logo

Nowodhow Kens 2004

English version of this page
English2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Hanaf Frank Pascoe

Hanaf Frank Pascoe yu res dhe berson yowynk rak colonnekter hag ervyrans stowt erbyn let. Yn 2004 Consel an Orseth a ros an hanaf dhe Matthew Clewes dyworth Plunent, Logh.

Y hyllyr gweles war lynen dyspletyans a verheansow vydheo.

Clykkya omma - (band-ledan - 6MB).

Clykkya omma - (ryvenna - 459kB).

May hyllyr myras orth an verheansow-ma y fyth ethom cafos RealPlayer. Dhe vysytya folen-tre RealPlayer clykkya omma ha sewya an kevrennow dhe yscarga an gwaryer hep cost.


 

Goursez Breizh 2004


Breton Gorsedd 2004

Del yu ussyes deu Varth dyworth Gorseth Kernow a attendyas Gorseth Bretonek bledhen ma. Dhe redya aga deryvas lun dhe Consel Gorseth Kernow, clykkya omma mar plek.


Gorsedd y Beirdd 2004

Byrth Kernow a wruk vysyta Kembry

Etek barth Kernow a vysytyas Esethvos Kenethlek Kembry yn Casnewydd (Newport) Gwent dres mys Est 2004. Rak deryvas gans an Scryvynyades Gorseth Kernow ha fotograf bagas, clykkya omma mar plek.


 

Gorseth Ygor
GK04

Truru, DeSadorn 4a mys Gwyngala 2004.

Hevleny Solempnyta Gorseth Kernow a ve synsys war Gay Lemon yn Cyta Truru.  Wosa gwyska y'ga gonyow, an Vyrth, yn herwyth tus a vry, a geskerdhas dyworth Eglos Methodyst Truru, dre Stret an Myghtern, Stret Boscawen ha Stret Lemon bys yn Cay Lemon, may fens-y arethys gans Bardhes ha Mer an Cyta, Armorel Carlyon (Nedhores Lyn).  Dres cannasow dyworth Kembry ha Breten Vyghan, adro dhe 300 Barth a dheth rag an Solempnyta, y'ga mysk 29 Barth noweth.


Banner an Orseth 2004

An Solempnyta a ve sewyes gans Te Bardhek yn Marghas Stret Lemon, hag y'n gorthewerwyth yth esa kescan vryntyn y'n Hel rak Kernow, Truru. Sowena vur o an Orseth-ma, ha ny a vyr yn-rak dhe honna a vyth synys yn 2005 dhe Bonswade.

1. Pycturva
2. Ystory Truru
3. Byrth Noweth


An Stratejy rak an Tavas Kernewek


Strategy Document Cover

An Stratejy rak an Tavas Kernewek re-bu dyllys agensow. Ef a-dheryf an cammow a-res rak may-whrello Kernewek gwrydhya avel yeth kemynyethek defnythys a-les, synsys ynna ordenans Sodhak Dysplegyans an Yeth. Y-hyllyr cafos dasscryvow po dhyworth Hel an Conteth, Truru, yn Sowsnek hag y’n kemynna furvyow a Gernewek, po war wyasva an Consel dhe www.cornwall.gov.uk. Rak Manylyon, Clykkya Omma


Meyn Noweth Gweder-gwlan


Stone Circle
Ty Ddewi 2002

Yma gans Gorsedd y Beirdd ( yn Kembry ) pup de Lun ha de Gwener, solempnytys Gorseth yn kelgh men. Mar nyns us kelgh men an penser Gorseth a dhrehaf onen hag ef a-n-gas avel mencof.

Lemmyn Gorsedd y Beirrd re assentyas prena seytek men a wres war fram dur hag a ghudhas yn jazmonite. Puponen a gostya £450 hag a bys hantercans bledhen.

An penser Gorsedd y Beirdd, Ifann LLoyd Williams ( Ifan Eryri ) a wovyn Kembryon mar mynnons dhe ry men.


Stallashyon an Barth Mur

Y hyllyr gweles war lynen dyspletyans a verheansow vydheo.

Clykkya omma (band-ledan - 4MB).

Clykkya omma (ryvenna - 450kB).

May hyllyr myras orth an verheansow-ma y fyth ethom cafos RealPlayer. Dhe vysytya folen-tre RealPlayer clykkya omma ha sewya an kevrennow dhe yscarga an gwaryer hep cost.
An Orseth A Dheryf Gwnyoryon Kesstryvyansow Rak 2004
Pewasow Consel An Orseth Kernow 2004, clykkya omma.

Y hyllyr gweles deryvas dyworth an Scryvynyades Kesstryvyansow (Tioges) ha sewyansow rak an classow Tevysogyon ha Fleghes dre glykkya war an kevrennow a sew.
 
01. Deryvas a'n Scryvynyades Kestryvyansow 2004
 
02. Gwaynyoryon an ran Tevysogyon 2004
 
03. Gwaynyoryon an ran Fleghes 2004


Holyer an Gof 2005

Profyansow yu gelwys lemmyn rak weryson Holyer An Gof 2005, rak dyllans Kernewek denythys dres an vledhen 2004. Yma folenngow profyans. An jeth dewetha rag oll offrynow yu de Sadorn 26ans mys Whevrer 2005. Yma gorthewer weryson war'n de Yow 7ves mys Gortheren 2005 ha dyworth an fethoryan na an weryson dres oll Holyer An Gof a vyth dewysys ha res de Sadorn 3a vys Gwyngala 2005 dhe'n Orseth dhe Bonswade.

Statue at St Keverne

Yma'n vledhen ma seythen class:gwask pryntya byghan rak lyfrow yndan £12, dyworth dyller a dhenyth try lyver po le, gwask pryntya brassa rak lyfrow ow quertha yndan £12 dyworth dyllerow brassa; lyfrow ow quertha moy es £12;lyfrow yeth Kernewek, whethel po ystory. Lyver fleghes, whethel po ystory (class noweth) lyfrow delynyans kens testen (class noweth) ha lyfrow delys lyenak an gwella.

Rak manylyon lun ha folennyk offryn, a bellgewsys Ann Trevenen Jenkin, cadar Holyer An Gof 2005 dhe 01736 850332 po e-bost Bryallen.Kesstryvyansow 2005 Ow Mos Yn-Rak


Ann Pascoe

Yma ow pesya y'n ur-ma kesstryvyansow an Orseth Kernow 2005. Yma classow rag tus a os ha fleghes ynweth yn bardhonyeth, yeth plen, studhyansow Kernewek, ylow (yn Sawsnek po Kernewek), creft ha skesenyeth.

Y hyllyr cafos manylyon dyen a'n classow ha rewlys rak entra WAR AN WYASVA-MA. An dethyow degea yu yn mys Merth ha'n pewosow a vyth res gans an Barth Mur dhe'n Orseth Ygor dhe Bonswade, an 3a vys Gwyngala, 2005.

Rak manylyon lun gwra clykkya omma.

An Testament Nowydh

Kesva an Tavas Kernewek, yewys gans Bagas-cusulya an Epscop Truru, re-dhellos an Testament Noweth yn Kernewek (Kemmyn). An trelyans-ma a-verk cowlwryans kensa ran an dowlen dallethys yn 1997 dhe drelya an Bybel dyen ha re-bu gwres gans para a whegh trelyor, re-bu chekkys yn-funys an ober anedha gans an Penscryfa Kemmyn erbyn an mamscryfow Greca, herwyth rewlys Cowethas an Bybel.

Y’n osow tremenys, Bybel Kernewek a-allsa ombrevy dhe vos fos erbyn devedhyans ow-cruppya a’n yeth sawsnek, par del wharfa yn Kembry, mes yn forth aral yth-yu hedhyu gorthyp dhe’n gorholeth ow-cressya rak lennansow byblek yn darfosow poblek ha rak redyansow pryveth.

An oberen re-brevys dhe vos chalynj ha spyrysek ha yethek. Omryans an para re-bu dres eghen, hedra vu ha’n ethom a ystynna gerva an yeth arnoweth hag a wul studhyansow pella war us Kernewek y’n textow hengovek maters a les dhe gernewegoryon y’gan dedhyow-ny.
bible

ISBN 1 902917 33 2 Gwethprys £18.99

Y-hyllyr prena an lyver dhyworth lesranner an Gesva:
Tor Mark Press, Unit 2a, United Downs Industrial Estate,
St Day, REDRUTH, Kernow TR16 5HY
po dhyworth pup lyverjy da yn Kernow.

Rak pella deryvadow yn-kever dyllansow-oll an Gesva (moy es 100 tytel), kestaf orth Jory Ansell: 01736 850878 - Post-T: jori-ansell@talk21.com.


Both Da A Re Gweres Dhe'n Tavas

Dhe guntellyans Consel an Orseth an 5es mys Metheven, 2004, Jori Ansell (Caradok), Kens Barth Mur, a dheryvas yn kever gwellheans a res yn roweth an Tavas Kernewek.  Ef a ros deu dheryvas, an yl abarth Ys-kessedhek Kernewek an Buro Europek rak Tavasow Le Kewsys, hag y gyla abarth Chartour Consel Europ rag Tavasow Byghan ha Randyryek. Dhe weles dan eryvadow dyen (yn Sawsnek yn unyk) gwra clykkya mar plek war an kevrennow a sew.

1. BETLK
2. Chartour

Jori AnSell

Myras Orth An Medya

Yma'n Orseth ow whylas Byrth vodhek dhe dhry notyans dhe Gonsel an Orseth yn kever gnas ha nyver a erthyglow ha towlennow adro dhe vaters Kernewek. Hemma a syns ynno fowt a erthyglow po towlennow an par-ma, dres oll yn Kernow hy honen.
Radio Cornwall Building


Y carsa an Scryvynyades degemeres erthyglow po prederow ha gansa penfenten ha deth/owr.

Mar plek, kestava orth an Scryvynyades , Mrs. Barbara Shaw (Mentenour a'n Ertach)
secretary@gorsethkernow.org.uk


2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Pup daffar © Gorsedh Kernow marnas ef yw ken askrifys