logo

Devedhyansow hag Istori

English version of this page
English


Gorsedh Kernow

Desedhek an Governans Teythyek a leveris a-dro dhe Gernow yn y dherivas a 1994 -

Gwreydh Keltek a Gernow a wra gwruthyl klewans krev a honanieth a-ji dhen konteth. Mappa Mundi an 13ves kansbledhen a dhiskwedh an peder rann a'n enys a Vreten avel Pow Sows, Alban, Kembra ha KERNOW. Yma re (sic) a gynnig na veu Kernow unys yn lafyl yn Pow Sows. Kernow yw rych gans semlans kelvyth, lienak ha kryjyk ay istori. Yma gensi hi baner hi honan ha sans tasek, hag as teves niver an uhella a hen veyn kov yn Breten.

Gorsedh Kernow, kepar del yw henwys yn Kernewek, yw kowethyans sakrys dhe sawyans an spyrys Keltek dibarow a Gernow, dre lien, taves, ilow han artys, han aswonnvos a bub form a wonis bysi dhe Gernow hay fobel.

Nyns yw politek na kryjyk, kyn fo nebes ay eseli bewek yn gwlasegeth Kernewek, ha gonisyow an eglos yn Kernewek yw synsys rag troyow arbennek dres an vledhen. Yth yw kefrysys dhen Gorsedhow a Gembra hag a Vreten Vyhan hag as teves kevrennow krev gans an dhiw wlas Keltek ma. Ny yllir posleva re grev nas teves junyans vyth gans Drewydhieth na praktys pagan vytholl.

Gwas Myghal (Henry Jenner), kensa Barth Mur Gorseth Kernow

Gwas Myghal (Henry Jenner),
kynsa Bardh Meur
Gorsedh Kernow

Rak treylyans brassa a
ymach (48k) ha dhe gavos
kedhlow pella, klyckya warnodho mar plek


Yn dedhyow koth Keltek, Berdh - hwedhloryon, prydydhyon ha kanoryon as tevedha meur a vri avel gwithysi an ertach. Yth esa gansa leow a enor uhel dhe guntelesow posek hag a veu synsys yn kompes dhe safleow gordhys dres Breten, onan an pyth o an kylgh a veyn dhe Voskawen-un, yn pluw Beryan, war an hallow uhel a Gernow Howlsedhes.

An hengov ma, yn unn sywya henna a Gembra, a veu dasserhys yn Kernow yn 1928 dhe Orsedh, po kuntelles a Verdh, dhe Voskawen-un, pan veu an kynsa Bardh Meur Kernow, Henry Jenner ha 12 Bardh, urdhys gans Arghdrewyth Kembra, gans Jenner ow kemeres an hanow Bardhek Gwas Myghal. (An titel Kembrek Arghdrewyth ynweth nyn jeves kevren gans Drewydhieth ha nyns yw marnas titel rag an Ughbardh).

Wosa henna, y feu Gorsedh synsys pub bledhen an kynsa DySadorn mis Gwynngala, marnas dres bledhynyow an vresel 1939-45. Moy es 1,000 den ha benyn re beu gelwys dhe dhos ha bos Berdh, han rol a res yw 496, yga mysk 56 neb yw trigys tramor, kyns oll yn Awstrali le mayth yw hengovyon Kernewek pur grev.

2006 Gorsedh at Redruth
An Orsedh dhe Resrudh 2006

Bardhieth yw der alow yn unnik, nyns yw strothys dhe dus Kernewek genesik, ha ny wra eseledh dervyn skians an taves Kernewek, kynth eus Berdh lowr freth ynno. Solempnita an Orsedh yw synsys dre vras yn Kernewek, gans treylyansow Sowsnek rag prow a viroryon. Berdh a wisk gon ha kugh glas solempnyel, hag y hyllir kavos manylyon yn rann Solempnitys ha Regalya.

Dres an solempnita liwik, hag a bes a-dro dhe 1 owr, Berdh dremenys yw perthys yn kov, piwasow gwrys rag gonis wordhi dhe Gernow, ha gwerysons res dhen re na re sewenas yn kesstrivow bledhennek ygor rag skriforyon, prydydhyon hag artystyon. Pub assay yw gwrys dhe omvagli flehes skol, awos bos prederys y vos pur bosek y tal dhedha godhvos kemmys es del yw possybyl a-dro dhaga mammvro haga ertach. Golowpoynt an solempnita yw Dons an Bleujyow gans flehes gwiskys yn arbennek, ha rians a vanal arwodhek a vleujennow hag erbys gans an Arlodhes a Gernow, ynwedh gwiskys yn arbennek, hay servyadesow. Kanasow dhyworth Kembra ha Breten Vyhan a dheu yn gwisk aga Gorsedhow ha ri arethyow berr yga thavosow aga honan. Berdh nowyth yw urdhys gans an Bardh Meur, yn unn gemeres hanow Bardhek yn Kernewek hag a dhiskwedh aga frow arbennek, resekvaow, leow a dhevedhyans po kevrennow an teylu. Y worfen an solempnita dre di lelder dhe Gernow war an Kledha Kernow, hag a omdhiskwedh yn arwodhek Kalespur, Kledha Myghtern Arthur, ha kana Bro Goth Agan Tasow.

Neb 250 Bardh a dheu yn kompes, hag awos hemma, an niver meur a viroryon, han ethom a barkyans kyrri ha komodytys erel, nyns yw possybyl namoy synsi an solempnita dhe gelhyow a veyn down yn pow kepar ha Boskawen-un, hag ytho dres niver a vledhynyow y feu dre vras skolyow bras haga thiryow devnydhys. An tylleryow dre vras a dreyl a-dro dhe Gernow Howlsedhes, Kernow Kres ha Kernow Howldrevel. Yn farthus, ny wrug kewer dhrog herdhya an solempnita a-berveth marnas teyrgweyth dhia 1928. Yth yw solempnita poblek heb kost, hag attendyans yw dynerhys ha kennerthys.

An jorna a worfen gans Keskan a dhiskwedh artystyon deythyak, hag yw ygor dhen poblek rag kost isel. Gonis kryjyk yn Kernewek, ynwedh ygor dhen poblek, ha heb kost, yw synsys yn ranndir teythyak ternos, DySul, dhe 3eur.

An kensa Gorseth Kernow dhe Voscawen Un, 1928

 An kynsa Gorsedh Kernow dhe Voscawen Un, 1928 (68k)

An Orseth dhe Padderbury Top, 1934

An Orsedh dhe Padderbury Top, 1934 (60k) )

 An Orseth dhe Lyskerrys,1969

An Orsedh dhe Lyskerrys,
1969 (68k)

Rag trelyans brassa a ymach ha dhe gafos deryvadow pella, clykkya warnodho mar pleg.

 
Y hyllir kavos bewgraf ha skeusen a bub Bardh Meur yn Virva Berdh Meur

Rol a Ganasow Berdh Meur, Skrifennysi hag Alhwedhoryon yw kavadow yn kovskrifow an wiasva ma.

Y hyllir kavos kedhlow pella dhyworth Skrifennyades dhe Gonsel an Orsedh.
e-bost: secretary@gorsedhkernow.org.ukPup daffar © Gorsedh Kernow marnas ef yw ken askrifys