logo

Nowodhow Kens 2003

English version of this page
English2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002front cover of Gorseth Kernow videoGorseth Kernow video

Y hyllyr prena lemmyn gwydheo sodhagyl solempnyta an Orseth Kernow. An gwydheo PAL VHS, hag a res dres 2 1/2 owr, a syns ynno ynweth golowpoyntyow dyworth an gescan gorthewerwyth ha'n tanwyth. Y gost yu £5 gans f+l (£1 dres an RU, £2 Europ, £3 ran aral an bys). Post-T an Scryvynyades: secretary@gorsethkernow.org.uk.

Gwra notya mar plek y coth bos govynnadow dyworth an re yu trygys yn Australya danvenys dhe Tom Luke. Trelyansow NTSC a vyth £1 moy. Yth yu res danvon paymens yn Sterling.

 

 
Wor'tu ha Penscol Kernow

Penscolyow Kesunys yn Kernow (PKK) yu Kescowethas an Penscolyow ha Coljyow Dyscans Pella (DP) nep a brov Dyscans Ughella (DU) yn Kernow. Unsysow Covya ha Towlennow Esplegyans a Negys a'n gwra dasdenythyor erbysek mur. Y trehaf war an ober DU a vew dhe Goljy Artys Aberfal, Scol Valieth Cambron, Fundyans a Studhyansow Kernewek, ha'n coljyow DP. Y strothur hep parow a VYN a Goljyow DP ha CRESPOYNT dhe Dremogh, Penryn, a serv Kernow ynta.

artist's impression of the new Hub at Tremough

Dres an dowlen drehevyans a 80 - 90 mylvyl dhe Dremogh, yma solabrys 2 dhrehevyans DU noweth yn Truru, 2 dhe Drevenson Resrudh, hag 1 dhe Roswern Cambron, Sen Ostel, Towan Porth Lystry, ha Kellywyk maga ta, gans ystynnans dhe Essa ha Trevenson. Yma le noweth dhe Bensans ow bos towlys. Erbyn 2015 po adro dhodho, nyverow a studhyoryon DU a wra sevel bys yn 10,000 hag y fyth chartourhes avel Penscol Kernow.
 

 


Dysmygow muvya dhe gowans yn Kernow

Deryvas gans Gwenenen (Vanessa Beeman)

column uncovered at Glasney

Cledhyans hendhyscans dhe Bark Gwary Glasneth, rewlys gans Hycca Cole, o fest sowyn, drefen bos kefys lowr a'n fosow dhe brovya y vos tyller an Eglos Coljy Glasneth hep dowt. Kyn fe an fosow dasunsys yn larch yn leow erel yn randyr wosa an Dasformyans, yth esa whath lyes darn a ven gravys a'n pyllars kekefrys.

Pur vuvyes o gweles lyes tam a'n pryleghennow lur afynys, nebes gans bestes, re erel gans patronys. Yn ensompel, yma ydhyn puskes ha whath lew warnedha. Kefys a ve ynweth brewyon a blaster gans pent ruth ha vryth a owr, pryleghennow cryb an to, ha lyes pyth byghan. A-vern dres eghen dhe Gernewegoryon o, avel an fenten mayth o dhedhy an Ordynaly ha gwaryow erel scryfys yn Kernewek.

tiles uncovered at Glasney

 

 

Brythwy noweth rak Breten Vyghan

Breten Vyghan a's teves lemmyn brythen noweth. Yma deu dhesyn: an Vrythen Genedhlek a Vreten Vyghan ha'n Vrythen Helghya (po kerdhes) a Vreten Vyghan.
 

 

Yskessedhek Kernow rak Yethow Nebes Kewsys

Welcome sign at Penzance railway stationAn Yskessedhek a-synsys y guntelles whegh-mysek an 20ves mys-Whevrer 2003. Acordys ve dhe dhegemeres yn-dan y askel gwyasva newodhow y'n yeth kernewek dyghtys gans Matthew Clarke (http://www.geocities.com/cornishnews), hag a-vyth ordenys y'n termyn a-dhe yn hanow an Yskessedhek. Gonsel Kernow re-res gront rak dysplegya an wyasva, a-wra y'n termyn a-dhe provya le rak lytherenyeth dyffrans.

Konsel Kernow re-ordenas an kensa cuntelles tryhornek, gans Sothva an Governans Soth-West ha cannasow movyans an yeth, rak dalleth gorra yn gwythres ambosow an Chartour Europek rak Yethow Nebes Kewsys a-barth Kernewek. An kensa whel a-vyth askorr kens-scryf stratejy hag a-styr an cammow kentevyn may-fyth res dhe'n Konsel aga hemeres rak avonsya an argerth.

Nessa cuntelles an Yskessedhek a-vyth synsys an 18ves mys-Gwyngala 2003.

 

 
DETHLYVER AN ORSETH 2004 HA CARTENNOW NADELEK KERNEWEK

cover of 2003 calendar
2003 calendar - page for March

Barbara Shaw, Mentenour an Ertach, Scryvynyades an Orseth, re ascorras nebes dasscryvow patron a Dhethlyver an Orseth rak 2003. Hy a garsa gothvos py lyes person a'n jeffo les yn Dethlyver an Orseth rag 2005. An Scryvynyades a garsa gothvos ynweth myns a scothyans rag Carten Nadelek dywyethek.

Gwra danvon dha gampollow dhe secretary@gorsethkernow.org.uk.
 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Pup daffar © Gorsedh Kernow marnas ef yw ken askrifys