logo

Nowodhow Kens 2010

English version of this page
English2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Keskussulyans MAGA 2010

Kresen Gemeniethek Lostwydhyel o kuntellva wiw rag an 5es keskussulyans, a ros chons a vires orth avoncyans dres an vledhen yw passyes ha dadhla towlennow rag displegya an yeth dres an teyr bledhen a dheu. An brassa rann an derivasow a veu delivrys yn Kernewek, gans servis treylya kettermynyek rag seul nan jeffa an yeth.

image


Dyghtyer Displegya, Jenefer Lowe (Gwythvosen), a arethas a-dro dhe ober an Bagas Korf, re dhellos gerva servadow yn Furv Skrifys Savonek hag yth ober ev lemmyn war gevres a erlyvrow a ystyn a onan gwiw rag dalethoryon ha skolyow bys gerlyver istorek. Yn 2013 y hwyrvydh daswel an FSS, may fydh chons dhe wellhe an pyth agan beus ha hwithra poyntyow na veu degemerys yn ta gans dyskadoryon, skoloryon ha treylyoryon.

An fardel arhasa a verow dhe dhiwedh mis Meurth 2011 ha re dhanvonas govyn leun orth Konsel Kernow hag orth an Governans rag arhasans rag an nessa teyr bledhen bys 2014.

An dhew Sodhek Adhyskans, Pol Hodge (Mab Stenak Vur) ha Mike Tresidder, a ros derivas leun a-dro dhe avoncya dri Kernewek yn skolyow, may resek menowgh an gorholedh rag Kernewek a-dherag an provians a dhyskadoryon keffrys ha daffar.

An Bagas Gre re wrug meur a ober rag uhelhe profil Kernewek, ha tre hag yn bys bras. Y hwelir lemmyn arwodhyow stret diwyethek dres Kernow oll hag yma kanasow kernewek war lies korf keswlasek.

Pella kedhlow orth www.magakernow.org.uk


Kesstrivyansow 2011 ow mos yn-rak

Piwasow

Yma ow pesya yn eur ma kesstrivyansow an Orsedh Kernow 2011. Yma klassow rag tus a oos ha flehes yn bardhonieth, yeth plen, studhyansow Kernewek, ilow (yn Sowsnek po Kernewek).

Y hyllir kavos manylyon leun ha rewlys rag entra war an wiasva ma. An jydh degea yw 17ves a vis Ebrel ha'n piwasow a vydh res gans an Bardh Meur dhe'n Orsedh ygor dhe Henlys/Helston an kynsa dy'Sadorn mis Gwynngala 2011.

Rag manylyon leun klyckya omma rag tus a oos, ha klyckya omma rag tus yowynk.


Werison Holyer an Gof 2011

(rag lyvrow dyllys yn 2010)

Holyer Shield

Profyansow yw gelwys rag Gwerison bledhennek an Orsedh, hag a syns ynno seyth kynsa rann, gans dew werison dre vras meur, rag dyllansow meur aga rowedh a-dro dhe Gernow po themys Kernow, dhyworth an vledhen dhydhyador 2010 yn unnik.

An piwasow ma a dhylloryon yw res pub bledhen yn kov a Leonard Truran tremenys a Resrudh, dyllor Kernewek, y hanow bardhek Holyer an Gof.

Dydh diwettha 18ves a vis Hwevrer 2011.

Rag manylyon leun ha furvlen klyckyewgh omma.


Berrskrif Kuntellyans Konsel an Orsedh mis Hedra 2010

GK Council

Y hwrer avonsyans gans an Solempnita Awen golowan gans dew dherivas degemerys dhyworth an Bagas Oberi neb an jeves an oberen dhe dhisplegya an solempnita. Y meder orth DySul an 26ns a vis Metheven rag dehwelans dhe Boskawen Oon. Y feu akordys medra orth tyller a-ji dhen Pow Pri yn vledhen a dheu.

Bewnans Kernow re beu sewen yn unn gavos gront a 1,000 dhyworth FEAST hag a wra parhe y arhans Displegyans Ranngylgh y honan dhyworth Konsel Kernow dhe efani ha displegya hwarvosow Dydh Pyran yn Kernow.

Kummyas a veu res dhen Verdh Awstrali dhe omguntell yn Awstrali Soth yn vledhen a dheu.

Derivas a veu gwrys gans Kannas Bardh Meur a-dro dhen Orsedh Ygor Porth Ia. Yth esa niver a dhyskansow a yllir dyski, del eus pupprys, mes dre vras yth omglewis hi bos hwarvos pur sewen.

Derivas a veu degemerys dhyworth an Menystrer a-dro dhe restransow skrifennyadow yn unn sywya y omdennans an soodh a Venystrer dhe benn an vledhen. Y feu unnverhes ranna an devar ynter unn person gans skians yn dyghtyans sel manylyon dhe gollenwel an devar a Skrifennyas Eseleth hag y gila gans prevyas skrifennyadow appoyntys dhen devar a Skrifennyas an Konsel.

Y feu unnverhes kavos profyansow rag Kannas Bardh Meur a yll bos ombrederys orth kuntellyans an Konsel mis Hwevrer 2011.

Y feu unnverhes y hwrussa Brain Coombes triga yn devar a Japlen an Orsedh dres an termyn kyns bos daswel an devar orth kuntellyans an Konsel mis Hwevrer, ha dadhel possybyl orth an KKB.

An rol a dhedhyow kuntellyansow rag 2011 a veu unnverhes.

Derivadow a veu degemerys dhyworth pub sodhak an Orsedh ha pub iskessedhogow.

Dydh nessa kuntellyans Konsel an Orsedh yw 5es a vis Hwevrer 2011.


Ted Chapman - Glywys Venta

Ted Chapman - Glywys Venta

Nowodhow trist. Ted Chapman - Glywys Venta, agan koweth mas, a verwis Dy'Merher an 13ves mis Hedra 2010.

Yfeu synsys an ynkleudhyans Dy'Sadorn 23ves mis Hedra dhe Gorfloskva Penmenydh, Truru.

Rag trubytys klyckyewgh omma mar pleg.


Keskusulyans Gorsedh Kernow 2010

Group photo
John Brush, Brian Menear - Skoodhyer a Vandys Brest,
Philip Hunt - Lef a Vrest,Chris Blount - Edhen Avar, Tony Mansell

Yth esa hevlena synsys keskusulyans bledhenek dhen Stevel Band Sen Denys hag an devnydh o Bagasow Brest yn Kernow aga istori ha le yn Kemynieth.

Wosa an ygerans gans Bardh Meur - Skogynn Pryv, y kewsis Philip Hunt - Lef a Vrest adro fatel a dhalathas Bagasow Brest yn Kernow, hag awosa y tiskwedhas Brian Menear - Skoodhyer a Vandys Brest an divers dafar ilowek yn unn diskwedhyans aga thonow unnik. Ena John Brush a gewsis yn kever an Bandys Brest avar haga hestrivyansow.

Wosa li pasti dohajydh a wrug pesya gans Tony Mansell ow kewsel adro an Band Brest avel rann istori Kernow, gonisogeth hag ertons. Chris Blount - Edhen Avar a wrug sywya henn gans rekordyansow keswel a wrug ev gans komposyer ha hembrenkyas ylow Kernewek W.E. (Billy) Moyle, lemmyn yn y govsonva.

Y tiwedhas an jydh gans ylow Barefoot Brass Ensemble pymp mynstrel a dhidhanas an woslowisi gans ylow adhia Handel bys ha Gershwin, hag performyans sowdhanus 'Dynargh dhen Orsedh' tamm ilow trovyes gans Bardh Meur a wrug y dhanvon kens dhe Lef a Vrest.

Ass yw keskusulyans yn hwir a dal y berthi kov, godhyn meur ras dhe Philip a wrug y ordena , ha dhe bubonan a gemeras rann ynno.


Kuntelles dhe Essa

Yth esa synsys 10ves Mis Hedra Kuntelles erbynn adro dhewiskwartronys a wrella terri Ordir Kernow. Rag klewes areth Bardh Meur klyckyewgh omma.

2010 Saltash Rally

Yma'n Orsedh owth oberi dhe skodhya an Honensis ha Gonisogeth Kernow, mes nyns usi hi kevrennys dhe restrians politek vydh.

Kuntelles Lyvrow Arbennek an Orsedh Kernow

Lyverva Gampus Tremogh yn unnverheans gans Gorsedh Kernow a wra displegya kuntelles a lyvrow gans hag a-dro dhe Verdh, hag a vydh synsys yn Arenebeth Kuntelles Arbennik Lyverva Dremogh.

A Kampus Tremogh re beu fondys a-varr yn 2000 ha Kolji Pennskol Aberfal gans Pennskol Karesk ynwedh a gevrann an le. Tremogh yw diwysyk dhe fondya honanieth Gernewek dhen kampus ha krysi y fia an Kuntelles Arbennek Gorsedh Kernow keworrans a vri.

An lyvrow Bardhek a vydh keworrys dhen rolas han kuntelles a vydh gorrys war an estyllen yn arenebeth Kuntellesow Arbennek, hag a syns seulabrys nebes kuntellesow gans thema Kernewek, kepar han Prydydhyon Gernewek. Kyn na vo an lyvrow kevadow dhe jevysya, y fydh kennerthys yn few dhe vires orth an kuntelles, nyns yw yn unnik an Studhyoryon Studhyansow Kernewek hag akademyon mes ynwedh bagasow vysytya han poblek. Arenebeth an wiasva lyverji a vydh omres dhen kuntelles.

May hyllyn avonsya ha solempnya ober Gorsedh Kernow, ni a garsa lystya agas gweres ha gelwel orthowgh dhe ri lyvrow pyth pynag a vons genowgh skrifys gans po a-dro dhe Verdh, dhe ri gweres drehevel an kuntelles arbennek ma.

Gwrewgh klyckya omma rag furvlen a yll bos stagys dhe bub lyver, labelhes ha merkys rag attendyans a Rachel Browning,

  Liaison Librarian for University Exeter in Cornwall (HuSS and Law)
  University College Falmouth
  Tremough Campus
  Penryn, Cornwall TR10 9EZ. U.K.
Avel grassow degemeryans an lyvrow a vydh aswonnys, ha neb tra nag yw degemerys a vydh dehwelys dhywgh gans styryans.

An displegyans nowyth he beu restrys gans Kovskrivennow ha Kessedhek Dyllansow Gorsedh Kernow Gorsedh Kernow.

Mar eus govynadow unnik mar pleg gwrewgh kestava orth An Trevenen Jenkin kaderyores an kessedhek a-ugh der e-bost orth pellgowser@btinternet.com, dre bellgowser 01736 850332, po dre lyther dhe An Gernyk, Fordh an Chapel, Leedstown, Heyl TR27 6BA, Kernow, R.U.


Gorsedh Kernow 2010

GK 2010

Y feu synsys dhe Borth Ia dySadorn an 4a mis Gwynngala, Gorsedh Kernow 2010.

Kynth o kudhys an gewer lies person a omalinyas yn stretow ynn yn myttinweyth dhe vires orth keskerdh berr an Verdh ha Tus a Vri an le, hag i ow mos der an dre dhen lowarthow Kovyon, le may feu degemerys dynnargh tomm dhyworth Meres Mrs. Yvonne Watson.

Yn dohajydh yth esa an howl ow splanna pan wrug an keskerdh meur hag ynno moy es 300 Bardh gasa an Burjesti dhe geskerdhes dhen Enys, le may hwarvia an solempnita. Nebes an Verdh re lavursa dhyworth Awstralia han Statys Unys dhe vos ena.

An Orsedh a veu ygerys gans an Garm Kres usadow. Yth esa Kanasow yn le dhyworth Kembra ha Breten Vyhan, hag y feu kledha nowyth an Orsedh usys yn solempnita rag unyans an kledha, arwodh unyans an teyr gwlas Geltek.

Mar kyllir redya areth an Bardh Meur, klyckya omma mar pleg.

Wosa Dons an Bleujyow hag Offryn Frutys an Nor gans Arlodhes a Gernow, an Gannas Bardh Meur a lennas henwyn an Verdh re dremensa. Avel arwodh a anhedhegieth, 16 Bardh nowyth a veu dynerhys yn Orsedh, wosa an pyth y feu res piwasow ha werisons.

Oath of Loyalty


Han solempnita ow tos dhe benn, an Bardh Meur a elwis pub Bardh oll dhen Men Omborth dhe worra leuv war skoodh an Bardh adheragdho, ha pan veu peub omjunys war-barth dhen Kledhevor, an ti rag lelder a veu res han gan Bro Goth Agan Tasow kenys gans passhyon yn pyth o desedhans a dal y berthi yn kov, gans an mor yn unn gryha war an arvor.

Yn gorthuherweyth y feu synsys keskan gans ilow ha kanow Kernewek yn Burjesti.

Piwasow Konsel an Orsedh Kernow 2010

Rag manylyon Piwasow Konsel an Orsedh Kernow 2010 mar pleg klyckyewgh omma.


Keskusulyans Bledhynnyek Gorsedh Kernow 2010

Rag manylyon mar pleg klyckyewgh omma.


Esedhvos Kenedhlek 2010

Grand Bard and Deputy Grand Bard

Gool bryntin an taves Kembrek yw an Esedhvos Kenedhlek synses an vledhen ma dhe Lyn Ebbw yn Kembra Dhyhow. Kanasow a dhiworth Kernow, Breten Vihan, Alban, Iwerdhon, enys Manow hag An Wlasva (Y Wladva) po Patagoni Gembrek, a vetyas warbarth avel gwestyon Gorsedh Berth Enys Breten rag an Esedhvos ma dres peswar dydh ena. Rag Kernow Skogynn Pryv ha Steren Mor a junyas an Geltyon erel war Ves an Esedhvos yn un keslowena a'n Taves Kembrek hag y'n kylgh hag yn nebes solemptnya an Orsedh hag ynwedh yn lies fordh aral an gonisogedh kembrek hag agan gwreyth Keltek rennys.

Yth esa John Morison ha John McLeod dhiworth Alban, Gweltaz ar Fur ha Maryz ar Fur dhiworth Breten Vihan, Map Patagonia, Oscar Arnold ha Gladys Thomas dhiworth An Wlasva, Patagoni. Paul Salmon o an gannas Manowek hag yth esa Maire O' Laoire gans Caitlin Ui Chochlainn ha Mairaid a Iwerdhon. Pur lowen en ni dhe glewes bos synsys pub Mis Hedra an Orsedh Gwlasva yn Patagoni.

An nessa dydh an Gannas Albanek a wrug an areth abarth an Geltyon oll yn y Albanek freth y honan. An areth na o dhegemerys yn ta gans an gleworyon esa y'n pavilion rag Kurunyans an Bardh. Ni a wrug vysytya dew solempnita aral an par na, Kurunyans an Prydydh, hag an Medal rag lien yn yeth plen. Avel pupprys yth esa Mererid Hopwood owth agan gwaytya yn hi maner mas hy dres ehen.

Yn vledhen ma an Esedhvos re synsis yn ranndir may feu an brassa rann an bobel Sowsnegoryon mes yn certan sur yth esa lies anedha dynyes dhe dhos ha bos studhoryon Kembrek.Gool bryntin an Taves Kembrek yw an Esedhvos ha gans moy es 18,000 ow tos pub dydh ha heb klewes lies ger a Sowsnek joy o ragon dhe vos dhe Ebbw.

Kembra bys Vyken! Cymru am byth!

Skogynn Pryv


Kesstrivyansow 2010

Rag manylyon sewyansow 2010 mar pleg klyckyewgh omma.


Kovheans dhe Bennrynn

Kovheans dhe Bennrynn

Yma men-kov growyn dhe Bennrynn rag koll a Golji Glasneth han milyow a Gernowyon neb a verwis yn unn dhefendya aga kryjyans haga yeth. Pub bledhen y hwer solempnita berr orth an men ma yn Bre an Kay (ogas dhen golowys daromres). Hevlyna y fydh dhe 12.30wh, DySadorn an 28ns mis Est.


Goursez Breizh 2010

Y feu synsys hevlena Goursez Breizh yn Vro Gwened yn dre Arzhanou yn mysk prasow ha gwedhen las, an jydh splann yn dann ebren splan a dherag an howl, lagas an jydh. Skogynn Pryv ha Steren Mor a viajyas a dhiworth Kernow avel kanasow an Orsedh hag yth esa Penri Tanad, Kovadhor Gorsedh Byrdh Enys Breten ha Susan y wreg avel Kanasow Kembra.

Procession


An Ganasow ostyes o gans an Vretonyon yn Ostel an Eythinen Awr may trigas an Artydh Paul Gauguin yn y dermyn ev. Pur deg yw tre Pont Aven ha pur lowen en ni agan bos ena.

Dy Sul bardh bretonek a wrug agan kemeres ha gans an Gembrogyon yn y garr bys hag ostel arall yn Arzhanou ha ni re vetyas orth Morgan, Derwydh Meur Breten Vyghan ha ni a wrug eva koffi brav ha keskewsel gans an bush bras ena. Adro dhe hanterjydh y talleth an keskerdh dhen mes han kylgh ha wosa ena an solempnita ledyes gans Morgan hag soedhogyon arall an Orsedh, war ven yn Kres an pras brav na. Yth esa lies den ha benyn ena rag skoodhyan hwarvos. Eseli nowyth re beu urthys hag an dhew hanterkledh re beu junyes avel arwodh bos an tri henedhel ena saw unn bobel.

Morgan a wrug areth brav yn Bretonek adro hengov an Orsedh Breten Vyhan hag hi hynsa Derwydh Meur hag a gewsis adro an lies kaletter rag aga gonisogeth gans an Stat Frynkek a wrug martesen ankevi y dhrudhder y honan. Morgan re asas an kylgh rag dasri y areth yn Frynkek rag tus ny woer Bretonek. Yth esan solempnita ordenys yn ta hevlyna gans ilow brav. Pur dha yw dhe weles an dus yowynk urdhys ena.

Bards


Wosa an solempnita Skogynn Pryv a wrug keskows gans Pellwolok Vretonek (mir omma). Y feu li splann pareusys a-wosa ragon ni ha niver bras skoedhoryon an Orsedh, dres eghenn an kuvder han felshyp an dus na. Gorthuherweyth ni re vetyas arta gans Kanasow erel han soedhogyon an Orsedh yn boosti brav dhe Bont Aven. Avel pupprys Dydh bryntyn o, meur ras, Per Vari han gowetha oll.

Skogynn Pryv


Berrskrif Kuntellyans Konsel an Orsedh mis Gortheren

Council

Y feu derivys bos gwrians a gledha solempnyel nowyth owth avonsya yn ta. An kledha nowyth a vydh gwrys yn dew hanter ha Berdh Kernewek ha Bretonek a wra don an dhew hanter rag an junyans solempnyel gans an Bardh Meur, neb a wra passya an kledha kesunys dhe Gannas an Vammorsedh Kembrek avel arwodh a unnses ha felshyp.

Yma keskusulyans an Orsedh hag yw towlennys rag 2a Mis Hedra owth avonsya yn ta hag a wra diskudha an desten a ilow Band Brest yn Kernow.

Yma towlow ow mos yn-rag dhe dhisplegya solempnita golowan may hyll Berdh omguntel orth nebes an hen leow a Gernow. An Orsedh Ygor yw mar vras yn eur ma na yll marnas kresyow a drevow ostya an niverow. Yn termyn eus passys, ha nyns o mar vras an Orsedh, an solempnitys a hwarva orth leow kepar ha Boscawen-Un, le kynsa kuntellyans an Orsedh Arnowyth.

Derivas posedhek war an avonsyans wortu ha solempnita an Orsedh Ygor dhe Borth Ia a veu provys gans an Gannas Bardh Meur.

Derivas a veu degemerys dhyworth an Is-Kessedhek Daswel Kesstrivow hag usi ow medra dhe wul niver hag ehennow a glassow kesstrivyans dhe dhastewynnya talvosogethow moy kevoos.

Daswel an Piwasow a vydh omgemerys gans is-kessedhek a eseli Konsel an Orsedh dhe gollenwel towl an keth par.

Gront a 300 a veu provys dhen Kowethas Omdowl Kernewek dhe surhe y hyll ostyans towlennys an tournay keskeltek gans Breten Vyhan mos yn-rag dhe Bonswad Kala Est. Kyns Bardh Meur a wra ri an hanavow orth an tournay.

Nowodhow an kuntellyans Amerikanek a Verdh a veu degemerys hag yth yw desevys y hwra kannasedh dhyworth Kernow skoodhya an darvos yn Wisconsin.

Derivadow a veu degemerys dhyworth pub sodhak hag is-kessedhek an Orsedh.

Dydh nessa kuntellyans Konsel an Orsedh a vydh 23ns a vis Hedra 2010.


Gorsedh Kernow

An Orsedh Kernow 1928 - 2010
Dy'Sadorn 4a Mis Gwynngala 2010

Porthia Guildhall
Skeusen yw dre gortesi a Mike Murphy © St Ives Archive Study Centre

Yn Porthia y fydh desedhys Kuntellyans Berdh Kernow hevlyna. An Orsedh a dhynnergh pubonan rag dos dhe vires heb kost orth agan Solempnyta. Y hyllir gweles manylyon an Solempnyta ha manylyon an hwarvosow erel usi orth y skoodhya dre glyckya war an kevren a syw. Klyckya omma.


Berdh Nowyth 2010

Rag Rol a Verdh Nowyth dhe'n Orsedh Borthia, klyckya omma mar pleg.


Gorsedh Kernow
Bards of the St Ives Area /
Berdh a'n Ranndir Porthia

Dhe govhe an Orsedh 2010, hag a hwervydh dhe Borth Ia, Gorsedh Kernow re worras war-barth dyllans hag a re manylyion bewnansow a dredhek ha dew-ugens bardh marow neb esa trigys hag oberi yn ranndir Porth Ia. Hemm yw an kynsa yn kevres towlennys a dhyllansow a wra vri an ranndir may fo synsys an Orsedh Kernow bledhennek.

Rag manylyon pella ha fatel yllowgh hwi erhi dasskrif, klyckyewgh omma mar pleg.


Piwasow Holyer an Gof 2010
(rag lyvrow dyllys yn 2009)

An Gof

An piwasow ma a dhylloryon yw res pub bledhen yn kov a Leonard Truran tremenys a Resrudh, dyllor Kernewek, y hanow bardhek Holyer an Gof the follower of An Gof. An kynsa piwas rag unn lyveryn unnik re beu efanhes dhe seyth tregh ha tri fiwas dre vras. Hemma a boslev an tevyans ha nerth usi ow pesya a dhyllansow Kernewek, ha dyllansow a-dro dhe Gernow. Yth esa 80 profyans degemerys dhyworth Kernow, Pow Sows, Kembra ha tramor. An piwasow a veu res gans an Bardh Meur. Mr. Mick Paynter/Skogynn Pryv.

Rag manylyon an piwasow mar pleg klyckyewgh omma.


A yllowgh hwi gweres?

Yma odhom dhyn a le salow dhe witha an Omborth, an arethva wayadow devnydhys yn solempnitys an Orsedh, dhyworth an mis Gwynngala ma hag alena rag, wosa an Orsedh Ygor dhe Borth Ia. An acheson rag hemma yw re beu gorher an Omborth damajys orth y le gwitha a-lemmyn ogas dhe Synt Awstel.

Y fia gwell gwitha an Omborth yn-dann gorher. Yth yw a-dro dhe 15 troos-hys y hys, 7 troos-hys y ledander ha 6 troos-hys 6 mesva y uhelder, hag ev mes a us.

Omborth


Mar kyllowgh hwi gweres, gwrewgh kestava mar pleg Marshal an Orsedh, Mike Millard, war 01566 774298 po an Gannas Marshal, Tim Hambly, war 01566 773716, tchambly@btinternet.com


KKB an Orsedh - Derivas an Kaderyer

GK AGM 2010

Bardh Meur a dherivas bos an dhaldra veur o dhe dhrehevel war ober an kyns Bardh Meur han Konsel yn unn dhisplegya an rol a Vewnans Kernow, hag a vost yn eur ma 60 restrans esel, pub anedha kemyskys yn Gonisogeth Kernewek genesik. An ober a synsas ynno esedh war an Keskowethyans Gonisogethek Kernow hag a gevre dhe gespareth oberi ynter an Orsedh, Bewnans Kernow ha Konsel Kernow.

Ev a dherivas bos gorholeth tevi rag presens a sodhogyon an Orsedh orth hwarvosow gonisogethek yn Kernow ha kusulya y fia edhomm dhodho a skoodhyans dhyworth sodhogyon erel dhy skoodhya yn unn attendya an hwarvosow ma awos na goodh dhe onan vyth bos skonys.

Y feu derivys bos an kledha solempnyel nowyth in gradh a gynsa vershyon, hag a via parys rag An Orsedh Porth Ia, un unn naha edhom dhen Orsedh Breten Vyhan dhe dhri henna dhedha i, gans kudynnow an dollow hag a ganso. An skrifedhow war an kledha a wra diskwedhes bos y vynnas avel arwodh a gres, mes ev a aswonnis y hwra nebes Berdh kewsel erbynn us a kledhedhyow solempnyel.

Ev a gusulyas yn unn sywya dadhlow gans an Orsedh Kembra, y fia res dhen Bardh Meur ha dhen Gannas Bardh Meur bos dewisys dhyworth an nessa treveth hag alena rag.

An Orsedh Kembra ynwedh re ros skoodhyans dre vras rag an Solemnyta Awen profys, hag a hwarvia dhe savleow istorek a vri yn Kernow. Hemma a vydh towlennys rag 2011 yn Kernow Est hag yth yw desevys y hwra Arghdrewydh an Orsedh Kembra attendya mar pyth ha pan vo hemma akordys.

Bardh Meur a elwis orth an Gannas Bardh Meur dhe brovia nowodhow an diwettha a-dro dhen Orsedh Ygor, towlennys rag Porth Ia mis Gwynngala. Hi a dherivas y hwervydh an solempnita war an Enys hag a wra profya desedhans liwyansek rag berdh, gwestoryon ha godrigoryon. Y feu derivys bos kaderyores an Kessedhek Dyghtya Leel, Janet Axten, ow provia ledyans krev dhe bara solyd. Hi a gusulyas y feu an kylgh-lyther dyllys yn termyn kot hag a wra synsi ynno an manylyon oll rag an darvos, gans dew vappa kler rag entra ha gasa an Dre. Y feu grassow meur godhvedhys dhe Gonsel Kernow rag digelmi studh tyckli a-dro dhe us a rann an park kerri rag stallys. Hi a boslevis dre dhesedhans an kylgh han komoditys gwiska, y fia an keskerdh onan hir hevlyna han verdh gans gwayadieth lehes a veu kennerthys dhe wul devnydh an karyans kevadow. An KKB a veu kusulys bos kruskyn solempnya a nas pur uhel yn-dann askorrans.

Bardh Meur a wovynnis orth an Menystror dhe lenna keskomunyans dhyworth Ros Paterson dhyworth Awstralia ha dhe witha dasskrif gans an kovnotyansow. Bardh Peter Williams a gusulyas y hwrussa ev attendya an Kuntelles Bardhek dhe Eaglehawk yn Victoria, Awstralia, a-varra hevlyna ha derivas ass o orgelus an Awstralioryon aga gwreydh Kernewek.


Brian Stowell - Scryfer Kynyaf

Dr. Brian Stowell dhyworth Douglas, Manow, re beu henwys dhe dhegemeres piwas uhella an Tynwald. Y feu Brian gwrys Bardh a Enor Gorsedh Kernow orth an Kuntelles Keltek Kesgwlasek dhe Vud yn 2000, yn unn gemeres an hanow bardhek Scryfer Kynyaf. Dr. Stowell re oberas yn efan a-barth an taves ha gonisogeth Manow dres lies bledhen.

Ev yw esel bewek an Kuntelles Keltek Kesgwlasek ha re synsas nebes ay sodhow yga mysk Lewydh. An Bardh Meur re dhanvonnas keslowena a-barth Gorsedh Kernow. Dhe redya an lyther, mar pleg klyckyowgh omma.

Dr Brian Stowell
Skeusen yw dre gortesi a Baperyow Nowodhow Manow


Berrskrif Kuntellyans an Konsel
mis Ebrel 2010

Council

Yma Keskusulyans an Orsedh 2010 owth avonsya gans an titel Bandys Brest yn Kernow, aga Istori haga Le yn Gemynieth. An jydh a vydh DySadorn an 2a mis Hedra, hag a gronk yn gwetha prys erbynn KKB Kefrysyans Kernow Goth (FOCS). Hemm yw drefen bos a-ves presentyoryon bandys brest posek orth an Titlow Breten Veur an bennseythen yw restrys del yw usys rag agan Keskusulyans. Bardh Meur re brofyas diharas formel dhe Lewydh an FOCS.

Derivas manylys a veu provys gans Kannas Bardh Meur a-dro dhe avonsyans trohan Orsedh Ygor 2010 dhe Borth Ia. Y feu derivys bos an Kessedhek Ordena Leel owth oberi yn ta gans puptra ow tos warbarth yn le.

Konsel an Orsedh re appoyntyas is-kessedhek byhan dhe dhasweles an Dowlen Gesstrivow hag usi ow kelli arhans dhyworth hy bojet pub bledhen. An is-kessedhek a wra derivas a dermyn may hyllir settya yn le resterow nowyth rag an Orsedh Ygor Hellys an vledhen a syw.

Konsel an Orsedh re appoyntyas is-kessedhek byhan dhe dhasweles an Dowlen Biwasow dhe surhe hi bos ow tos erbynn gorholedhow a-lemmyn. Y feu unnverhes na vydh res na fella an dhew werison Frank Pascoe, mes pub piwas aral a wra pesya dhe Borth Ia, del wrussons i dres an bledhynnyow eus passys, gans resterow nowyth ow tos warlinen rag Hellys 2011.

Y feu unnverhes y hwra bagas byhan a gonslers an Orsedh displegya profyans rag solempnita an Orsedh a vo synsys dhe Wolowan orth nebes an savleow istorek a Gernow, kepar ha Boscawen Un le an kynsa Gorsedh arnowyth. Mar po unnverhes gans an Konsel, wosa bos an Gorsedhow Kembrek ha Bretonek kedhlys, y fydh solempnita poblek dhe Wolowan. An Orsedh Ygor mis Gwynngala a wra pesya avel hwarvos poblek meur an Orsedh.

Derivadow a veu degemerys hag unnverhes dhyworth pub sodhak.

Dydh an nessa kuntellyans Konsel an Orsedh yw 10ves mis Gortheren 2010.


Ordenal an Gwarnyans 2010

Ordenal an Gwarnyans 2010

Gwarnyans an Orsedh 2010 a veu synsys an 17ves a vis Ebrel dhe Borth Ia, ha kaderys gans an Bardh Meur, Mick Paynter Skogynn Pryv.

Yth o myttin howlek, kynth esa awel glor goyeyn. A-dro dhe 50 Bardh dhyworth Kernow oll a guntellas orth an Burjesti, le may feu ledys an keskerdh gans piber an Orsedh, Merv Davey Telynor an Weryn yn unn stumma y fordh war-vann Bre Dregenna dhen Lowarthow Malakoff.

An Mer a dhynarhas an Orsedh hag orth hy gorthebi an Bardh Meur a gewsis a-dro dhen tavas ha gonisogeth Kernewek, ha godhvos gras dhen Mer ha dhen dus a Borth Ia.

Mar kyllir redya areth an Bardh Meur, klyckya omma mar pleg.

An solempnyta a dhalathas gans an Garm Kres, solempnyta Arlodhes an Bleujyow, Gwarnyans an Orsedh Ygor mis Gwynngala han gan Bro Goth Agan Tasow kyns gorfenna unnweyth arta gans an Garm Kres.

A-wosa an keskerdh a dhehwelis war-nans Bre Skidden dhen Burjesti, le may feu provys te, koffi ha tesennow kales.

Proclamation


Gool Dynnargh Tre Kenderow Jack ha Kuntelles Bardhek 2010
dhe Eaglehawk, Bendigo, Victoria, Awstralia

Eaglehawk 2010

An Gool orth Eaglehawk (Bendigo) a veu attendys gans 24 Bardh an Orsedh Kernow, yga mysk Peter Williams - Map Carrek Dhu dhyworth Pons an Ooth, ha Bardh Paul Thomas - Map Wallaroo, neb yw ynwedh Mer an Arvor Kober yn Awstralia Soth.

Bardh Meur an Orsedh Kernow a dhanvonnas messaj dhen Verdh ha dhen dus a Bendigo, hag a veu degemerys gans gormola meur.

Der an Gool yth esa keskerdh may tonsyas moy es 100 flogh an Feri, sywys gans moy es 200 henedh pub anedha ow ton baneryow ha gwiskys yn Brith Kernewek ha Baneryow Pyran.

Wortiwedh naw Bardh a gollenwis penn delergh an bush Kernewek. Yth o gormola an routh bras kuntellys bodharus, ha peswar Bardh, pub anedha gans Bendigo yga hanow bardhek, a gerdhas war-barth.

Mer Cita a Bendigo Meur, Konsler Rod Campbell, a ros skoodhyans bras dhen Gool hag ynwedh profya gweres yn ober dhe dhesedha men kov orth Rynn Lannust, dhe govhe an unnveredh ynter Bendigo ha Kernow ha perthi yn kov gans gooth aga hendasow, neb yn 19ves kansbledhen a dheuth dhyworth Kernow has gwrug owrek an moyha rych yn bys. Liesgweyth dres an bennseythen an geryow "Kernow Bys Vykken" a sonas yn uhel, ha res gwrellons yndella termyn hir.

Rag moy skeusennow klyckya omma mar pleg.


Dydh Synt Pyran 2010

Bodmin

Kansow a dus yn Kernow ha dres an bys a dheuth war-barth DyGwener an 5es mis Meurth, dhe solempnya an sans tasek a stenoryon haga honensys Kernewek aga honan.

Yth o kewer ogas ha perfeyth yn Kernow gans an howl ow splanna war gansow a dus ow ternija baneryow ha gans flehes ow tonsya han keskerdhow ow kwia aga fordh der an trevow. Yth esa synsys ynwedh livyow ha konyow dhe solempnya an dygool.

An DySul, kansow a omjunyas yn kerdh bledhennek yn unn sywya an gwari Synt Pyran dres an tewennow dhe savla Oratri Synt Pyran dhe Byran yn Treth.

An skoren Konna-tir Yorke CASA a synsas li Dydh Synt Pyran yn Hel an Skol DySul Balyow Moonta istorek, mayth esa moy es kans person.

Yorke peninsula


An kledh dhen dyhow yw Margaret Curnow, Matt Curnow (Chaplen CASA) dhyworth Adelaide, ha Bardh Peter Williams - Map Carrek Dhu, hay wreg Dawn, dhyworth Pons an Oodh, Kernow. Baner Synt Pyran a afinas an mosow rag an li pasti. Peter a attendyas ynwedh li Synt Pyran yn Adelaide, synsys gans an Kowethas Kernewek Awstrali Dyhow, a gans bloodh, ha le may hwrug ev profya an galow dhe eva dhe Synt Pyran.

Rag moy skeusennow dres an bys klyckya omma mar plegGwarnyans an Orsedh 2010

Porthia

Y fydh synsys Gwarnyans an Orsedh dhe Borthia 17ves Mis Ebryl 2010. An keskerdh dhen Malakoff Porthia a wra dalleth dhe 10.30 myttinweyth dhe Hel an Dre, Stret an Pol.An Verth a yll gwiska yn Hel a vydh ygerys ragdha dhiworth 9:30


Berrskrif Kuntellyans Konsel an Orsedh mis Hwevrer

Council

Y feu proviys derivas a-dro dhen vyaj dhe Copenhagen gans bagas a studhyoryon Gernewek haga skoodhyoryon may hwrug an Orsedh ro arhansek avel fordh a skoodhyans.

Galow rag kevrohow rag kledha solempna nowyth re dhrehedhas y gosten, hag a vydh gwrys a-dermyn rag solempnyta ygor an Orsedh 2010 dhe Borthia.

Y feu degemerys derivas dhyworth an Skrifennyades Dhegemeres, hag a ros manylyon an urdhow na re bia komendys avel berdh, yn unn sywya avis an Is-kessedhek Degemeres. An komendyansow a veu skoodhys gans Konsel an Orsedh.

Eseleth is-kessedhegow divers an Orsedh a veu dadhlys hag eselethow unnverhes dres an teyr bledhen.

Tybyansow a veu profys ow tuchya Keskusulyans mis Hedra an Orsedh, hag y hevel y hwra an keskusulyans hevlyna sywya an displegyansow a ilow Menestrouthi Brest yn Kernow.

Derivadow a veu degemerys dhyworth pub sodhak an Orsedh ha kuntelloryon a is-kessedhegow.

Dydh rag nessa kuntellyans Konsel an Orsedh yw 24ns a vis Ebryl 2010.


Pellwolok An Orsedh

Gwari dhe'n Bennseythen GernewekPorthiaha lyver nowyth (Kernewek), Skol Veythrin Karenza (Sowsnek)


BBC Radyo Kernow dhe Velbourne

Melbourne 2010

Kyns bos y davlethians dhyworth Melbourne war dowlen Hansel Kernow, keswelor Denis Nightingale a vysytyas Bendigo. Omma ev yw diskwedhys ay sev a-dherag delow an dre yn kov an Denbal Kernewek, gans Mer Bendigo Klr Rod Campbell, George Ellis ha Tom Luke an Kowethas Kernewek Bendigo.

Ev a vysytyas ynwedh Rynn Lannust, le mayth yw gwaytys y fydh drehevys men kov dhen dusbal Gernewek neb a wrug Bendigo an owrek an moyha rych yn 19ves kansbledhen. Ynwedh dhe Dewyn Pleustri an 20ves a vis Hwevrer, an Geuryow Vebyon Kernewek bushhes a synsys keskan dhe sevel arhasow ragdho.

Yn trist, Rynn Lannust hay benntiow tusbal Kernewek byhan a veu distruiys yn tien yn tanyow morethek a DhySadorn Du, mis Hwevrer 2009.


Berdh Porthia

Y fydh Gorsedh Kernow synsys hevlyna dhe Borthia, DySadorn an 4a mis Gwynngala.

Yn unn geslamma gans an hwarvos, yman Kessedhek Dyllansow ha Kovskrifen an Orsedh owth oberi gans an Gresen Studhya Kovskrifen Trest Porthia dhe askorra kuntellyans a bewgrafow a-dro dhe ogas ha hanterkans bardh tremenys, neb as teva junyans gans Porthia, Porthreptor po an ranndir yga herhyn. Y fydh an lyvrik ma lonchys der an seythen usi ow ledya bys yn Orsedh.

Kynth eus lies godhvedhys a-dro dhe verdh kepar ha Robert Morton Nance, Peter Lanyon ha Barbara Hepworth, ny yllir leverel an keth a-dro dhen re erel, lies anedha dre vras ankevys.

Rann kynskrif an towl ma yw dhe solempnya bewnansow ha kowlwriansow an verdh le-aswonnys ma. An re na usi orth aga hwithra a wrussa dynerhi raghenna, neb kedhlow a-dro dhen re a syw:

  Annie Bainsmith (1951), Captain Bruce Bainsmith (1951), Jane Hollow Curnow (1953), Richard Bernard Fishwick (1943), Catherine Gyles (1951), Henry Hodge (1949), May S. James (1931), Reginald Jennings (1963), Jane Kelynack (1935), Alfred Mata (1931), Charles Short Murrish (1937), Florence Nankivell (1962), Margaret Ricketts (1980), William Sandow (1955), Ethel Shakerley (1950), Dorothea Sophia Smith (1960), Margaret (Marjorie) Thornley (1953), Mamie Townsend (1979), Ivah Treffry Westlake (1938), Joyce Wigley (1963), Edith Williams (1951)
An vledhen may fons i degemerys yn Orsedh a omdhiskwedh wosa pub hanow.

Mar prederowgh y hyllowgh gweres yn py fordh pynag a vo, ena kestavowgh mar pleg:
  The St Ives Trust Archive Study Centre
  Upper Parish Room, St Andrew's Street
  St Ives, TR26 1AH, Cornwall
  Tel: 01736 796408
  Email: supervisor@stivestrust.co.uk

Gras dhe Lywys Venta - Ted Chapman

Ted

Yn termyn bos Ted dyghtyer Gwiasva an Orsedh ev re oberas heb skwitha rag hi sewena ow tirektya trafyk ena gans nowedhi sad, tamigow nowodhow ha nowethheansow an par ages kevrennow gwideo, yn unn keworra pupprys dhen kovskrifvaow derivadow. Ev a wrug kestava hag an bys hag an Orsedh, hag yn arbennik Awstrali le may gortons yn fen diyskynisi divrodh nowodhow vydh a dhiworth Kernow.

Ev re worras meur a gur yn pyth usi yn wiasva, hag yn hi derivadow byhan mes pur dhe les. Pes da on ni, ytho, ev dhassentya dhe besya hwath es esel hi hessedhek. Talvedhys yw y ober ev dres an eth bledhen usi passyes. Gans y nas vas heb faladow, y guvder, y gerensa hag y skoodhyans y kodhyn ni meur ras dhodho hag y fynnen ni sowena gans y dowlennow noweth.

Myrgh Jowna - Pat Miller, Menystrores an Wiasva

Gwynn agan bys re oberas Glywys Venta dres lies bledhen ow krevhe ha teghe agan Gwiasva ni. Gwynn bys Ted ev dhe gemeres tamm powes lemmyn. Hag yn sur gwynn agan bys Ted dhe besya es esel kessedheck Gwiasva an Orsedh.

Gwys yn ta, ty goweth mas ha lel.

Skogynn Pryv - Mick Paynter, Bardh Meur


Berdh a dhe Hwarvos Langostentyn

Tolmen Centre
Kresen Dollmen, Langostentyn, Mis Genver 2010

Tri Bardh an Orsedh Kernow a gemeras rann yn hwarvos Kresen Ertach bledhennek.

Merv - Telynor an Weryn hag Alison Davey Corolyores a synsas chi hwel dons, ha Professor Philip Payton - Car Dyvresow - a dhelivras areth didheurek a-dro dhe John Betjeman yn Kernow2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Pup daffar © Gorsedh Kernow marnas ef yw ken askrifys