logo

Nowodhow Kens 2008

English version of this page
English2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Kescusulyans menestrouthy Kernow

Frances Bennett (Merth Barlowenna) Hilary Coleman (Attamyores)
Frances Bennett (Merth Barlowenna), Hilary Coleman (Attamyores)

Yth esa deth mur y vry a venestrouthy Kernewek a ve arayes gans an Orseth dhe Lanhydrek.

Rag manylyon pella clykkya omma mar plek.


Weryson Holyer an Gof 2009

Holyer Shield

Yma galow profyansow rag Weryson bledhennek an Orseth ma ha comprehendys ynno seyth kensa ran, ha deu weryson brassa dres oll rag dyllans mur y roweth dhe Gernow po themys Kernewek dres an vledhen 2008 yn unyk.

Rag manylyon lun :

Ann Trevenen Jenkin, pell 01736 850332 po e-bost.


Menystror, Gorseth Kernow
Menystror, Mab Sen Kolomm.


Video: Newodhow Yn Kernewek

Rag newodhow yn Kernewek clykkya omma mar plek. (Pellwolok Gernewek 4)Gol Fylm Kernewek 2008

Fylmys yeth Kernewek yu moy a vry lemmyn. Denzil Monk, Caderyer Kesva an Gol, a gescows tuchya hemma war vydeo.

Clykkya omma mar plek    
Radyo an Gernewegva

Yma whans Matttew Clarke pubonan dhe weres Radyo an Gernewegva gans y danvon sonskrifow ha dres oll dhe woslowes orto. Ragon an dowlen vryntyn na yw ober poes rak agan tavas ny, ha ny a vyn pup kerneweger oll dh'y scodhya. Radyo an Gernewegva gans Matthi Clarke! - http://www.radyo.kernewegva.com  


Gorseth Kernow - An Orseth Ygor dhe Logh,
6es Mys Gwyngala 2008

Gorseth Kernow- An Orseth Ygor dhe Logh, 6es Mys Gwyngala 2008

Gorseth Kernow a wruk synsy hy solempnyta bledhennek dhe Logh hevleny. Rag scuesennow  moy ha manylyon pella clykkya omma mar plek 


Kesstryvyansow 2009 ow mos yn-rak

Yma ow pesya yn ur ma kesstryvyansow an Orseth Kernow 2009. Yma classow rak tus a os ha fleghes yn bardhonyeth,yeth plen, studhyansow Kernewek, ylow (yn Sawsnek po Kernewek) creft ha skesenyeth.

Y hyllyr cafos manylyon lun ha rewlys rak entra war an wyasva ma. An dethyow degea yu 31ans a vys Merth ha'n pewasow a vyth res gans an Barth Mur dhe'n Orseth ygor dhe Saltash/Essa war an kensa de Sadorn yn mys Gwyngala 2009.

Rak manylyon lun clykkya omma tus a os, ha clykkya omma rak tus yowynk.Stampa Manowek

Manx Stamp

Seneth Manow re dhellos cuntellyans stampys Ynterkeltek, hag yma'n 20p talvesygeth rag Kernow. Rag manylyon pella www.iompost.com


Dyworth  Kernow dhe Mexico

Mexico

Vanessa Moyle (Trevesiges) Scryvynyas Kesstrvyansow an Orseth a wruk vysytya Mexico yn mys Gortheren 2008 rag an lufnosans  chartours kerensa hag an gevellyans Cambron ha Resruth gans an trevow gonys sten Pachua ha Real del Monte yn Stat Hildago.

Yth esa roweth bras gans stenoryon Gernewek ena. Y a wruk dallath an Wheldro Dhywysyansek gans jynys Trevithick hag a formyas an trevow ha randyr ader dro a welyn ny hedhyu.

Rag scuesennow  moy ha manylyon pella clykkya omma mar plek Esethvos Kenethlek Kembry dhe Gerdydh, Mys Est 2008.

Group photo
Cannasow Keltek : Cleth dhe dhygow:
O’r Wladfa (Patagonia) : Esyllt Nest ac Arie Bryn Crwn
O Gernyw (Kernow) : Scryvynyades, Skogynn Pryv ha Kaswydh
O Lydaw (Breten Vyghan) : Per-Vari ha Édith

Yth esa cannasow Kernow, Breten Vyghan, Alban, Ywerdhon, Ynys Manow hag Y Wladva (Patagonia) dynerghys dhe’n Esethvos Kenethlek ages gwestyon a’n Orseth Gembra dres peswar deth dhe Gerdydh.

Rag Kernow yth o Skogynn Pryv, Mentenor an Ertach, ha Kaswydh a junyas an Geltyon erel war ves an Esethvos yn un rejoycya’n Yeth Kembrek ha hy honesygeth hy honen, hag ynweth yn agan ertach Keltek rennys.

Cannasow Y Wladva a wrug an areth yn Kembrek gans pos lef nebes Spaynek dhe wormola tom dhyworth an gleworyon ena. Curun an Prydyth o grontyes dhe Hywel Griffiths, hag an Medal rak lyen yn yeth plen dh’agan Cowethes Mererid Hopwood esa’n kensa benen dhe waynya ha’n Gurun, ha’n Gadar ha’n Medal Yeth Plen, yn certan sur nebonen hag y tal dhyn ny myras orty.

ceremony of half swords
Solempnyta an Cledha : Cleth dhe dhygow : Mererid, The Archdruid, Édith.


War dorn agan dewetha prys an Vretonyon hag an Gembryon a wrug performya an solempnyta Junyans an dhyw hanter gledha dhe styrya unsys ter an Geltyon

Yth esa agan barth ny Tim Saunders ( Bardh an Werin) enorys ha gwrys Drewyth an Orseth Gembra yndan an hanow Teimoth ap Harri, plesour o dh'y gesvetya ha kesclappya warbarth yn Kernewek ha goslowes orto ef ow keskewsel yn freth gans an cannasow erel y'ga yethow aga honen y.

Yma’n solemptnyty ordenys ena rak nyver bras a dus hag ordenys pur yn ta ynweth ha gans dynyta, revrons ha neb un lowender, marthys yu dhe weles unsys an Orseth h’an Weryn ena, ha dhe glewes orth an yeth Kembrek yn pup le oll.

Kembry bys Vyken! Cymru am byth!

Skogynn Pryv

An Scryvyades a worras:
Ynweth an Arghdrewyth, Dic Jones, a junnyas Mererid hag Edith orth gorholeth Per -Vari. an Drewyth Mur, nep a wovynnas rag synsyans junnyans cledha deublek, rag; "ef re bya tybyans an Vretonyon dhe grondya solempnyta cledha an 'dheu-hanter', rag solempnya an Colm Keltek, ha'n dystrypyans, herwyth an batel Sen Cast yn 1758, avel syn sconyans dhe batelyas erbyn an Kembryon".


Gol an Oriant 2008

Yth esa an Kernowyon dhe Wol an Oriant, Breten Vyghan, hevleny gans Neil Plummer ha Beatrice Kerno. Yntra taclow erel, yth esa blas an yeth Kernewek pub myttyn dyskys gans Polin Prys ha Gari Retallick, ha kefrys, lyvrow dhe brena yndan hanow MAGA.

Rak manylyon pella clykkya omma.


Goursez Breizh 2008

Goursez Breizh a ve synsys hevleny yn pow tek ogas dhe Arzano. Hom o an kensa ledys gans an Drewyth Mur noweth, Per Vari Kerlo’ch ( Morgan).

Gwenenen ha Robert, hy gour, a dhyerbynas Cannasow dyworth Kembry, ha’ga gwrageth, yn Ostel dhe Bont Aven rag gorthewer cowethus ha ternos, De Sul an 13a Mys Gorthewer, puponen a omguntellas yn tyller may’ma fenten, prasow ha cosow rag an solempnyta. Yn gwella prys, yth esa Cares Awgrym ha’y gour,Les, war dhegolyow y'n randyr hag y teth hy rag kemeres ran yn solempnyta.

Morgan a ledyas an gwythresow, gweresys gans sodhogyon an Orseth, war ven yn cres an pras, gans bush bras lowr a scodhyoryon a-ves an kylgh. Dres an ceremony, dyskyblon ha ysyly noweth an Orseth a ve degemerys, ha Cares Awgrym a dhegy hanter cledha dhe vos junnys dhe hanter cledha degys gans esel Goursez Breizh yn arweth kerensa ynter an dhyw vro.Wosa an arethow yn kylgh, ysyly an Orseth eth yn mes an kylgh rag lenna lyther dhe’n Academy Frynkek, drefen y dhe dhasleverel agensow “Yeth an Republyk yu Frynkek hepken”, hep gul vry a’n yethow erel kewsys y’n vro. Goursez Breizh a gofhas y’n lyther try scryfor a vry nep re ros omach dhe davas ha gonesegeth Vretonek: Alphonse de Lamartine, Hersart de la Villemarque hag Auguste Brizeux. Yndella, y a wovyn orth an Academy Frynkek dhe wul an keth henna ha dhe aswon an tavas Vretonek kepar del aswonons an tavas Frynkek, herwyth an penrewlys: Kehevalder, Rythsys,ha Bredereth. Scryfys yndan hanow an Drewyth Mur yu.Ly splan a-wosa a ve parusys gans scodhyer Goursez Breizh dres mur a vledhynnow. Ef a sonas accordyon dhe ledya aberveth yn stevel hogh dyen ha’n Orseth re rosa lywyans dhodho dh’ aswon gras dhodho. Yn gorthewer yth esa kynyaf hegar rag an Cannasow gans sodhogyon an Orseth yn bosty ogas dhe’n Avon dhe Bont Aven. Deth bryntyn, murastawhy, Per Vari ha Sodhogyon an Orseth.

Gwenenen


80 bledhen hag ow tevy whath

An Lyver

Hem yu an lyver ha scryfer ha puponen re be ow cortos ragtho. Rag manylyon pella clykkya omma mar plek.


Pewasow Consel An Orseth

Y hyllyr gweles pewasow Consel an Orseth 2008 omma, clykkya mar plek.


Byrth Noweth 2008

Rag rol Byrth noweth dhe'n Orseth Logh clykkya omma mar plek


Byrth a ve omwelys dhe Radio Gernewegva

Yn seythenow dewetha lyes Sodhak an Orseth ha Barth re be omwelys abarth Radio Gernewegva. Rag manylyon a'n programys Kernewek noweth dhe'n Gesrosweyth, clykkya omma mar plek.


Goursez Breizh

Yma Drewyth Mur Noweth dhe Orseth Vreton Vyghan. Per Vari Kerloc'h yu 56 bloth hag appoyntyes yu rag bewnans. Rewler nanyl ughel po ysel ha cannas kesunyansow gans 'La Poste' yu. Ef yu cowser Bretonek genesyk ha cowser Kernewek freth.

A-dhewedhes yth esa erthygel yn Sawsnek a wruk styrya wosa 2 vledhen avel dyskybel, y hyllyr dos ha bos Ovyth, Barth, po Drewyth kepar hag yn Kembry. Hem yu dyffrans dhe Orseth Kernow may 'ma gensy un ordyr, Bardhow, ha Barth Mur nep yu dhewysys rag termyn 3 bledhen unwyth yn unyk. Yma dhe Oursez Breiz ysly nep yu Crystyon, Yedhowek, po dydhewyth. Y a wra predery bos puponen trygys yn Breten Vyghan Bretonek.

PVK

Rag manylyon pella clykkya govynadow orth mar plek - enquiries@gorsethkernow.org.uk.


Gorseth Kernow 1928 - 2008

Logh

De Sadorn 6ves mys Gwyngala 2008. Park Gwary Barvyan, Forth Barvyan, Logh.

Cuntellyans Byrth Kernow hevleny a wra wharfos yn Logh. Attendyans Poblek yu hep cost ha dynerghys. Y hyllyr gweles manylyon an Solempnyta ha wharfosow usy orth y sco dhya dre glykkya war an kevren a sew. Clykkya omma.


An Orseth A Dheryf Gwaynyoryon Kesstryvyansow rak 2008

Y hyllyr gweles sewyansow rak an classow Tevysogyon ha Fleghes dre glykkya war an kevren a sew, gwaynyoryon 2008.


Golok Dres Dysplegyansow Tavas 2007-2008

Jori Ansell/Caradok a ros y dheryvas dhe'n CKB Gorseth degeas mys Metheven 2008. Rag manylyon clykkya omma mar plek.Byrth Bretonek aberth yn Resekva an Yeth

Redadeg
cleth dhe dhygow Didier Bonfils, Per Vari Kerloc'h, Serge Cariou, Véronique Bolzer, Catherine Batton, Elizabeth Kerloc'h, Edith Guingueno.

Ysyly ha dyskyblon Goursez Breizh a wruk scodhya an Redadeg po resekva bellder hyr dhe scodhya Bretonek ha'n scolyow mayn Bretonek.

Per Vari a worras yn geryow y rassys dhe Gernow rag hy scodhyans. "E barzh ar brezhoneg e kredomp, evit ar brezhoneg e redomp!" (A barth Bretonek a grysyn ny, rag Bretonek a resyn ny!)

Redadek
Yth esa banerow Kernewek a bup sort dhe wolowy an resekva

Yth esa deu resor fleghes gwyn Ann Trevenen Jenkin (Bryallen).

Yth esa scodhyans a Gernow sum 1050 Euros hag a dheth adhyworth Gorseth Kernow, an Guntelles Keltek ha Kesunyans Keltek, ha lyes den unyk kefrys.

Y hyllyr gweles cansow moy scuesennow dhe'n wyasva Ar Redadeg.

Ar Redadeg video

Gwarnyans An Orseth dhe Logh

Gorseth Proclamation

Yth esa deth howlek, ha dynargh tom a-dhyworth an Mer Ron Overd, ha para a'n le freth o tythy an solempnyta dhe'n 26ans mys Ebrel. An Barth Mur ha moy es 50 Barth a gerdhas dre Logh ha Porth Byghan dhe warnya nessa Cuntellyans Byrth Gorseth Kernow dhe Logh 6es mys Gwyngala 2008.

Y hyllyr gweles vydeo cot gans clykkya omma, ha DVD 25 mynysen a'n Gwarnyans dhe gafos dhyworth an Orseth. Manylyon dhyworth govynnadow enquiries@gorsethkernow.org.uk

Crespoyntyans Wor' Tu Ma Logh: Yma'n Orseth deweth seythen Dewhelans ha lyes Barth a wra myras orth gwyasva Cowethas Kernow Goth Logh. http://looeoldcornwallsoc.com

Gorseth Proclamation

Cala Me

Porthya a geslowenhes Dewhelans Mys Me yn forth hengovek drefen bos gwryth an hengof-ma yn newlennow a dermyn. An Geltyon y'n termyn us passyes a wruk solempnyta Beltane: Cala Me. Trevesygyon Porthya a wruk dhe dhasvewa an Gol wosa cusul a bobel gottha.

Yth esa Barth Mur ha Cannas Barth Mur ena rag omjunya gans Mer an Dre ha Caderyor Consel Penwyth yn un tewys (gans mur a galetter!) Myghternes Me, Myghtern Me, Pensevyges Me ha Pensevyk Me, ha jujjya an Gwelyny Me, hag a-wosa mos y'n Keskerth splan.


Vysytyans Gans Scryvynyades An Orseth Dhe Australya

Donsyoresow

An guntellyans Bardhek ha Degol Kernewek dhe Vallarat a ve wharfos brassa rag Scryvynyades an Orseth dre hy vysytyans der an vys dhe Gowethasow Kernewek dhe Australya yn mys Merth 2008. Rag scuesennow moy clykkya omma mar plek.


Kemysk Kernewek DVD

Golowan

Hem yu DVD 55 mynysen a Obby Oss Landwedhenek, Feryow Hellys, Omdowl Kernewek, Deth Trevythyk (Cambron), Hurlya (Sen Colom), Deth Murdoch (Resruth) An Gof (Lanhevran), ha Marghogeth Bosvenegh.

Cost yu £7 gans £1 lytherdoll yn Wlascor Unys. Gwres gans Susan Davey/Cares Enevales hag y'n format PAL Europek. An prow dhe'n Orseth heb mar.

Rag deryvadow pella an pyth usy ynno hag ordena tuchya orth GovynnadowGorseth Kernow a orden Menystror

Colin Roberts

An 6es Mys Me, Colin Roberts a dhalleth y soth avel Menystror ran-termyn dhe Orseth Kernow.Colin a wre obery avel Ugh – Menystror yn Australy hag yma dhodhoGwarak Avonsys yn Menystrans-Negys. Skentyl yn IT yu ef, ytho, del waytyons, y hyl stremlynya agan ordnys hag obery gans agan tus a’ga both aga honen dhe vos yn rak. Colin yu Kernow stowt, Barth Mab Sen Kolumm , ha scodhya Gonysygeth Kernow hag Omdowl Kernewek tan y golon a wra.Map Mercya

Logh

Trist on-ni dhe glywes Ray Edwards (Map Mercya) bos marow. Ef o den jentyl ha skiansek, skryfer da hag oberor a vri rag an taves, kens oll gans 'Kernewek dre lyther'. Yth aswonyn gras awos y vywnans.

Rak manylyon pella clykkya omma


Pand’ra gul an Barth Mur?

Barth Mur

Bewnans rag an Barth Mur yu bysy mes mur y vern. Un dra yu pur dha yn y gever yu chons dh’omvettya gans kemmys a dus, a bup os ha tus a bup le hag a bup eghen. Yn kensa, res yu dhodho bos Caderyor a guntellesow an Consel, hag attendya kenyver cuntellesow a’n seyth kessedhek del yu hewul. Yma solempnyta Gorseth Kernow dhe ledya. Dres henna, lyes darfos kemeneth a wovyn orth an Barth Mur bos ena, dres eghen dhe Wolwyth Pyran, mes ynweth an re avel Gol Montol ha Degol Por’Ya. Consels ha kesvaow, dres eghen mar pe elven a wonesegeth, a wovyn orth cannas an Orseth dhe gemeres ran ynna magata, yn fenough hom yu an Barth Mur. Bagasow a dhervyn arethow war destennow kernewek, ha, wosteweth mes nyns yu an lyha, yma chons dhe vysytya Henath a Gernowyon tramor, ha Kendyrewy Geltek yn Kembra hag yn Breten Vyghan.Yma "Dynargh" war bup Forth

Cornish Wrestling
a-gleth bys dhe dhyghow: Conslers an Pow Joyce Mepsted & Bryan Preston, Barth Mur Gwenenen,
Rewler an Pons David List, Consler an Pow ha Barth Bert Biscoe

Newodhow Splan! Oteweth, yma gallos dhe bobel Gernewek leverel y'ga yeth aga honen - KERNOW agas dynergh war bup an 10 forth entrans, ha'n Pons Tamer ynweth.

Oberoryon an Fordhow Kernow ow trehevel an arweth noweth dhe Bons Tamer gans goth
Oberoryon an Fordhow Kernow ow trehevel an arweth noweth dhe Bons Tamer gans goth.

Andrew Hick, Rewler ha'y vagas ynjynoryon a allas gorfenna an ober yn splander an howl, par del yu dysquedhys dhe'n yn scuesennow splan ma. Dre an ober 'lyes huny esa owth usya an forth kerth war dros a hedhas dhe wovyn pyth yu an arwethow ha'n styr dhe'n ran Genewek'.

Abarth an Barth Mur, Gwenenen, ha Consel an Orseth, Scryvynyades hep gober an enor, Mentenor a'n Ertach re sewyas bry an arwedhyow Kernewek dhe Gernow - hag ass yu y splan - gwel bryntyn dhe Bons Tamer yn certan - kynth esa deth tewl.


Kynsa le kernow

Keryer ha Carrek re dhrehedhas moy es 250 arweth fordhyow dewyethek. An re ma yu nampythow yn le tra aral, whel pupteth oll, po forth noweth ha nag us moy cost dhedha.


St Newlyn East - Eglosnywylen
St Newlyn East - Eglosnywylen

Kehelland - Kelly Henlan
Kehelland - Kelly HenlanDegol Kernewek Ballarat mys Merth 2008

Hem yu kevren scuesen a'n 31 Barth (27 dyworth Australya ha 4 dyworth Kernow) nep eth dhe'n Cuntellyans Australyan de Sadorn 15 ves mys Merth dhe Brown Hill, Ballarat, Australya - der an Degol Kernewek Vyctoryan.Yma Scryvynyades an Orseth Babara Shaw a gleth pell, ha'n hembrynkyas Peter Trevorrow dhe'n dyghow pell.

Hem yu lu dhe'n Byrth ( ow nowedhy lemmyn) an Orseth Kernow dhe'n folen wy Australya dhe:Y hyllyr gwelas video dhe "You Tube" a ran Gonys Kernewek dhe Eglos Stret Neill dre glykkya omma.Newodhow Dyworth Gorseth Kernow
adro dhe "Culture South West"

Cornish Wrestling

Gorseth Kernow re synsys aga huntellyans gortys soladheth gans Peter Boyden ha Pippa Warin a “Culture South West.” Y re wruk agan afydhya na vyth Kernow rannys rag tewlel towl a wonesegeth. Aga devar yu cafos kemmys arghasow del yllons dyworth Brussells ha Westminster ha wosa hemma dhe vos kefys, yma chons da ran a’n arghasow-ma a wra mos dhe wharfosow genesyk a wonesegeth Kernow.Gwenc'hlan Trubyt

Gwenc'hlan

Gwenc'hlan Ar Skouezeg 5es Drewyth Mur an Orseth Vretonek a verwys an 6es mys Whevrer 2008 dhe Vrasparts.

Ef a verwys yn cosel y'n pow a woles gwedhen avallow hag bonny ughelvar. Yth o ef 78 bloth.

Ef re be dhe ben an Orseth aban 1980. Ganso hembrynkys, an Orseth  a dheth ha bos "An Bredereth a Dhrewydhyon, Byrth, hag Ovydhyon dhe Vreton Vyghan" yn geryow erel Gwenc'hlan a wruk chanjyans bras y'n spyrys y gowethas drewydhek.

Ef a scodhyas an scos a gwyryow denyl hag yth esa erbyn hylegyeth mar avel 1988, ow teryvas scothyans an Orseth dhe'n  Deryvas Yn Pup Le a Wyryow Denyl 1948.

Ef o scryfer mur y ascor y'n dyskybleth Bretonek hag yma onen y dyllans an dewetha, tyr lyver adro an ystory Drewydhyon ha skyans Bretonek dres an osow.

Ra vo gwenn e ved en tu all d’ar mor don!
(Re bo gwyn y vys yn tu aral an mor down!)An Gernow a geryn

Carrek Los yn cos

Libby Luke dyworth Melbourne re ascorras DVD gans dyspletyans slynkys a skesennow teg a Gernow. Yth yu trubyt dh'agan ertach Kernewek dyworth agan kestrevesygyon yn Australya. Y'n RU yma Gorseth Kernow, neb a wra degemeres an gwayn oll, orth y gevranna.

Cafadow rag £4 gans £1 fardella ha postya. Clykkya omma.

Lanyon Quoit2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Pup daffar © Gorsedh Kernow marnas ef yw ken askrifys