedh 2011, hag a hwervydh dhe Henlys, Gorsedh Kernow a wra formya war-barth dyllans hag a re manylyon bewnansow berth marow neb esa trigys hag oberi y’n ranndir Henlys. An re na usi orth aga hwithra a wrussa dynerhi raghenna neb kedhlow. Mar prederowgh y hyllowgh gweres yn py fordh pynag a vo, ena kestavowgh mar pleg: pellgowser@btinternet.com

Hemm yw an nessa yn kevres towlennys a dhyllansow a wra vri an ranndir may fo synsys an Orsedh Kernow bledhennek.Y fydh an lyvrik ma lonchys der an seythen usi ow ledya bys y’n Orsedh.


Berrskrif Kuntellyans Konsel an Orsedh mis Hwevrer 2011

GK Council

Yma avonsyans gans restrans a Hwarvosow Dydh Pyran.

Yma ober ow mos yn-rag ha gront re beu degemerys troha darbar a Dherivas war Vynoritys Kenedhlek. An Konsel a assentyas dhe ri gront byhan troha hemma.

Derivadow dhyworth is-kessedhegow a veu rea ha degemerys.

Yma edhom a gen breusyas rag klassow rannyeth a gesstrif. Dhehwelans dhe us a fukhenwyn po kevrannans a rivow kesstrif a veu dadhlys ynwedh may hyl breusyans triga heb delanwes.

Eseli nowyth an kessedhek Holyer an Gof a veu dynerhys: Penny Norman, Peter Harvey and Rael Harvey.

Testen Chaplen an Orsedh a veu dadhlys, hag ervirys o dhe witha taklow del yns i y’n eur ma hag ombrofyer gwiw a veu henwys dhe gemeres le an chaplen a-lemmyn.

An Konsel a assentyas dhe omgemeres daswel a Orsedh Kernow gans pobel yowynk ha kowethyansow yowynkneth dhe gonsydra fatel yll hi gorthybi dhe edhommow a bobel yowynka.

Geryow ha restransow rag Solempnita an Awen a veu unnverhes gans an Konsel ha leow rag an termyn a dheu a veu dadhlys.

Yma restransow gans an KRL rag Solempnita an Orsedh dhe Hellys pell war an fordh. Kyn feu notys y raglevsa Konsel an Dre Hellys na vynnons i bos omvyskys, kanasow erel Hellys re bia an moyha kowethek ha heweres.

Nessa kuntellyans Konsel an Orsedh a vydh Dy’Sadorn an 30ns a vis Ebrel, 2011.


Gorsedh Kernow 2010 Porthia/St Ives DVD-R

DVD cover

Y hyllyr prena DVD Solemnyta an Orsedh 2010 dhe Borthia lemmyn.

An kost yw £5 ha ganso £1 f & l y’n RU, £2 f & l Europa, ha £3 rag remenant an bys. Yth yw furvyans PAL Europek war blasen pryntys yn liw DVD-R. Y teu yn kyst lyverva DVD gans brehel pryntys yn liw.

Kestav: enquiries@gorsedhkernow.org.uk


Skrifenyades dhe Gonsel an Orsedh

Esther Johns
Tamm Steren - Esther Johns

Kalann Genver y hwrug kemeres Mestres Esther Johns hi soodh nowyth avel Skrifenyades dhe Gonsel an Orsedh.

Genys o Esther dhe Borthleven hag a wrug passya meur a hi floholeth yowynk yn Amerika, mos dhe skol yn Henlys, ena Kolji Art kyns hi threylyans yn Loundres rag oberi avel desenor grafyk y’n bledhenyow 80.

Wosa dehweles dhe Gernow yn 1993 hi a drig hedhyw gans hi gour dhe Lesardh.

Yn 2007 yth esa Esther bardhhes dres apposyans y’n yeth Kernewek hag ober ow pesya rag an taves, ow kemeres Tamm Steren avel hi hanow bardhek lemmyn hi wra gweres gans klass yeth Kernewek dhe Eglos Vellyan.

GK AGM
KKB an Orsedh 20102014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Pup daffar © Gorsedh Kernow marnas ef yw ken askrifys