logo

Nowodhow Kens 2014

English version of this page
English2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Derivas Kuntelles Konsel an Orsedh – 25ns mis Hedra 2014

GK Council

Taw a vynysen a veu synsys dhe berthi kov a Bill Phillips Mabwyn Whel Ros, dhyworth Ostrali.

Y feu dadhlys an niver isel esa orth an KKB hag y feu ervirys y koedh bos prederow pella y’n mater ma.

Unn hanwesigeth yn unnik re beu degemerys ha hemma re beu skoodhyes. Raghenna Elizabeth Carne Melennek yw dewisys dell yw ewn y’n soodh a Gannas Bardh Meur Dewisys. Dewisyans a Vardh Meur ha’n Konsel a wra sewya yn 2015.

Kannas Bardh Meur, Telynor an Weryn, kyn nag esa ev ena, ev re lesrannsa derivas a-dro dhe’n Solempnita Penntorr 2014 hag y feu prederys dre vras re bia ev sewena veur an jorna.

Y sewyas wosa hemma etholans war an profyansow gwrys y’n derivas ha’n re ma a veu komendys dell sew:

 • Y fydh an possybylta hwithrys dhe worra boton war gynsa folen an wiasva rag manylyon an Solempnita ha furvlennow ragerghi.
 • Y fydh hwilys bodhek a-dhyworth kolji an Verdh gans an sleyneth gwir dhe fylmya devynnow gwiw an solempnita, aga fennskrifa ha’ga ughgarga dhe rosweythyow kowethasek skon lowr wosa an solempnita. Mar pyth kales lystyans, ena y kodh bos hwilys bodhek nag yw bardh ha’y spenans viajya tylys.
 • Y mewgh Gorsedh Kernow kostow an Esedhvos bys yn ughboynt a £500.

Dedhyasow rag kuntellesow 2015 a veu ervirys dell dew:

 • Dy’Sadorn 7ves mis Hwevrer – kuntelles myttinweyth an Konsel orth Lys Kernow, Truru.
 • Dy’Sadorn 11ves mis Ebrel – Gwarnyans orth S. Austel HA’N KKB an keth dedhyas – eurow ha leow a-berth yn S.Austel a vydh ordenys.
 • Dy’Sadorn 4a mis Gortheren – Kuntelles is-kessedhek Piwasow dhe 11eur sewyes gans kuntelles an Konsel dhe 1.30wh orth Lys Kernow, Truru.
 • Dy’Sadorn 24ns mis Hedra – Kuntelles an Konsel dhe 1.30wh, Lys Kernow, Truru.

Derivadow dhyworth an Alhwedhor hag is-kessedhegow a veu res ha komendys.

Y feu gwrys ervirans ha degemerys y fydh furvys Bagas Oberi dhe vires orth gwiasva an Orsedh.

Y feu gwrys ervirans ha degemerys y fydh gwrys hwithrans may hyllir kollenwel dyllans a lyver dasskrif kopi dhyworth oberow posek skrifys dre dhorn yn Kernewek.

Y feu gwrys ervirans ha degemerys y fydh testen rag an lyver 2016 ‘Berdh an Diaspora’.

Y feu edhom a le rag Solempnita an Awen 2015 ha bodhek dhe ordena hemma, Y feu akordys y fia a-dhevis Krommlegh Karwynnen, Kammbronn.


Kannas Bardh Meur Dewisys

Deputy Grand bard Elect

Y’n eur ma Gorsedh Kernow a’s teves Kannas Bardh Meur Dewisys neb a wra ‘skeusenna’ an Gannas a-res Telynor an Weryn dres an misyow usi ow tos.

Yth yw Elizabeth Carne – Melennek - genys yn Tewynblustri, neb a dhegemeras hy bardhonedh yn 1978 der apposyans y’n Taves kernewek. Liz, dell yw hi godhvedhys gans lies, yw dyskadores skol gynradh nowydh omdennys ha kowsores freth a Gernewek ha Frynkerk maga ta, neb re dhyskas Kernewek dres lies bledhen yn Tewynblustri.

Dres ogas hag ugens bledhen hi re synsas an soodh a styward rag an Donsyoresow ha’n Arlodhes a Gernow orth solempnitys Gorsedh Kernow ha re beu eseles a Gesva an Taves Kernewek dres moy es 25 bledhen.

Eseles a Gernow Goth Tewynblustri, hy lies les re synsas ynna dyski Frynkek, Kernewek hag Ilow, ha synsi klubow wosa-skol rag keskows Frynkek ha Donsya Kernewek. Hi yw eseles a Vand Brest Tewynblustri, an Myster Mellyon Tewynblustri hag oberores rag an Myster Skath-Sawya an Benenes Tewynblustri.


Gorsedh Kernow 2014 Torpoint/Penntorr DVD

Y hyllyr prena DVD Solemnyta an Orsedh 2014 dhe Benntorr lemmyn.

An kost yw £6 ha ganso £1.00 f&l y’n RU, £3.20 f&l Europa, ha £4.00 rag remenant an bys.

Yth yw furvyans PAL Europek war blasen pryntys yn liw DVD-R.

Y teu yn kyst lyverva DVD gans brehel pryntys yn liw.

Furvlen arhadow omma (furvlen PDF)


Kesstrifow Gorsedh Kernow 2015

Trophies

Yma’n kesstrifow Gorsedh Kernow lemmyn ow mos yn-rag. An kesstrifow ma yw ygor dhe bub huni, tevesigyon hag ynwedh tus yowynk. Yma klassow yn Kernewek ha Sowsnek, bardhonieth, yeth-plen, studhyansow Kernewek, ilow, art, ha skeusenieth.

Manylyon leun a bub klass, rewlys rag profyans, ha furvlen profyans, yw lemmyn kavadow war an wiasva ma. Dydh degeans rag tevesigyon yw Dy’Lun an 27ns a vis Ebrel 2015, ha Dy'Lun 8es a vis Metheven rag tus yowynk, hag y fydh res an piwasow gans an Bardh Meur dres an Orsedh Ygor dhe S. Austel, dy’Sadorn an 5es mis Gwynngala.

Rag manylyon leun klyckyewgh omma rag tevesigyon, klyckyewgh omma rag tus yowynk.


Derivas dyworth Kuntelles Konsel Gorsedh Kernow mis Gortheren 2014

GK Council

Kuntelles gans KKKG (FOCS) a wra hwarvos skonna galler wosa y vos ordenys gans oll an bagasow gwiw. Hemm yw rag dadhla stratejiow gwertha ha marghasa.

Nebes nowedhyansow dyworth is-kessedhogow:

 • Kovskrifennow – Dydhyas lonch lyver yw ervirys ha pryntys yw furvlennow-ragerghi hag a vydh danvenys dhe verdh. Bryallen a wra sewya steus 'trenyans kemmyn' avel kannas an Orsedh 22ens mis Gortheren.
 • Piwasow – Mentenor a'n Ertach a dherivas re worthebsa pub degemerer ha pes da dres eghen yns.
 • Kesstrivow – Bagas nowydh re beu furvys hag yma'n ragdres owth avonsya.
 • Yeth – Yma Gerlyver FSS war an hyns dhe vos lonchys kyns dalleth a'n vledhen skolyow.
 • Keskomunyans – Myrghwyn Melynor a dherivas bos postyansow ha sewyansow Lyverenep ow tevi war gamm. An desten 'Fatel dhevnydhya media socyal' a vydh dadhlys dhe'n keskussulyans.
 • Derivas an Alhwedhor a veu degemerys gans grassow.
 • Holyer an Gof – Nosweyth piwasow a hwyrvydh an dy' Meurth ma orth Waterstones. An fer lyvrow orth Lys Kernow o sewen, gans 14 stall, mes an nessa huni a vydh ordenys rag mis Hedra po Du, martesen, rag keslamma gans dalleth bledhen HaG.
 • Gwara – Kaswydh a dherivas gwerthow a £80 orth an KKB hag £68 orth an KKKG. Govenek a'n jeva dhe vantolli gwerthow ha kostow a verr spys.

Re assaysys gul an KKB moy tennvosek dhe verdh mes nyns o sewen. Hemm a vydh dadhlys pella ha gorrys war rol negys kuntelles mis Hedra. Yma restri rag solempnita Penntor owth avonsya yn ta.

Gelwys veu eseli an Konsel dhe vires yn glew orth euryador rag dewisyans an Kannas Bardh Meur ha dhe leverel e distowgh mars esa neppyth a godhva y janjya. Rifelwas (David Holman) re dhegemeras an rol a Sodhek Etholans.

Re beu daswelys an Arghadow Parghus hag y fydhons i danvenys dhe bub bardh.

Kannas Bardh Meur a gynigas dhe'n Konsel y kodh bos restrys bojet rag ordena hwarvosow Esedhvos Kernow, dhe vos devnydhys rag gweres gans kostow leow ha pryntya towlennow. Hemm a veu degemerys.

Degemerys veu lyther dhyworth Ian Saltern, Trest S Pyran, ow pysi orth an Bardh Meur a skrifa lyther-skoodhya dh'aga govyn rag arhasans. Hemma hi a wra.

Gwiasva Lyvrow Kernow Bys Vykken – degemerys veu gorthyp dhyworth Michael Galsworthy ow kodhvos gras dhe'n Orsedh a'n arwostel a £500 dres diw vledhen.

Konsel a geslowenhas Bardh Meur a'y areth orth Kovheans An Gof yn Lannaghevran hevlyna.

Gwythyades an Log a brofyas nowydhyans kott a'n ober-eskleudhya orth Oratri S Pyran.

Bryallen res eth dhe ygeryans a vri Chi Morvardh (Charles Causley) ha kussulya an Bardh Meur dhe skrifa dhedha rag ri agan skoodhyans.

Cummow a govhas Konsel a'n Oferen dhegynsywek yn Kernewek a hwyrvydh yn Penneglos Truru.

Esther Johns Tamm Steren, Skrifenyades Konsel an Orsedh


Nowodhow trist dhyworth Awstrali

William Robinson (Bill) Phillips – Mapwyn Whel Ros – re verwis distowgh. Ev o figur tasek an Kowethas Kernewek a Vyktorya hag y’n bledhynnyow a-dhiwedhes re bia Tasek a KKV.

Dres an bledhynnyow Bill ha’y wreg Gwen – Ertach Penwyth – a dhynerghis lies gwester dhyworth Kernow, y’ga mysk Bardh Meur, nans yw nebes misyow yn unnik.

Bill o esel pur vewek an kemeneth kernewek yn Awstrali, a garas Kernow hag o,pur brout a’y ertach kernewek.

Yn 1993 ev a dhegemeras Bardhieth rag gonisyow dhe’n kemeneth kernewek yn Awstrali. Mab Bill ha Gwen Rod yw ynwedh Bardh – Tresoryer.

Agan keskalarow a dh’y deylu gans aga holl desempes. Yma agan prederow ynwedh gans KKV ha’ga holl a esel ha koweth a vri.

Rag trubyt adhyworth Gorsedh Kernow klyckyewgh omma mar pleg, hag adhyworth Rev E.A.(Ted) Curnow klyckyewgh omma mar pleg.


Bill Phillips 1930 -2014Solempnita Piwasow rag Ombroyoryon Sewen yn
Apposyansow an Taves Kernewek 2014

Ombrofyoryon Sewen yn apposyansow an Taves Kernewek hevlyna, a omguntellas warbarth gans aga theyluyow ha’ga dyskadoryon dhe Lys Kernow rag rians aga thestskrifow gans an Bardh Meur.

exams 2014
Kynsa gradh (kledh dhe dhyghow) - Sarah Broome, Philip Hurley, Duane Glasby, Claire Murphy, Mark Elton, Alice Holland,
Bardh Meur, Marrick Taylor, Hilary Payne, Kevin Phillips, Ben Doney, Jamie Purves, Matt Sharp, Beth Carey, Rebecca Sharp.


exams 2014
Nessa gradh (k dhe d) - Shaun Toft, Colin Short, Ann Short, Bardh Meur, Denise Hunt, John (Ken) Cocks.


exams 2014
Tressa gradh (k dhe d) - Jacqueline Love (Jakki Kerensa), Bardh Meur, Brian Pocock abarth James Daniel.


exams 2014
Peswera gradh (k dhe d) - Peter Harwood, Pamela Cox, Ruth Webb, Kathryn Jones, Bardh Meur,
Bramwell Hayes, Penelope Melmoth, Tony Burt.


An Orsedh Penntorr

GK 2014

Kuntellyans bledhennyek Berdh Gorsedh Kernow yw synsys an kynsa dy’Sadorn mis Gwynngala. Hevlyna an darvos a hwarva orth Penntorr hag a synsas ynni nebes Berdh hag urdhyoryon neb re viajsa milyow a vildiryow dhyworth an SU ha’n Hantergylgh Dyghow.

Bora an jydh o kler ha dhe 13.30 an Berdh, gwestoryon sodhogel hag Urdhyoryon a guntellas yn–mes an Kolji Kemeneth Penntorr, an keskerdh eth yn kerdh rag an kylgh, yn unn sewya piber an Orsedh ha baner an Orsedh gans an arwodh Awen owth omdhiskwedhes avel kerensa, ewnder ha gwirionedh.

Wosa areth a dhynnargh dhyworth an Mer Penntorr, Konseler Mike Pearn MBE, an Bardh Meur a wodhva gras dhodho ha Konsel Penntorr hag yn hy areth hi a govhas pub huni a’n sakrifis gwrys gans Kernowyon ha Kernowesow neb a vatalyas war barkow estren may hyllyn ni bewa yn kres.

Y hyllir redya omma an tekst leun a’y sordyans ha’y areth leun a vovyans.

GK 2014

An kanasow o Peri Vari Kerloc’h, Drewydh Meur a Vreten Vyghan, hag Aled Davies a-barth an Arghdrewydh Kembra.

GK 2014

Dres an solempnita hengovek an Kannas Bardh Meur a lennas henwyn an Berdh o tremenys, may feu dynerghys avel arwodh a dhidorrans 23 Bardh nowydh y’n Orsedh. Ena y feu lesrynnys piwasow ha werisons Konsel an Orsedh y’n kestrifow an Orsedh.

Nebes kyns diwedh an solempnita pub Bardh eth dhe gres an kylgh rag an kana usadow a ‘Bro Goth Agan Tasow’ ha’n garm a ‘Kernow bys Vykken’.

GK 2014

An jydh a sewyas, an Epskop Truru Tim Thornton a attendyas Gwesper yn Kernewek, y’n Eglos Methodek Cornersone/United Reform yn herwydh an Rev. Steve Wild neb a dhelivras an pregoth.

Solempnita an Orsedh 2015 a vydh synsys dhe S. Austel, dy’Sadorn an 5es mis Gwynngala.


Gorsedh Kernow a ost Keskusulyans Bledhynnyek


David Holman (Rifelwas), Kernow King, Merv Davey (Kannas Barth Meur)

Gesyer kernewek gwerinek Kernow King hag Anna Pascoe, Dyghtyores Wrythyans Negys, Avelenegi Kernewek, o yn-mysk an gowsoryon esa ow kevranna aga honnekter galwesik orth Keskusulyans bledhynnyek an Orsedh, hag a grespoyntyas war ‘Merk Kernow’, hag o heb kost hag ygor unnweyth arta dhe’n poblek.

Thema an keskusulyans a veu dewisys gans Kannas Bardh Meur Merv Davey, Telynor an Weryn, gans an tybyans dhe denna war brevyansow ha prederow a dus dhyworth an bys a wonisogeth, didhanans, adhyskans ha negys ha dhe gevranna aga honnekter gans aga goslowysi.

Yn unn sewya dynnargh tomm dhyworth an Bardh Meur Maureen Fuller, Steren Mor, ha rians gans Sodhoges Geskomunyans Dee Brotherton, Myrghwyn Melynor, war an desten a ‘Eus dhe Gernow Merk’, gwester arbennek Ed Rowe, Kernow King, a gewsis a-dro dhe dhrehevel goslowysiow yn unn dhevnydhya media kowethasek, yn unn dhevynna y 37,000 holyer Lyverenep ha 15,000 Twytter ha milvil viroror YouTube.

GK conference 2014
Dee Brotherton (Myrghwyn Melynor), Anna Pascoe, Bardh Meur, Tom Fidler

Ena Tom Fidler, Kaderyer an Kowethas Studhyoryon Geltek, a gewsis a-dro dhe honanieth kernewek orth Tremogh, ha kyn na wrug Gorsedh Kernow, herwydh prospektus an Bennskol, omdhiskwedhes yn ’10 Penn Gonisogethek Kernow’, yth esa honanieth kernewek ow tevi yn-mysk tus yowynk ha’n skoodhyans rag Gool Peran re bia krev yn Pennrynn, yn unn sewya ena solempnita Gorsedh Kernow.

Amy Hale der SKYPE dhyworth Kaliforni, a gevrannas nebes sewyansow dhe les dhyworth hwithrans akademek a-dhiwedhes yn ‘merkyans gwlas’, yn unn wolowpoyntya nebes an chalenjys gwir ha klewys gans derivas a honanieth kernewek.

Hi a veu sewys gans Anna Pascoe, Dyghtyores Wrythyans Negys a Avelenegi Kernewek, gans rians krev a-dro dhe’n negys sad a askorra, marghasa ha gwertha yn effeythek, askor, yn onest hag yn kenwerthek.

Esedhek leun degea ledys gans Kannas Bardh Meur Merv Davey a dennas lies lavar gweresek dhyworth an woslowysi, neb a gennerthas Gorsedh Kernow pesya aswon an bri a’y merk hy honan ha dhe vyrla yn hwresek media nowydh dhe ventena ha krevhe kevrennow kernewek, keltek ha treysvysyek.

Dee Brotherton Myrghwyn Melynor


Lonch Lyver dhe Benntorr


Sir John Richard Carew Pole, Bardh Meur Maureen Fuller Steren Mor, Torpoint Mayor Mike Pearn MBE,
Ann Trevenen Jenkin Bryallen, Mrs Val Pearn ha Dr Ken George Profus an Mortyd

Dy' Yow kyns an Orsedh dhe Benntorr a welas dyllans dew lyver. Lonch an lyver a-dro dhe Verdh Gernewek Nans an Tamar gans Bardh Meur Maureen Fuller Steren Mor, ha 'Henwyn Tyller Penntorr ha'y Ranndir' gans Dr Ken George Profus an Mortyd.

An dhew dharvos a veu synsys y’n Chambours an Konsel Penntorr.


Gorsedh Kernow: Penntorr 2014

Yn Penntorr y fydh desedhys Solempnita an Orsedh dy'Sadorn 6es mis Gwynngala - klyckya omma manylyon leun.

An Orsedh a dhynnergh pubonan rag dos dhe vires orth agan solempnita.


An Esedhvos Kenedhlek, Llanelli, Kembra 2014

Eisteddfod 2014
Padraig O Healai, Ivonne Owen, Maureen Fuller, Bernard Cousquer, Esyllt Nest, Merv Davey, Mona Cousquer

Y feu synsys an Esedhvos kenedhlek dhe Llanelli, Kembra Dyghow hag a veu attendys gans Bardh Meur Kernow, Maureen Fuller Steren Mor ha Kannas Bardh Meur, Merv Davey Telynor an Weryn, avel kanasow kernewek. An le o bryntin, an gwella dres lies bledhen gans tri nivel dhe dhiberth eghennow dyffrans a gowethyansow, ha kammow hag a furvyas plen an gwari, le may halsa tus esedha ha goslowes orth pub eghen a ilow.

Hevlyna an gannas Patagonia Ivonne Owen, Ledyores a Gorsedd y Wladfa, a wrug an areth a worhemynadow a-barth an kanasow keltek. An herdhyans meur a’y areth a govhas pub huni y fia an dus kembrek yn Gorsedd y Wladfa ow solempnia 150 bledhen a-ban veu dallethya aga threvesigeth, yn Patagonia, Arghansin. An Kembryon dhe’n prys na a vynna mos dhe le may halsens i kewsel Kembrek ha kollenwel bewnans kembrek heb awedhyans an taves sowsnek.

I a dhallathas trevesigethow yn Kanada ha’n Statys Unys, mes dhe bub tro an Gembryon a dheuth ha bos sugnys y’n wonisogeth leel. Ena Arghansin a brofyas pastellow a dir aga braster 100 mildir pedrak a-hys an Avon Chubut, avel keschanj rag trevesiga y’n tir o hwath anfethys yn Patagonia. Prof. Michael D. Jones, kenedhloger kembrek, pronter di-gesformydh selys yn Y Bala a welas hemma bos an chons may fiens I gortos.

An kynsa tus a wolyas dhe Patagonia yn gorhel te henwys an Mimosa, an 28ns mis Gortheren 1865, hag y’n jydh hedhyw yma ynter 5,000 ha 12,000 a dus neb a’s teves Kembrek avel aga mammyeth, gans 25,000 moy ow kewsel Kembrek avel nessa yeth. Ordenoryon an darvos a wayt y hwra mos dhe Patagonia kemmys ha Keltyon es dell yw possybyl dhe ri gweres dhedha solempnia.

Eisteddfod 2014
Mowes bleujen - Bardh Meur Steren Mor hag Arghdrewydh Kembra Christine James - Arlodhes an Bleujyow

An kanasow keltek a attendyas Gorsedh myttin dy’Lun, le may feu gwrys berdh gwaynyoryon piwasow an kesstrifow Esedhvos an vledhen kyns, hag y’n dohajydh, ni a welas rians a’n Gurun y’n babel veur dhe Guto Dafydd, onan an waynyoroyn an gurun an yowynka gans bloodh a 24. Ev a skrifas deg bardhonek henwys ‘Growing’, hag o a-dro dhe Gembra yn unn synsi ynna darvosow dhyworth istori bys y’n vledhen a-res.

Dy’Mergher y feu res an vedalen Yeth Plen dhe Lleucu Roberts, neb re waynsa an piwas romans arnowydh a £5,000 an jydh kyns. Kinnyow a veu synsys rag pub an kanasow keltek, ordenys gans an Sodhoges Keskowethyansow Keltek, Mererid Hopwood, hag yn lok an Arghdrewydh, Christine James.

Meur a blesour a veu kemerys gans agan kowetha geltek hag a grevhas agan kowethegethow rag ken bledhen. Ni a wor meur ras dhe Mererid a’y ober kales, hag ordena agan godrik yn unn ri dhyn ni termyn arbennek dh’y gevranna gans agan kowethysi geltek, ha dhe’n Orsedh Kembra a’ga helder.

Eisteddfod 2014
Kanasow

 


Berdh Nowyth 2014

Rag rol a Verdh nowyth dhe'n Orsedh Penntorr klyckyewgh omma mar pleg.


Esedhvos Kernow – Kala – 7ves mis Gwynngala 2014

Esesdhvos Kernow hag yw avonsys gans Gorsedh Kernow yw gool a dharvosow dhe solempnya honanieth dhiblans hag ertach kektek a Gernow hag a hwyrvydh der an seythen bys y’n solempnita an Orsedh vledhynnyek hag yw hevlyna yn Penntorr.

Nebes darvosow an seythen yw gorrys y’n rol a-woles. Y hyllir kavos kedhlow pella a-dro dhe’n re ma ha darvosow erell orth www.esedhvos.co.uk

 • Dy’Yow 4a mis Gwynngala
  10.30kh – 3wh. Gool Lyver Kernewek ha Displetyansow Skeusennow.
  12 hanterdydh. Lonch an Lyver ‘Berdh an Nans Tamar’ ha ‘Henwyn Tylleryow an Nans Tamar’. An dhew dharvos a vydh y’n Chambours an Konsel Penntorr.

 • Dy’Gwener 5es mis Gwynngala
  9.45kh – 3.45wh. Keskusulyans ‘Merk Kernow’ gans kowser arbennek Kernow King y’n Chambours an Konsel Penntorr.

 • Dy’Sadorn 6es mis Gwynngala
  2.00wh. Solempnita an Orsedh dhe Park Thanckes/An Lesin.
  7.00wh. Keskan Gala an Orsedh Kernow yn Eglos S. Jamys.


Derivas a’n Orsedh Vretonek 2014

Breton Gorsedd 2014

Y feu synsys an 20ves. mis Gortheren dhe Arzano, Breten Vyghan, an Orsedh Vretonek, ledys gans an Drewydh Meur Per Vari Kerloc’h. An kanasow kernewek o Bardh Meur Maureen Fuller Steren Mor ha Marshal an Orsedh Mike Millard, Gwythyas Melyn. Wosa warlyna, pan o dydh tomma an vledhen yn Breten Vyghan, yth o sowdhan wolkum pan wrug glaw yn poos yn kres an solempnita. Gwestoryon arbennek o Lena Louarh, Is-lewydh an Konsel Ranndiryek Breton Vyghan, gans charj an yeth bretonek, ha Mona Bras, esel dewisys pur vewek an Konsel Ranndiryek Breten Vyghan.

An Drewydh Meur a’n jeva dew dhema y’n Orsedh ma. An kynsa o dhe solempnia an 70ns. pennbloodh a Livreson a Vreten Vyghan dhyworth an ‘yew Nazi’. Yn ynn dhynerghi an kanasow kernewek ha kembrek, ev a dhiskwedhas y rassow dhe Gembra ha dhe Gernow a’gas gweres dhe Vreten Vyghan dres an vresel. Y eryow a rassow dhe Gernow yw dell sew: “Y fynnav godhvos gras dhe Verdh Gorsedh Kernow a’n dynnargh tomm yn kolon dhe’n dhivroeth vretonek dres an vresel. Yndann an dasogeth a “Kowetha a Vreten Vyghan” gans Mr. George Hunter Doble, Gwas Gwendron, avel Kaderyer, I a dheuth dhe’n gweres a wedhwesow hag omdhivasow a Vretonyon ledhys gans an Almannow.

Brederedh ynter agan diw vro a veu solempnys yn fras an 5es. mis Gwynngala dhe Bennsans gans Kessedhek Bretonek-Kernewek gans Mr. Scobel-Armstrong avel kaderyer. Ni a wor ynwedh a’n ober marthys bras a Was Gwendron a-dro dhe’n yeth ha gonisogeth kernewek hag y felshyp krev gans Breten Vyghan ha gans Bretonyon. Meur a rassow a-barth hanow an bobel vretonek dhe’n bobel gernewek ha dhe Verdh an Orsedh Kernow!”

Y nessa thema o an dasunyans a Naoned y’n Breten Vyghan. Ev a’gan daskovhas a’n achesonys prag y feu Naoned ynkorforys y’n ranndir a Angers. Yth o drefen bos gans an Wehrmacht almaynek sodhva gomond hag ena yth o essa rag fronans. Ev a leveris bos an re ma achesonys pur goynt na’s teva travyth dh’y wul gans talvosogethow an Poblogeth Frynkek. Yn-medh-ev, “An Orsedh a jalenj bos prederow an bobel yn Loire Atlantique hag y’n asrannow erell a Vreten Vyghan kanvassys yn gwerinvota.”

Breton Gorsedd 2014

Yn hy areth, an Bardh Meur a gewsis a-dro dhe’n bobel neb re weresas an Vretonyon hag a synsys y’ga mysk Jean Louis le Breton, esel an Gorsav Frynkek neb esa trigys yn Lulyn. Ev a veu afinys gans medal wosa an vresel. Pan ros Charles de Gaulle an galow dhyworth Loundres, lies Breton a gemeras aga hokow hag a dheuth dhe Lulyn hag Aberfala, war aga fordh dhe Loundres. An Bardh Meur a gampollas bos Kernow aswonnys avel gwlas hevlyna hag a waytyas y fia Breten Vyghan aswonnys y’n keth maner a-dhistowgh. Hi a gampollas an govenek henwys “An Governans Frynkek: Ro dhe Vreten Vyghan, Gwlas Keltek, hy Frankedh!” hag a ynnias wra pub bardh kernewek y sina yn merk a unnveredh gans agan breder vretonek y’ga our a edhom.

Bardh meur a garsa godhvos gras dhe’n Drewydh Meur Per Vari Kerloc’h, Mona ha Bernard Cousquer a’ga helder ha felshyp barthusek. Mall yw dhyn dynnerghi Per Vari dh’gan Gorsedh dhe Benntorr, pan yllyn ni dehweles aga huvder.


An Orsedh A Dheriv Gwaynyoryon Kesstrivyansow rag 2014

Rag manylyon Piwasow Konsel an Orsedh Kernow 2014 mar pleg klyckyewgh omma. Rag Sewena Kesstrivyansow 2014 mar pleg klyckyewgh omma.


Cornish Bards of the Tamar Valley/Berdh Kernow Nans an Tamar

Yn unn govhe An Orsedh 2014 hag a hwyrvydh dhe Bark Thanckes, Penntorr, Gorsedh Kernow re worras warbarth dyllans hag a re manylyon a vewnansow hag oberow a 33 Bardh yw tremenys neb esa trigys hag oberi, dhe’n lyha dres rann a’ga bewnansow an dhiw lann an Avon Tamar.

Ynwedh synsys ynno yma manylyon a 38 Bardh usi yn few ha’n ober esons i ow kul y’n eur ma rag Kernow.

Hemm yw an pympes lyver yn kevres towlennys hag a gudh an ranndir mayth yw synsys Gorsedh Kernow.

Rag manylyon pella ha furvlen erghi, mar pleg klyckyewgh omma.

cover

Kalenderyow rag 2015

Calendar

Kalender 13 mis Kernewek, a nas ughel gans dedhyow a dharvosow Kernewek bledhynnyek posek, golyow ha solempnyansow, y’ga mysk gwriansow ha dedhyow Gorsedh Kernow, yw kavadow dhe Verdh.Ynwedh kavadow yw kalender Lymnoryon Lulyn ha Dydhlever Desk.

Furvlen arghadow omma.


Piwasow Holyer an Gof 2014
(rag lyvrow dyllys yn 2013)

Holyer Presentation 2014

An 15es mis Gortheren y feu synsys an solempnita bledhynnyek Piwasow Holyer an Gof yn Waterstones, Truru. Bardh Meur an Orsedh Kernow Maureen Fuller a ros an piwasow hag yn areth dhe’n re na kuntellys, a leveris, “Pur wothys en ni a’n kesstrif Holyer an Gof hag yth on ni delitys gans an skoodhyans a dhegemeryn dhyworth pub dyller oll neb a brof offrynow pub bledhen.”

Gwaynyer hevlyna piwas brassa dre vras an gwerison o dyller Gwask Twelveheads rag Meyn Mildir gans Ian Thompson.

An piwasow lyenek ma a veu gorrys yn le gans Gorsedh Kernow yn kov a dyller Resrudh Leonard Truran. An gwerison res gans Joan Truran eus tremenys, yw bys nevra ha piwashes rag profyans an moyha a vri y’n kesstrif dien.

Y hyllir kavos manylyon an waynyoryon omma


Kovheans dhe Lannaghevran

An rebellyans kernewek 1497 a dhallathas avel gorthyp dhe dollow esa ow bos kuntellys dhyworth an bobel gernewek gans Henry VII dhe arghasa bresel ebynn an Skotyon, aga hes-Keltyon. An rebellyans a veu ledys gans Mighal Josef An Gov, gov dhyworth Lannaghevran ha Thomas Flamank a Vosvena, laghyas neb gans lies Kernow aral a geskerdhas dhe Loundres dhe brotestya. An sordyans a worfennas gans an Batel Blackheath, ha’n esekutyans a sewyas rag trayson a’n Kernowyon hardh na dhe Tyburn an 27ns a vis Metheven 1497.

Yn 1997, dhe verkya an pennbloedh 500ves, kerdh kovadow, Keskerdh Kernow 500, a holyas fordh dherowel an rebels dhyworth Lannaghevran dhe Blackheath, le mayth esa desedhys leghen Delyaboll war an Kemmyntir Blackheath gans an Kowethas Loundres Kernewek ha Gorsedh Kernow.

Pub bledhen an 27ns, An Gov, Flamank ha’ga heswlaskaroryon yw kovhes yn solempnita dhe Lannaghevran hag a dhalleth orth an delow. Hevlyna, an enor a worra bleujennow dhe sel an delow a veu res dhe Ruby Lambrick hag Isaac Richards dhyworth an skol leel. A-wosa, keskerdh hir gans baneryow ow trenija, a sewyas an Band An Gov warnans dhe’n eglos le may feu gorrys garlont war an leghen kovadow ryb yet an eglos.

Kovheans hevlyna a veu attendys yn ta ha’n Bardh Meur a ros areth awenek hag y hyllir y redya omma. An solempnita a worfennas dre gana Trelawny.

Pub prys hwarvos hirethek, ha dell lever war an leghen. ‘I a’s tevydh hanow a bes vynytha ha bri a dhur heb merwel’

Kernow Bys Vyken


Solempnita an Awen dhe Blen Peran

awen 2014

Pub Golowan Solempnita an Awen yw synsys orth le gonisogethek a vri yn Kernow. Dy’Sul an 22ns mis Metheven, y hwarva dhe Blen Peran, mayth omguntellas 40 bardh yn howlsplann gloryus. An plen an gwari Kresosel ma hag yw y’n eur ma yn-dann gwith an Trest Peran o ynwedh an desedhans rag an Orsedh 1992.

An Verdh a sewyas an piber ha’n Baneryow y’n Plen may furvsons i kylgh. Dres an solempnita kott dew esel kottha an Bluw a ros an Lyver Bewnans dhe’n Bardh Meur, neb a’n diskwedhas a-dro dhe’n kylgh may halsa pub huni y weles. An lyver ma, gwrys a ewin kernewek hag ow portraya aga skiens a veu ena daskorrys dhe dhew esel yowynka an gemeneth leel.

awen 2014
Bert Biscoe Vyajor gans Geryow ha Kens Bardh Meur Rod Lyon Tewennow /
Hwerydh : Shelagh Garrard Cares Jyndywros ha Kens Bardh Meur Vanessa Beeman Gwenenen

An solempnita a worfennas dre gana ‘Bro Goth’ ha’n garm a ‘Kernow bys Vykken’.

Meur ras dhis Eileen Carter Gwythyades an Log a ordena an hwarvos.

awen 2014

An henavogyon o Danke Flamank diyskynnysas a Thomas Flamank, kesledyer gans Michael An Gov a’n Rebellyans Kernewek 1497 ha Joan Juleff. An dhew flogh o Elinor Payne ha Piran Dunbar.


An Taves Kernewek y’n Benneglos

Lowen yw Bagas an Epskop dhe dherivas ken kamm a vri yn avonsyans an taves Kernewek – dre elwel kuv a Benneglos Druru y fedhyn ni ow solempnya an Korf Krist yn Kernewek ena rag an kynsa prys bythkweyth. Kyn veu servisyow yn Kernewek synsys y’n Benneglos y’n termyn eus passys, bythkweyth na veu Korf Krist.

Hemm yw chons barthusek dhe dhiskwedhes bos Kernewek rann vewek a’gan honanieth ha gonisogeth kenedhlek, drefen y vos ow korra an taves ewn orth kres a wordhyans Kristyon yn Kernow. An Benneglos ha ni yw pur yntanys a-dro dhe hemma, ha ni a wayt y fydh an dhew servis towlennys skoodhys yn ta.

Yn unn sewya praktys fondys an Benneglos hag yw seulabrys yn le a solempnya an golyow a syns kernewek an brassa, an kynsa yw Korf krist leverys rag an Gool S. Samson. Dy’Lun an 28ns a vis Gortheren dhe 1.00wh, yn Kasel S. Varia; an nessa dy’Mergher kala Hedra dhe 5.30wh, Kork Krist kenys yn solum rag an Gool S. German, gans settyans oferen kenys gans Keur an Benneglos. Y fedhons i ow kana settyans latinek, hag y fydh remenant an servis ha’n hympnys yn Kernewek, ytho, ny vydh ger vyth yn Sowsnek kewsys! Ni a brederis y fia henna gwiw, awos kyns an Dasfurvyans, pan veu nebes Kernewek usys yn servisyow an eglos, an remenant dien re bia yn latinek.

Ny fydh byttegyns, askus rag di-Gernewegoryon ow fylla dos, drefen bos, kepar dell eus y’gan servisyow, an livrow servis diwyethek! Ytho, gwrewgh dos mar kyllowgh, ha previ bos an aventuryans nowydh ma onan a wra dendil y besyans.

Chaplen an Orsedh – rev Jane Kneebone Colum Wyn.


An Orsedh Kernow 1928 - 2014

Gorsedh Ygor : dy'Sadorn 6es mis Gwynngala 2014

Torpoint

Yn Penntorr y fydh desedhys Kuntellyans Berdh Kernow hevlyna.

An Orsedh a dhynnergh pubonan rag dos dhe vires heb kost orth agan Solempnyta.

Y hyllir gweles manylyon an Solempnyta ha manylyon an hwarvosow erel usi orth y skoodhya dre glyckya war an kevren a syw. Klyckyewgh omma.


Rod Lyon Tewennow

Rod and Mo

Wosa ogas ha 25 bledhen ow skrifa ha presentya ‘An Nowodhow’ war BBC Radyo Kernow, Rod Lyon re omdennas. Bardh Meur Maureen Fuller – Steren Mor a ros dhodho testskrif arbennek dhyworth Gorsedh Kernow, yn unn verkya an hwarvos.

Y hyllir goslowes orth ‘An Nowodhow’ war BBC Radyo Kernow dhe 5wh pub dy’ Sul.


Derivas Kuntelles mis Ebrel 2014 Konsel Gorsedh Kernow

GK Council

Y hwarva Kuntelles mis Ebrel orth dohajydh Gwarnyans an Orsedh yn Penntorr ha Kessedhek Ordena Leel a ros dhyn yn kuv kummyas a dhevnydhya Chambouryow aga Honsel an Dre.

Derivasow a'n iskessedhogow a veu komendys ha degemerys gans an Konsel.

Skrifenyades Byrdh Nowydh a dherivas oll an 23 bardh nowydh dhe akordya an galow hag yma aga henwyn bardhek yn argerdh omgussulyans.

Dadhlys veu daswel kesstrivow fleghes ha kynigys y fia chanjyow gwrys dell yw displetys y'n derivas gans Kannas Bardh Meur, gans an fydhyans keffrys y hwra omarghasa ha gul devnydh a deknegieth-skoodhya leun. Hemm a vydh komendys dhe'n Kolji a Verdh dhe'n Orsedh Dheges mis Metheven.

An Alhwedhor a dhistributyas akontow manylys. Yth arhwilir lemmyn an re ma ha parys a vydhons erbynn diwedh mis Ebrel may haller aga homendya orth an Kuntelles Bledhynnyek.

An edhom a strateji-maghasa rag gwerthow lyvrow ha komodyta-gwertha orth an wiasva a veu dadhlys hag akordys veu an Bardh Meur ha'n Alhwedhor dhe gewsel orth Keffrysyans Kowethasow Kernow Goth ha kussulya kesoberi dhe wruthyl strateji-maghasa.

Akordys veu an Orsedh dhe wruthyl piwas nowydh henwys Tyr Gwyr Gwerin, dhe gof Den Lodenek (Jim Pengelly) ha manylyon a hemma a vydh dadhlys pella.

Re brofyas kynigow rag berdh wiw dhe vos an nessa Kannas Bardh Meur. An re ma a veu dadhlys hag akordys veu dhe witha hemma priva awos bos res dhe'n Bardh Meur dhe'n Orsedh Dheges gelwel orth eseli an Orsedh dhe brofya henwyn, keffrys ha styrya an euryador a wul hemma.

Myrghwyn Melynor avel Kesordenores Keskomunyans a elwis orth pub esel dhe dhanvon kedhlow dhedhi hi, ha hemm a gomprehend an Govskrifva.

Henwys veu arethores rag an Orsedh Dheges – homm a vydh Sarah Jane ha'y thesten a vydh Kuntelles Skeusennow Charles Woolf.


Messach dhyworth Bardh Meur a Gernow - Steren Mor

Jydh posek, an 24ves a vis Ebrel, an jydh mayth o aswonnys avel bro le kenedhlek yn-dann Guntelles Framweyth an Gonsel Europa.

Kales yw dalghenna an darvos-ma wosa kaskyrgh oll an bledhynnyow-ma.

Res yw dhymm ri grasow dhe oll an dus neb o omvyskys hag yn arbennik yma edhom dhymm derivas lies berdh Gorsedh Kernow ow tos yn mysk an kaskyrgh-ma yn termyn eus passyes ha lemmyn.

Ni a’gas salus oll an dus-ma, ober gwrys yn ta.

 

(Skeusen: Bardh Meur aves Hel an Dre Bosvena gans Menyster Tresorva Danny Alexander ha Dan Rogerson, ES Kernow Gogledh.)

Bodmin Announcement 2014

Derivas Gwask

Derivas Gwask Governans Westminster Sodhogel
KERNOWYON GRONTYS GRE MINORIETH A-BERTH Y’N RU

Pennskrifennyas dhe’n Dresorva, Danny Alexander, hedhyw a dherivas y fydh an istori prout, gonisogeth dybarow, ha taves diblans a Gernow aswonnys yn-dann rewlys europek rag difresyans a vinoriethow kenedhlek.

An ervirans dhe aswon honanieth dhibarow an Gernowyon, a re dhedha lemmyn an keth gre yn-dann an Kuntelles Framweyth Europek rag difresyans a Vinoriethow Kenedhlek avel tus keltek erel an RU, an Skotyon, an Gembrion ha’n Wodhyli. Rag an kynsa tro an governans re aswonnas gonisogeth hag istori dihevelep an Gernowyon.


Berdh a omguntel rag Gwarnyans an Orsedh

Gorsedh Proclamation at Torpoint

An Gwarnyans bledhynnyek re hwarva orth Penntorr. An Verdh, yn herwydh sodhogyon an konsel ha gwestoryon, a geskerdhas der an dre dhe’n Park Rendell nowydh dasformys war lannow an Avon Tamar.

Mer Penntorr, Konseler Mike Pearn MBE, a dhynnerghis an Orsedh dhe’n dre. An solempnita berr yn Kernewek a dhallathas gans hwytha an korn ha’n galow usys a gres. Mowes leel Rosie Hortop, gwiskys yn gonyow liwys ros-gwenton, a ros bleujennow un unn arwodhya ‘frutys an nor’ dhe’n Bardh Meur Steren Mor. Rosie a veu dewisys avel “Arlodhes an Bleujennow” hevlyna, ytho, hi a wra kemeres rann orth an Solempnita meur Gwynngala.

An Bardh Meur a wodhya meur a ras dhe’n Mer ha’n kessedhek ordena leel a’n gweres res dhe’n Orsedh, hag a ros dhe’n dre ro a vardhonek derowel framys a-dro dhe Benntorr, skrifys yn Kernewek, avel kovro an dreveth.

Wosa deklaryans y fia synsys Gorsedh 2014 orth Penntorr dy’Sadorn an 6es mis Gwynngala, an solempnita a worfennas dre gana “Bro Goth agan Tasow”, sywyes gans an kri usys a “Kernow bys vykken”, kyns degeans an solempnita.

Meur ras dhywgh Penntorr a’gas dynnargh pur domm!


Vysyt Awstralia an Bardh Meur 2014

Australian Gathering

Mar kyllir redya derivas Awstrali an Bardh Meur, klyckyewgh omma mar pleg.

Rag moy skeusennow klyckyewgh omma mar pleg.


Kesstrif bledhynnek rag gwari

Yma piwas rag gwari gans thema Kernewek. Degeans rag an kesstriff 31ens mis Gortheren. Rag manylyon leun www.sterts.co.uk.


Nowodhow dhyworth Berdh an Orsedh Kernow yn Awstrali

Bendigo

An Gool orth Eaglehawk (Bendigo Victoria) a veu attendys gans 23 Bardh an Orsedh Kernow, ha ledys gans Bardh Meur Maureen Fuller - Steren Mor. An solempnyta a veu synsys dhe'n Lowarthyow Canterbury hwegoll.

Bendigo
Rag derivas dhyworth Leanne Lloyd - Nanscarow a Bendygo klyckyewgh omma.

Vysyt dhe Ganberra

Canberra
Bob, Maureen, ha Tom - Libby ha Maureen


Rag derivas dhyworth Tom - Colon hag Enef yn Bendygo and Libby Luke - Rosen Wyn Bendygo klyckyewgh omma.


Solempnita Peran y’n Hen Benncita Kernow

St Piran Launceston

Orth 6wh Dydh Peran, Kernowyon a omguntellas yn Kastel Lannstevan, orth sel an tour Norman, rag iselheans bledhennek an baner Peran dhe brys mo. Ha’n golow ow kwannhe, pub lagas a grespoyntyas war an tour, ha’n ton Trelawny ow tos dhyworth an pibsagh, an baner a veu iselhes yn lent ha gans revrons. An gwel o hirethek ha sordya omglewans. Yth o gorfenn perfydh dhe jorna hag a veu spenys yn unn solempnya bewnans agan tassans. Gwrys yn ta Lannstevan!

Mester an Solempnyansow o Konseler Rob Tremain, Cryor an Dre Lanstefan ha’n piber o Rob Strike.


Solempnitys Peran 2014

Perran Sands
An kerdh dres Tewennow An Ger 2014

2a mis Meurth yn despit glaw poes ha gwynsow krev, yth esa hwath bush a enevow hardh neb a wrug an lavuryans bledhennek a-dreus an tewennow yn unn sywya an gwari Peran dhe’n grows geltek ha’n Oratri le may hyllens i gweles an avonsyans a ober palas usi ow bos kowlwrys war an le istorek posek ma hag ev ow tos ‘mes a’n tewas.

Perran Sands


Yth esa lies hwarvos dres Kernow ha tramor dhe solempnya S. Peran.

Redruth


Milyow a dus a diras war Resrudh rag an Gool Peran dy’Sadorn Kala Meurth. Baneryow Du ha Gwynn a drenijas dres an dre dhien ha’n keskerdh hir gans kansow a flehes skol a wias y fordh der an stretys gans ilow bew ha gwrythyoryon stret ow tidhana an bushys. Bardh Meur Maureen Fuller a gerdhas gans an Veres Resrudh, Judy Davidson orth penn an keskerdh. Orth an delow Tusbal, Bardh Meur a arethyas an bush kyns pub oll dhe gana Trelawny gans pashyon meur.

Redruth


Redruth


Lemmyn yn y 10ves bledhen, an keskerdh Pennsans a veu ledys gans Bardh Meur, yn herwydh Mer Pennsans ha bardh Phil Rendle – Baneroniethor, gans kesverdh, eseli Kowethasow Kernow Goth leel ha tus a vri dinasek. Sywys gans moy es 500 flogh dhyworth skolyow leel, pub ow tegi aga baner aga honan, an keskerdh a wias y fordh war-nans Penn an Kawns hag yn-rag dhe Lowarthow Morrep.

Penzance


“Nyns eus travyth gwell rag omglewes kernewek es sevel baner, omvaylya yn brith ha mos dhe gerdhes”, yn-medh Bert Biscoe – Vyajor gans Geryow, lewydh a Gernow Goth Truru hag ordenor a Geskerdh Dydh Peran bledhennek Truru. An Keskerdh a dhalathas orth An Gothow ha gul y fordh dhe gammow an Benneglos le mayth arethyas Bardh Meur an bushys yn Kernewek ha Sowsnek gans galow sordya dhe “dhyski a-dro dh’agas ertach ha konvedhes Kernow ha’n Gernowyon ha’ga strokas war an bys.” Redyewgh hy areth dien omma.

Klyckyewgh omma rag vydeo Aberfala, Porth Peran, ha Rysrudh


Nowodhow dhe les dhyworth an Statys Unys

Bill Curnow and Natasha Trethewey

Bill Curnow - Towednack a lever dhyn fatel esa dhodho a-gynsow chons dhe omvetya gans Natasha Trethewey, Prydydh Laureate a’n Statys Unys ha dhyworth an stat Mississippi. Delitys o Bill klewes del arwodhya hi hy ertach kernewek war du a’y hy thas ha fatel bos gwaytyans dhedhi neb prys dos dhe Gernow, vyaj re wrug hy thas, neb usi trigys yn Kanada, kyns es lemmyn.

Y’n eur ma, yn hy nessa termyn avel Prydydh Laureate S.U., hi a veu appoyntys wostalleth gans an Lyveryas a Guntelles yn 2012 avel 19ves synsores an wlas a’n sodhva dre enor meur hy bri na. Kyns degemerores an Piwas Pulitzer rag bardhonieth hi re dhegemeras piwasow ha kowethyansow dhyworth an Sel Guggenheim, an Sel Rockefeller, ha Kemmyn Genedhlek an Artys, pub anedha kowethyansow a skoodh an artys ha taklow gonisogethek.

Natasha yw Professores a Skrif Sowsnek hag Awenek orth Pennskol Emory yn Atlanta ha re dhyllas kuntellesow a’y bardhonieth dres lyver anfugieth.

Hag ev ow mos yn kerdh, Bill a ros dhedhi y bynn lappet Kernewek-Amerikanek, gans an banerow Sterennow ha Linennow ha S. Peran skoodh ryb skoodh, hag a leveris dhedhi: “Yth on ni prout ahanas, Keniterow Jenny”.


Derivas Kuntelles Konsel an Orsedh mis Hwevrer 2014

GK Council

Pol Hodge Mab Stenak Vur a veu gelwys kewsel war desten a Gesstrivyansow an Orsedh hag ev a ros y brederow avel breusyas a glassow flehes ha fatel yllir omworra gans skolyow kernewek. Y feu ervirys y fia hemma kemerys pella gans bagas le.

Pat Parkins re beu appoyntys avel Ordenores Hwarvosow rag an Esedhvos.

Solempnita an Awen a vydh y’n Plen an Gwari Peran an 22ns mis Metheven.

Y feu ervirys y fia kreatys komodita PayPal war wiasva an Orsedh dhe allosegi Berdh dhe ragerhi aga leow warlinnen. Dasskrifow a’n post dhe Verdh heb ebost a vydh danvenys del yw usys maga ta.

Y fydh Keskusulyans an Orsedh 2014 henwys – ‘Gorra an wologva gernewek ha kernewek arnowyth orth kolon a Merk Kernow’

Y sywyas derivadow dhyworth an is-kessedhegow.

An Kessedhek Amyttyans a dherivas re beu 23 person gelwys dhe dhos ha bos berdh hevlyna.

Bardh Meur a wra skrifa dhe Verdh dhyworth Milwaukee, SU, dhe wrontya kummyas rag aga huntellyans. Yma Kernow ha Vyajor gans Geryow ow towlenna mos hag yma gwaytyans y fydh an prydydh laureate Amerikanek Natasha Trethewey ena.

Folennik nowyth re beu pryntys hag y hyllir bos res dhe biw pynag usi ow hwilas kedhlow a-dro dhe Orsedh Kernow, ha’n Korf Laha daswelys re beu askorrys ynwedh yn furv lyvrik.

An geryans finel rag an Standing Orders a veu unnverhes ynwedh gans an Konsel hag y fydh an re ma askorrys ha lesrynnys dhe Verdh.


Gwarnyans an Orsedh Penntorr

Torpoint Proclamtion

Y fydh Gwarnyans an Orsedh Penntorr synsys dy’Sadorn 12ves a vis Ebrel dhe Benntorr. Gwiska pows a vydh y'n Penn Plas Aspioryon (PL11 2DG) dhyworth 10.00kh, ha res yw dhe bub Bardh bos gwiskys erbynn 10.45kh. An Solempnita a wra sywya dhe 11.00kh orth Park Rendel, Stret Kowbal, Penntorr PL11 2AX.

Y fydh sosten kavadow a-wosa yn Hel Eglos Sen Jago, Fordh Sen James, Penntorr PL11 2BH.

Yma gwiasva nowyth rag an Esedhvos 2014 www.an-daras.com/esedhvos2014


Kesstrivyansow an Orsedh Kernow 2014

A yllyn ni kovhe pub huni y fydh dydh degeans rag an kesstrivyansow 2014 Dy’Lun an 28ens a vis Ebrel.

Rag manylyon leun klyckyewgh omma rag tevesigyon, hag omma rag tus yowynk.


Dedhyas rag agas Dydhlyver – Displetyans 'Bude, Spirit of Place'

Bude Spirit of Place

Bardh an Orsedh Jonathan Ball – Tregarthen re venystras an displetyans ma hag a solempnyas Porthbud dre lies tremmyn. Y fydh synsys y’n Soler Willoughby, An Kay Gwara, Kastel Porthbud, dhyworth dy’Lun 24ns mis Meurth dhe 12ves mis Ebrel.

Y fydh hwarvos y’n Soler Willoughby dres oll Berdh an Orsedh, Kowethasow Kernow Goth ha tus a vri dt’Meurth 8ves mis Ebrel dhe 6.30wh, may fo an Bardh Meur.


Kleudh Oratri Peran 17ves mis Hwevrer 2014

Wosa 15 bledhen a ober kales gans an Trest Peran, Eileen Carter, Gwythyades an Log, - a wrug wortiwedh an kynsa palas y’n tewyn hag a gudh Oratri Peran, dhe dhalleth y gleudh.

Yn 1980, an drehevyans re bia kudhys dhe witha an magoryow hwath gesys gans an gwaytyans y fia y’n termyn a dheu diskudhys arta ha gwithys yn drehevyans may halsa pub huni y vysytya. An kleudh yw an kynsa kamm war an vyaj ma ha lies person a dheuth dhe ri gweres dhe balas an jydh istorek ma.

St Pirans Oratory Excavation

Yth esa lies Bardh ena y’ga mysk Bardh Meur Maureen Fuller, Steren Mor, ha Konseler Julian German, Ago Marghogyon, Synser Portfolio rag Gonisogeth. Keskerdh Peran a vydh dy’Sul 2a mis Meurth dhe 2wh, pan wayttyn ni gweles avonsyans y’n kleudh.


Bardh Meur hag ilewydh Phil Beer

Phil Beer Gorsedh fundraising night

Bardh Mur hag ilewydh Phil Beer dhe'n hwarvos rag sevel arhans a-barth Gorsedh Kernow dhe Borthia.

Yth esa moy ages 100 person dhe'n hwarvos synsys dhe Borthia yn mis Hwevrer.


Gool Porthia 10ves mis Hwevrer 2014

St Ives Feast

Bagas lowenek a dus ha fleghes, yn unn wiska an idhyow hengovek, a omjunyas gans an keskerdh burjesek dhe Fenten Ia dhe Porthmeur, le may bennigas an pronter an fenten, ha may feu beudhys pub flogh oll ha’n dus esa ow kolya gans dowr sans.

Ena an keskerdh eth yn kerdh dhe gorflann an eglos ha’n Mer a dewlis an bel hurlya troha’n dus yowynk esa ow kortos war an treth.

An helgh a dhallathas gans an sywyans y hwrug an gwaynyer dhe dhaskor an bel arghans dhe’n Mer yn-mes an Burjesti dhe hanterdydh.

St Ives Feast
Kannas Bardh Meur - Merv Davey (Telynor an Weryn), Bardh Meur - Maureen Fuller (Steren Mor),
Mark Dungey (Donsyor Lanust), Delia Brotherton (Myrghwyn Melynor)

Hemma a veu sywys gans li pasti keveylys gans ilow dhyworth Bagas Porthia ha gorfenna gans areth a rassow dhyworth an Mer. Yth esa termyn pur lowen omjersys gans pub huni.


Berdh Gernewek – diskwedhyans skeusennek

Bardh Meur and Julia Nottingham
Bardh Meur ha skeusenores Julia Nottingham


Diskwedhyans Skeusennek

Berdh Gernewek – y hwer diskwedhyans skeusennek y’n Spring Gallery, Kresen Artow an Poly, 24 Stret an Eglos, Aberfala bys dy’Sadorn an 8ves a vis Hwevrer 2014 dhyworth 10kh bys 5wh, saw dydhyow Sul.

Vysytyoryon dhe’n diskwedhyans, hag yw ygor dhe’n bobel, a yll kewsel orth Berdh Gorsedh Kernow an dhew dhy’ Sadorn an Kalan ha’n 8ves a vis Hwevrer a-dro dhe’n Orsedh hag ober Berdh.

An skeusenores yw Julia Nottingham, studhyores tressa bledhen Pennskol Aberfala neb usi ow studhya BA Skeusenieth Gwask ha Gologydhel orth Lown Pennrynn.


Oratri S Peran

St Pirans Day

Wosa lies bledhen a gaskyrhes, re wrontyas wortiwedh kummyas a dhigudha Oratri S Peran orth Tewynnow An Ger. Yth yw an hen dyller ma, posek fest del yw dhe wonisogeth kernewek, ynkleudhys y’n tewes a-dhia 1980.

Pub bledhen kansow a dus a geskerdh a-dreus an tewynnow, gans rannow a’n gwari S Peran daswrythys dres an kerdh. Wor’tiwedh peub a gan Trelawney ha gorra lili Korawys orth Krows Peran.

Y hwyrvydh an keskerdh hevlena an 2a mis Meurth.

Rag redya derivas Trest S Peran dhe’n wask, klyckewgh omma, mar pleg.
Rag redya an 'Nowodhow S Peran', klyckewgh omma, mar pleg


Kresen Kernow — Tre Nowyth rag an Hwedhlow a Gernow

Tregellas tapestry
Tregellas Tapestry

Yma lemmyn Arhasans Kamm 1 rag displegya tre nowyth rag Sodhva Govadhow Kernow, Lyverva Studhyansow Kernewek ha Kovadh Kyrhynnedh Istorek Kernow ha Syllan, ow kesunya an tri huntel dynyansek ha gonisyow ma.

An drehevyans nowyth a dhre war-barth fentynnyow gwreydhek, pryntys hag elektronek yn unn gresva orth tyller An Hen Vragji, Resrudh. Omma y hyllir gwitha, hedhes ha sawya an kuntellow hag yndellma y hyllir devnydhya an hwedhlow marthys a dherivons rag sordya goslowysi nowyth ha koth orth an ertach a Gernow.

Dres oll an vro yn misyow Meurth hag Ebrel y hwyrvydh towlen-gussulya a-dro dhe’n gresva nowyth profys. Wostalleth an kussulyans a gomprehend an komoditys ha gonisyow a vynn gweles devnydhyoryon, kesparow ha kevrenogyon alladow y’n drehevyans nowyth. Dalleth a wra Kala’ Meurth yn hen werthji Boots yn Resrudh, ena an 8ves mis Meurth yn Chi Stuart, Lyskerrys, ha dydhyasow pella a vydh dyllys orth aga gwiasva. An re ma a vydh sewys gans esedhogow bagas gans goslowysi ha kesparow dhivers.

Rag dyski moy a-dro dhe’n ragdres ha’n dowlen-gussulya, po omwitha a-lemmyn gans an nowodhow, mirewgh orth an folennow-gwiasva war http://www.cornwall.gov.uk/kresenkernow, omrolya dh’aga e-lyther-nowodhow der ebostya orth cro@cornwall.gov.uk, kavos an ragdres war Facebook orth ‘Kresen Kernow’ po kestava orth Tamsin Mallett, Sodhva Govadhow Kernow pell: 01872 323127 po ebost tmallett@cornwall.gov.uk2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Pup daffar © Gorsedh Kernow marnas ef yw ken askrifys