logo

Nowodhow Kens 2012

English version of this page
English2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Derivas Kuntellyans Konsel an Orsedh mis Hedra 2012

Awen Ceremony

An Bardh Meur nowyth, Steren Mor, a dhynnerhis pub huni ha ri areth dhen Konsel hag a linennas hy mynasow fatel vo kaderys kuntellyansow dres an nessa teyr bledhen.

Y feu ervirys y fia furvys Para Keskomunyans dhe oberi war bub gwedh a geskowethyans media ha poblek rag an Orsedh ha hemma a vydh ledys gans Kannas Bardh Meur, Telynyor an Weryn. Solempnita an Orsedh esa passys dhe Reskammel a veu dadhlys ha, kyn fia hemma sewen, y feu gwrys nebes profyansow dhe wellhe hemma rag an nessa huni dhe Bennrynn. Yn nosedhek, y fydh hwilys treylyansow dhe wisk ha koreografieth rag an flehes donsya ha towlennans dre vras a hwarvosow a-dro dhen Orsedh ynwedh gwellhes. Rewlys a vydh gorrys yn le dhe surhe y fydh gnas an gonyow bardhek mentenys.

Dedhyow rag kuntellyansow Konsel an Orsedh a veu unnverhes rag 2013, del syw: 16ves mis Hwevrer, 13ves mis Ebrel, 20ves mis Gortheren, 26ns mis Hedra. An KKB a vydh synsys Kala Metheven.

Derivadow a veu degemerys dhyworth an is-kessedhegow divers. Penngomptyer nowyth a veu appoyntys dre gomendyans an Alhwedhor. Yma ober ow pesya gans daswel geryow an Korf Laha.

Profyans a veu avonsys y fia danvenys dhe bub bardh galow, ow kovyn rag ro a 50 po 100, dhe vos gorrys yn arhas chatel na via tochys, mes y oker devnydhys rag oberow an Orsedh.


Derivas Keskusulyans an Orsedh 2012
Adhyskans, Gonisogeth Kernewek ha rol rag an Orsedh?

An keskusulyans a veu ygerys gans an Bardh Meur, Mo Fuller, neb a dheskrifas an chalenjys ha chonsow usi yn eur ma owth enebi an Orsedh yn unn denna tus yowynk dhe Wonisogeth kernewek. Ena kannasow a veu proviys gans kevres a riansow a-dro dhen ober adhyskansek a gowethyansow gonisogethek kernewek dyffrans yn Kernow hag ena y feu wovynnys orta dhe dhadhla py rol a yll an Orsedh ha berdh unnik gwari ynno.

Dadhel Leun
An dadhel leun a veu ledys gans Merv Davey ha Will Coleman. Kannasow a veu rynnys yn bagasow hag y feu wovynnys orth pub bagas dhe askor tri hynnig may hyll an Orsedh yn py fordh omgelmi yn Adhyskans. An dadhel a sywyas o kreatus mes pupprys a dhehwelis dhen mater a geskomunyans han edhom dhen Orsedh dhe synsi yn leun an media han furvyans nowyth yw a-lemmyn kavadow. Klyckya an gevren a syw rag rol dien a sywyansow an Keskusulyans. (pdf)

Rians a Destskrifow an Orsedh


Keith Hore, Mr ha Mrs E.G.Fox

Y feu testskrifow Paralympeks res dhe:

Jonathan Fox dhyworth Tewyn Plustri OWR rag neuvya yn gis rydh 100m, testskrif kuntellys gans y gerens , Mr. ha Mrs. E.G.Fox.

Y feu dew destskrif aral danvenys dhe Gemma Prescott BRONS yn towl fust venyn ha Matt Whorwood BRONS rag neuvya yn gis rydh 400m. Ny yllens i aga huntel ytho, an testskrifow a veu danvenys der an post.

Klub Krycket Kernow - rag gwaynya an Kefrysyans Krycket Kontethow Le, an kynsa gweyth dres 109 bledhen.


Gool John Harris, Lyskerrys

DyLun an 8ves mis Hedra, y feu ygerys an Gool John Harris dhe Ji Stuart, Lyskerrys.


An kledh: Debbie Boden (Pennsodhak Sodhva WHS) Iain Rowe (a-barth CHAHP); Paul Langford (Kaderyer JHS);
Maureen Fuller - Steren Mor (Bardh Meur Gorsedh Kernow); George Vaughan-Ellis - Penser (kesordenor an Displetyans);
Gillian Langford (JHS); Eileen Crouch (kesordenores).

Yth esa displetyans olldhalhus bewnans ha bardhonegow John Harris. Paul Langford, kaderyer an Kowethas John Harris, yw diyskynnyas a John Harris, hag ev a lennas nebes an bardhonegow John Harris ha kewsel a-dro dhy vewnans hay brysyow. Yth o pur vovya klewes ass o va mar vohosek hag ev a usya tu a-ji a sagh sugra rag paper hag y ynk ow sugen mor-du.

Yth esa meur a dus orth an displetyans der an seythen han gool a worfennas DySul an 14ves mis Hedra gans keskan yn Stevelyow Poblek, Lyskerrys. Yth esa dythow a vardhonegow John Harris, gwari-kan an werin a-dro dhe John Harris, ilow gans Con Brio, ha lavarow a-dro dhen le Ertach an Bys. Y hworfennas gans Prys-te Dehen Kernewek rag pub huni. Dohajydh DySul hegar a veu omjersys gans onan hag oll.


Gorsedh Kernow: Piwasow Holyer an Gof 2013
(rag lyvrow dyllys yn vledhen lyver dedhyow 2012)

Holyer An Gof

Y hwilir yn eur ma profyansow rag an piwasow a-ugh. An Piwasow Dylloryon bledhennek yw rag dyllansow a nas uhel a-dro dhe Gernow po a-dro dhen Taves kernewek. Yma hwegh pennglass, ha dhyworth an re ma y fydh piwas dre vras an Hanav Holyer an Gof dewisys. An gwerison ma heb hedhi a veu res yn kov an Vardh ha dyller kernewek, Len Truran.

Dydh degea rag profyansow yw DyGwener 15ves a vis Hwevrer 2013. An Gorthuher Piwasow a vydh synsys orth Waterstones, Truru, mis Gortheren 2013.

Rag manylyon leun ha furvlen profyans kewgh dhe www.holyerangofawards.org.uk


26ns. Kuntellyans Berdh Gorsedh Kernow yn Awstrali


Bards in Australia

Yth o dydh gwenton Awstralian war an arvor Shoalhaven a KNS, pan guntellas 13 Bardh an 27ns. mis Hedra, 2012 rag aga 26ns. Kuntellyans yn Awstrali.

Ledys gans Terry Johnson - Den a Boll dhyworth Awstrali, Berdh re dhothia dhyworth leow mar bell es Victoria, AS, ha AW. ES leel ha Mer a Gonsel an Cita Shoalhaven, Konselores Joanna Ash a dhynerhis an Verdh ha godhvos gras dhen Bardh Meur a asa an solempnita dhy synsi der an 3a Solempnyans Gonisogethek Kernewek orth an kampus Pennskol Woolongong yn Nowra.

Gans ilow bryntin an delyn, an Verdh a wormelas Dons an Blejyow gwrythys gans flehes leel, hag Arlodhes an Tir Soth a ros kanstel leun a frutys ha bleujennow leel kepar ha Waratah, Bottlebrush ha Wattle, dhen ledyer.

Flower dance

Mis Me a dheu yw 30ns penn bloodh an 1a Kuntellyans yn Awstrali hag a veu ledys gans Denis Trevanion Trevanion ha towlennys yw Kuntellyans rag Moonta AS. Y fydh dynnargh ystynnys dhe Verdh dres an bys.

Chris Dunkerley Kevrenor, A-barth an Verdh yn KNS, 31ns, mis Hedra, 2012.


Kesstrifow Gorsedh Kernow 2013

trophies

Yman kesstrifow Gorsedh Kernow lemmyn ow mos yn-rag. An kesstrifow ma yw ygor dhe bub huni, tevesigyon hag ynwedh tus yowynk. Yma klassow yn Kernewek ha Sowsnek, bardhonieth, yeth-plen, studhyansow Kernewek, ilow, art, ha skeusenieth.

Manylyon leun a bub klass, rewlys rag profyans, ha furvlen profyans, yw lemmyn kavadow war an wiasva ma. Dydh degeans rag pub klass yw DyLun an 22ns a vis Ebrel 2013, hag y fydh res an piwasow gans an Bardh Meur dres an Orsedh Ygor dhe Bennrynn an 7ves a vis Gwynngala 2013.

Rag manylyon leun klyckyewgh omma rag tevesigyon, hag omma rag tus yowynk.


Gorsedh Kernow 2012 Reskammel/Camelford DVD-R

Y hyllyr prena DVD Solemnyta an Orsedh 2012 dhe Reskammel lemmyn.

An kost yw 6 ha ganso 1.20 f & l yn RU, 3 f & l Europa, ha 4 rag remenant an bys.

Yth yw furvyans PAL Europek war blasen pryntys yn liw DVD-R.

Y teu yn kyst lyverva DVD gans brehel pryntys yn liw.

 

Kestav: maid.kernewek@btinternet.com

2012 GK DVD

Charles Causley - Morvarth

Avel rann Dyth Bardhonieth Kenedhlek hevlena, an bardhonek I am a song (Kan ov vy) gans an gwella prydydh a Gernow, Charles Causley (1917-2003), CBE, a veu dewisys dhe vos omdhiskwedhys war an bordh displetya delowek dres Picadilly, Loundres. Skrifer meur y ober, Charles, den a Lannstevan ha dyskador leel a dhegemeras y vardhoneth yn 1952, ow tewis an hanow Morvarth (Seabard). Awenek gwir ha mab Kernow y ober yw omjersys gans meur a dus. Y waytir lies redyor nowyth a wra diskevra hag omjersya ynwedh y oberow.


Yth esa Bardh Meur ena orth an Solempnita Piwasow Apposyansow

Kesva an Taves Kernewek re synsis solempnita piwasow yn Chambour an Konsel dhe Lys Kernow, dhe aswon sewena an ombrofyoryon 2012 yga apposyansow Kernewek. Testskrifow a veu grontys dhen re na neb re gemersa aga apposyansow der an system OCR Asset Languages. Y feu an Bardh Meur gelwys dhe ri an testskrifow.

An hwarvos a dhalathas gans dynnargh dhen ombofyoryon, dhaga theylu, ha dhaga howetha gans Polin Prys, kaderyores Kesva an Taves Kernewek. Ynwedh yn attendyans o Jenefer Lowe, Sodhak Displegyans rag Keskowethyans an Taves Kernewek, Mike Tresidder, Sodhak Adhyskans an Keskowethyans, ha Maureen Pierce, Skrifennyades Kemmyn an Gesva. Wosa areth berr gans an Bardh Meur, neb o Skrifennyades Apposyansow an Gesva dres 29 bledhen bys yn 2011, an ombrofyoryon a dhegemeras aga thestskrifow.

An ombrofyoryon sewen yn apposyansow an Gesva o:

Kynsa Gradh:

David Cockersell, Karen D.Tregaskin, Louise Garcia, Patricia Green, Peter Green, John Cocks, Donald Kenrick, Elizabeth Murfitt, Colin Short,Laura Smith, Johnny Smith.

Nessa Gradh:

Andrew Dunstan, Robin Hichens, Penelope Melmoth, Gary Taylor-Raebel, Gillian Cooke, Rowen Cunningham, Kerenza Dean, Caroline Vile, Robin West.

Tressa Gradh:

Stephen Gadd, Tamar Moffett, Stephen Penhaligon, John Prowse, William Sheaff, Jacqueline Wheaton, Jill Bartlett, Tony Burt,Pamela Cox, Nev Meek, Linda Murphy, Rosalind Peskett, Akira Peters, Brian Watson.

Peswora Gradh:

Delia Brotherton, Barnaby Carver, Ray Chubb, Edwina Dorman, Simon Margetts, Ani Saunders, Patricia Tremain, David Trethewey, Heather West.

Ombrofyoryon sewen yn OCR Asset Languages o:


Speda: Jenny Lewis, Rosemary Stone, Monica Best, Rowen Pearce, Sue Fallon, Barry Munday.

Darbar: Jan Edmondson, Esther Johns, Richard Ormond.


Gorsedh Reskammel 2012


GK 2012
Bardh Meur, Kannas Bardh Meur, Kens Bardh Meur

Dydh teg ha gans Roghtorr yn keyndir, moy es 300 Bardh a omguntellas yn tiryow Skol Gemeneth Syr James Smith, Reskammel, rag an Orsedh Vledhennek.

An Gannas Gembrek orth an solempnita o Arghdrewydh Kembra, Jim Parc Nest, ha Bernard ha Mona Cousquer o an kannasow dhyworth Breten Vyhan.


Lady Mary Holborow (Gweresores Egloslasek)         /         Unyans an Kledha

Gans an garm usadow rag kres, an solempnita a dhalathas, kynsa gans junyans an kledha, ena gans bagas a donsyoresow yowynk, ha profyans frutys an nor.

Wosa kovheans an verdh dremenys gans Kannas Bardh Meur, 15 urdhyer a veu grontys Bardhieth, yga mysk dew dhyworth Ostrali ha ken onan dhyworth an SU.

Gans kowlwrians riansow dhe waynyoryon Kesstrifow ha Piwasow, an Verdh kuntellys a vovyas trohan Omborth dhe gana Bro Goth Agan Tasow, kyns ti aga lelder dhe Gernow gans an kri aswonnys yn ta a Kernow Bys Vykken.

The benn an solempnita Bardh Meur nowyth a veu stallys yn soodh, Maureen Fuller Steren Mor, neb a stallas ena avel hi hannas, Merv Davey telynor an Weryn. Gwreg Merv yw ynwedh Bardhes, haga myrgh Jowdy o onan an re na a veu grontys Bardhieth a-varra yn dohajydh.

A-wosa, pub huni a omjersyas te hengovek an Orsedh, yth esa kowetha war-barth arta yn unn gevranna nowodhow, kowethiethyow noweth a veu govelys, kyns i dhe vos war an fordh tre. Ken Gorsedh o kowlwrys... Reskammel 2012 o yn hwir darvos hegov. Rag moy skeusennow klyckya omma mar pleg

An Orsedh 2013 a vydh synsys dhe Bennrynn, DySadorn 7ves. Gwynngala.

Kernow Bys Vykken!


Keskusulyans Gorsedh Kernow 2012
Adhyskans, Gonisogeth Gernewek ha rann rag an Orsedh?

Agan passhyon rag, ha derivas a, wonisogeth Kernewek diblansek yw solempnys yn gwarnyans ha solempnitys an Orsedh, mes yw hemma lowr? Ni a vew yn oos a janj, ha chanj a brof peryl dhe, hag ynwedh chons rag, gonisogeth Gernewek. Adhyskans, yn bewnans tevesik hag ynwedh yn floholeth, yw degadow krev a janj. An keskusulyans ma a wra hwithra fordhow may hyllir aswon chonsyow adhyskansek dhe gennertha hag avonsya Gonisogeth Gernewek.

An darvos hevlena a vydh synsys DySadorn 13ves a vis Hedra, orth an Gresenn Gemeneth Lostwydhiel, Fordh Liddicoat, Lostwydhiel. Nyns yw an darvos ygor marnas dhe Verdh Gorsedh Kernow, neb a yll dri gansa gwester/gwestores po kespar/kespares.

Rag manylyon leun ha furvlen ragerhi, mar pleg klyckya omma.


Esedhvos Kenedhlek 2012

Eisteddfod 2012
Bardh Meur ha Christine James (Arghderwydh Dewisys) ha Bardh Meur (Dewisys)

An Esedhvos Kenedhlek, gool bryntin an yeth Kembrek del yw, bos synses an vledhen ma dhe Bontvaen, Morganog yn Kembra Dhyhow. Kanasow a dhiworth Kernow, Breten Vihan, Alban, Iwerdhon hag Enys Manow a veu kuntellys warbarth avel gwestyoryon Gorsedh Berth Enys Breten rag an Esedhvos ma dres peswar dydh. Rag Kernow Skogynn Pryv ha Steren Mor a junyas an Geltyon erel war Ves an Esedhvos yn un keslowena a'n Taves Kembrek hag y'n kylgh hag yn nebes solempnita an Orsedh hag ynwedh yn lies fordh aral an gonisogedh kembrek hag agan gwreyth Keltek rennys.

Yth esa Iain Moireasdan ha Seamus Greumach dhiworth Alban, Pig an Eienn ha Loargann ar Galon dhiworth Breten Vihan. Cinzia Yates esa an gannas Manowek hag yth esa Maire O' Laoire hag Eileen Barry a dhiworth Iwerdhon. Yn drist, hevlyna ny dheuth nagonan a dhiworth Gorsedh an Wlasva yn Patagoni.

An nessa dydh, Maire, an Gannas Iwerdhonek a wrug an areth abarth an Geltyon oll yn y Gwydhalek freth y honan, hag ynwedh, yn frav a assayas nebes lavorow Kembrek a veu degemmerys yn ta gans an gleworyon esa y'n pavilion rag Kurunyans an Bardh. Ny veu res hevlyna an Medal rag lien yn yeth plen. Ni a dhegemmeras li brav gans an Arghderwydh Jim Parc Nest adan skoodhyas del usadow.. Dyskys on ni Christine James a vydh an venyn an kynsa dhe dhos ha bos Arghderwydh Kembra yn unn sywya del leveris Jim Parc Nest agan ensample Kernewek. Avel pupprys yth esa Mererid Hopwood owth agan gwaytya yn hi maner mas hy dres ehen.

Yn vledhen ma an Esedhvos re synsis yn kettermyn es an Olympyad hag yn ranndir may feu an brassa rann an bobel Sowsnegoryon hag yn dydhyow kales. An Esedhvos yw hwath gool marthus da an Taves Kembrek ha gans moy es 15,000 ow tos pub dydh ha heb klewes lies ger a Sowsnek joy o ragon dhe vos dhe Bontvaen.

Arch Druid
Arghderwydh
Kembra bys Vyken! Cymru am byth!

Skogynn Pryv


Dydh Kovadh Kernewek, Pennrynn


penryn memorial

Tamm wosa 12.30 DySadorn an 25ns a vis Est Gool Pennrynn an solempnitys a wra ygeri gans an Gonis a Govadh bledhennek y hys 15 mynysen, orth an Men Kov war an Lasen ryb an golowys daromres Fordh Kenwerthek.

An gonis ma a borth kov an lies Kernow neb, dres an kansbledhynnyow, re ros aga bewnans rag aga Mammvro. Tus a vri dinasek a vydh omjunys gans kannasow an Luyow Ervys, Berdh Kernow hag eseli an poblek kemmyn. Pub huni yw wolkum.


Nowodhow dhyworth Wisconsin Soth-West, SU

"Gernowyon o yn-mysk an kynsa trevesigyon yn Wisconsin Soth-West, SU, yn bledhynnyow 1830, le may tevnydhsons aga sleyneth dhe estenna plomm dhyworth an powdir yga herhyn.

Der an kansbledhen eus passys yth o possybyl dadhla bos moy a dus a dhevedhyans Kernewek trigys yn ranndir ma es agh aral. Hwath poblys yn poos gans an teyluyow Rule ha Jewell, an dus a Mineral Point yw orgelus aga ertach, yn kres an pyth eus Pendarvis. an Gundry Mansion han Lyverva vras-oberys. Orth kolon dasnowythheans a-dhiwedhes an lyverva ma, yma gravyans bas-relief a lymner leel Bruce Howdle, hag a dhiskwedh an Kernow Vyhan dres an Morow ma."

Kepar del via desevys, yma niver a Verdh Kernow yn ranndir, yga mysk Catherine Whitford, neb a vydh gwrys Bardhes dhe Reskammel Kala Gwynngala.

Catherine a skrifas an geryow ma dhe dheskrifa ober Howdle (mires orth furvlen PDF).


Piwasow Konsel an Orsedh Kernow ha Sewena Kesstrivyansow 2012

Rag manylyon Piwasow Konsel an Orsedh Kernow 2012 mar pleg klyckyewgh omma.

Rag Sewena Kesstrivyansow 2012 mar pleg klyckyewgh omma.


Berdh Nowyth 2012

Rag Rol a Verdh Nowyth dhe'n Orsedh Reskammel, klyckyewgh omma mar pleg.


Bardh Meur ha Kannas Bardh Meur

Mo and Merv

Orth kynsa kuntellyans Konsel nowyth an Orsedh, Maureen Fuller Steren Mor, an Gannas Bardh Meur a-lemmyn, a veu etholys avel an nessa Bardh Meur Gorsedh Kernow 2012-2015. Maureen a entras an Orsedh avel Bardhes an Taves yn 1977. Hi Hannas a vydh Merv Davey Telynor an Weryn neb dres lies bledhen re beu Piber an Orsedh. Merv a dhegemeras Bardhieth yn 1978. Y fedhons i stallys yn sodhogel yn soodh dhe benn Solempnita an Orsedh orth Reskammel Kala Gwynngala.

Y fydh Maureen ynstallys avel Bardh Meur Kernow Kala Gwynngala 2012 dhe Reskammel yn Uheldiryow yn-dann skeus Roughtor. Hi a wra pesya yn soodh dres 3 bledhen. Yma hi ow kwaytya vysytya an Gernowyon tramor, kyns oll yn Awstrali may trevesigis nebes ay theylu yn 19ves kansbledhen. Mall yw gensi gweles aga henath ha synsi kuntelles rag an Verdh yn Awstrali, neb a vydh ow solempnya 40ves Pennbloodh aga Huntelles Kernewek Lowender Kernewek, ha 30ves Pennbloodh an kynsa kuntelles bardhek yn vledhen a dheu.


Gorsedh Bretonek 2012

Breton Gorsedd

Yth esa pennseythen ha hir ha leun dres ehen rag Skogynn Pryv ha Steren Mor pan esens i yn Breten Vyhan avel kanasow dhen Orsedh Vretonek.

Wosa treusi an Ganel a dhiworth Aberplym bys yn Rosko myttin Sadorn y hrussens i viajya dhe Gemperle hag ena attendya solempnita berr, yn korflan an dre, restrys gans pobel an dre rag enori tri den a vri a drigsa ena hag a veu ynkleudhyes yn gorflan na. An kynsa anedha esa an Isyurl Hersant de Villemarque (KERVARKER) a skrifas Barzhas Breizh (Bardhas Breten Vyghan) an lyver an moyha dhe les yn wonisogeth Bretonek. Matalin an Dall, an nessa yga mysk esa an piber a vri hag a guntellas meur a donyow an ilow Bretonek hag an tressa esa Dr Cottonoc, leuvvedhek meurgerys a restras yn y furv arnowyth rewlys Omdowl Bretonek hag esa ynwedh den poosek yn istori agan Omdowl Kernewek.

Dres an solempnita na glaw a wrug yn krev mes awosa an howl a wre splanna yn ebron. Ena i a wrug vysytya Manorji Kerault ple wrussens i metya orth an Isyurles Kervarker ha studhya an lyvrow yn lyverva Kervarker. Wosa kynyewel dhe Bont Aven yth esa dyskwethyans bryntin tanweyth adro dhe hanternos heb glaw vydh.

Breton Gorsedd

Wosa Hansel DySul Bardh Meur ha Kannas Bardh Meur eth gans an Vretonyon dhe Arzhanou yn dann an howl lagas an jydh rag solempnita an Orsedh. An solempnita na haval yw an huni Kernewek mes leha yw rag nyns yw niver bras eseli anedhi. Druidh Meur , Morgan, a wrug areth yn kever govenek an Vretonyon adro dhen Kadoryer Nowydh Pow Frynk hag yn arbennik avonsyans aga thaves i. An solemnita gorfennys, nebes berdh a wrug dri uhelvarr rag pubonan a ylli eva medh a dhiworth korn bras. Dohajydhweyth neb kans den ha benyn a wrug kesranna kinyewel kolonnek warbarth. Delusadow helder an Vretonyon a bassyas pub gwaytyans oll.

Gorthuherweyth, yn boosti arall, an ganasow Kernow ha Kembra a dhadhlas adro dhe daklow ha kemmyn ha tykkli yn bys an Gorsedhow.

Dy Lun, yth esa Yeth an Werin gans Bretonyon ow kewsel Kernewek yn freth. Ass o henna marth.

Meur ras arta dhen Vretonyon aga huvder ygan dhegemerans brav.


A yllowgh hwi re gweres?

Yma edhom dhe Orsedh Kernow a dhew vodhek mar pleg. Kynsa, yma edhom a nebonan dhe dhos ha bos PR/ Sodhak an Gwask rag agan kowethyans. Nessa, yma edhom dhyn a gesordenor rag stalla an Orsedh orth an Displetyans Kernow Riel.

Mar kyllowgh hwi ri gweres gans an eyl po y gila an dhew a-ugh, po a garsa kavos manylyon pella, kestavewgh mar pleg secretary@gorsedhkernow.org.uk


Y hyllyr prena DVD Solemnyta an Orsedh 2011 dhe Hellys lemmyn.

An kost yw 6 ha ganso 1.20 f & l yn RU, 3 f & l Europa, ha 4 rag remenant an bys.

Yth yw furvyans PAL Europek war blasen pryntys yn liw DVD-R.

Y teu yn kyst lyverva DVD gans brehel pryntys yn liw.

Furvlen arhadow omma (furvlen PDF)

DVD cover

Piwasow Holyer an Gof 2012 (rag Lyvrow dyllys yn 2011)

Holyer An Gof

Yth esa an Bardh Meur Mr Mick Paynter/Skogynn Pryv a-gynsow orth an gorthuher rians bledhennek rag an oberow lyenek ma hag a veu ordenys gans Gorsedh Kernow yn kov a dhyller Resrudh Leonard Truran Holyer an Gof.

Gwaynyer an piwas dres oll meur an Gwerison o "Falmouth Frameworks" by Brian Stewart, Paul Mitchell & Lynn Roberts - Dyller: Sansom & Company Ltd., Soler Art Aberfala

Gwaynyoryon erel o:
Souvenir Press. "Held by the Sea". Jane Darke
Evertype. "An Beybel Sans : The Holy Bible". Translation : Nicholas Williams
Dew Vardh. "Trurra". Bert Biscoe
Atlantic Press Ltd. "Howl on the Wind". Charmian Hussey
Kowethas an Yeth Kernewek. "Karol Nadelik (A Christmas Carol)". Translation : Steve Harris
Bears on Location Books. "The Bears of Porthors Go Tin Mining". Dale Reardon
Orion Children's Books. "Adventure Island - The Mystery of the Whistling Caves". Helen Moss
Scryfa. "Solid". Simon Parker
Federation of Old Cornwall Societies. "Good Fellowship of Padstow". Barry Kinsmen
David & Jan Penprase. "Harbour to Harbour". David & Jan Penprase
Francis Boutle Publishers. "Funding the Ladder. The Passmore Edwards Legacy". Dean Evans
Federation of Old Cornwall Societies. "Carols of the Stratton Hundred, North Cornwall". Bude Stratton Old Cornwall Society

Rag manylyon leun mires orth www.holyerangofawards.org.uk


Gorsedh Kernow: An Orsedh Kernow 1928-2012

Camelford

Y hwyrvydh dhe Reskammel, DySadorn Kala Gwynngala 2012, kuntellyans an Berdh Kernow. Drefen hevlyna dhe verkya penn an termyn soodh a deyr bledhen an Bardh Meur a-lemmyn, Skogynn Pryv, hay Gannas,Steren Mor, Bardh Meur ha Kannas Bardh Meur nowyth a vydh ynstallys orth an solempnita.

Attendyans poblek yw heb kost hag yw dynerghys.

Y hyllir gweles manylyon an solempnita ha darvosow skoodhya omma.


Solempnita an Awen

Awen Ceremony

Yn presyow Keltek eus passys, kuntellyansow a veu synsys yn kompes orth leow posek dres Breten Veur, gans onan anedha an kylgh koth a veyn Boskawen Oon, yn Pluw Eglosberian, war an hallow uhel a Gernow West. Yth yw prederys bos an kylgh a veyn dhe dhedhya a-dro dhe 2000 KK, kyns an Geltyon dhe drevesiga yn Breten Veur.

Dydh Golowan, Berdh Gorsedh Kernow a dhehwelis dhe Voskawen Oon rag Solempnita an Awen. Yth esa an kylgh ma a 19 men growan gans men kresel usi ow posa dhe unn tu, le an kynsa Gorsedh yn 1928, ha kynsa Solempnita an Awen warlena.

Y hyllir gweles fylm Solempnita an Awen omma.


Derivas Berrhes KKB an Orsedh Kernow

Awen Ceremony

Sommen a 47 Bardh eth dhen KKB hag a veu synsys yn Chambour an Konsel, Lys Kernow, DySadorn an 16ves mis Metheven 2012. 23 Bardh a dhanvonnas aga diharesow.

Bardh Meur a wodhva grassow meur dhe eseli an kyns Konsel aga ober dres an diwettha teyr bledhen hag a ros y areth may poslevas ev an edhom usi ow pesya rag lystyans a dus yowynka, ha linenna treylyansow a-gynsow yn argerth rag profya berdh nowyth. Ynwedh ev a veu kenerthys gans tevyans usi ow pesya a dhelanwes an Orsedh hag ynkressyans yn solempnyansow a-dro dhe Wool Peran. Ev a worfennas dre gampolla styr a dhispletyans agan baner kenedhlek war an galli riel Gloriana, mayth esa trenijys avel onan an kenedhlow Breten Veur, hagan kovhe bos hwath lies dhy wul, ytho y kodh dhyn ni mos yn-rag hay wul.

Derivadow a veu res gans an is-kessedhegow divers ha degemerys. Derivas an Alhwedhor dhyworth David Lindo Carer Lowarthowa veu sywyys gans trubyt dhodho dhyworth Carl Roberts Whyler Ertach Sen Ostell, awos y vos lemmyn omdennys. An Alhwedhor nowyth, Jerry Rogers Mab Eglosvelyon, a veu komendys ha degemerys gans an Verdh kuntellys.

Cum Morek a dherivas y fydh 15 person gelwys dhe dhos ha bos berdh hevlyna. Synsys yga mysk y fydh 8 dre gwalifians yn taves Kernewek, ha 2 dhyworth Ostrali hag onan dhyworth an Statys Unys.

Yn unn holya an raglev synsys a-varra hevlyna, an sywyans a veu lennys gans An Skrifenyades. Konsel an Orsedh Kernow a wra synsi ynno an eseli a syw: Terry Bale, Russell Bennett, Bert Biscoe, Wella Brown, Eileen Carter, Marion Coombe, Howard Curnow, Merv Davey, Susan Davey, Peter Harvey, Terry Knight, Mike Millard, Pat Miller, Vanessa Moyle, Maureen Pierce, Alastair Quinnell, Phil Rendle, Colin Roberts, Barbara Shaw ha Keith Shaw, dres an Bardh Meur, Kannas Bardh Meur, kyns Berdh Veur, Alhwedhor ha Skrifenyades.

An avis a syw a veu degemerys:
Ewnans dhe Rewl 6a hag a-lemmyn a lever:
"a) An Bardh Meur, Kannas Bardh Meur, Skrifennyas hag Alhwedhor ( alemma rag henwys an Sodhogyon)"
a vydh ewnys dhe leverel:
"a) An Bardh Meur ha Kannas Bardh Meur, an dhew anedha a vydh kwalifiys der aga frethter yn taves Kernewek, Skrifennyas hag Alhwedhor ( alemma rag henwys an Sodhogyon)".

An avis a syw a veu degemerys:
"Y hwra Gorsedh Kernow dos ha bos esel an Kowethas Amethek Kernow Riel."

An avis a syw a veu degemerys:
"Y hwra an KKB ma govyn orth Konsel an Orsedh dhe dhasweles argerdhow a dhewisyans an Bardh Meur ha Kannas Bardh Meur ha dhe ri derivas gans komendyansow dhen KKB 2013."

An kuntellyans a veu deges hag a veu holys gans Gwesper yn Soler Hir, ledys gans Chaplen dhen Orsedh, Rev. Jane Kneebone Colom Wyn.


Cornish Bards of the North Cornwall Area / Berdh Kernow Ranndir Kernow Gledh

May hyllir kovhe Gorsedh 2012, usi ow hwarvos dhe Reskammel, Gorsedh Kernow re worras war-barth dyllans hag a re manylyon bewnansow hag oberow a hwegh ha dew-ugans Bardh marow neb esa trigys hag oberi, dhen lyha rag rann aga bewnans, yn Ranndir Kernow Gledh. Yma ynwedh manylyon a hwegh warn ugens Bardh byw han ober esons i ow kul rag Kernow yn eur ma. Hemm yw an tressa yn kevres towlys a dhyllansow a-dro dhen ranndir mayth yw synsys an Orsedh.

Dhe gavos manylyon pella ha fatel yllir erhi dasskrif, mar pleg klyckewgh omma.


Lyver-Dedhyow ha Kartennow Nadelik rag 2013

calendar 2013

Lyver-Dedhyow, 13 mis, Kernewek, a nas uhel gans dedhyow a dharvosow Kernewek bledhennek posek, golyow ha solempnyansow, yga mysk gwriansow ha dedhyow Gorsedh Kernow, yw kevadow dhe Verdh.

Yman kartennow Nadelik yn fardellow a 5 gwel Kernewek kemyskys, gans dynnargh an seson yn taves Kernewek.

Ynwedh kevadow yw dewis a 5 karten-notyans kemmyn kemyskys gans dynnargh yn Kernewek, desinys ha pryntys yn Kernow rag Gorsedh Kernow.

Furvlen arhadow omma.


Marjorie Trevanion 100 hwath ow kwari!

Teylu, kowetha ha Berdh eth dhe gevewi arbennek rag Marjorie Trevanion synsys dhe solempnia hy 100ves penn bloodh. Marjorie re brofyas yn kompes dhe Gesstrifow an Orsedh hag yn 2008 a waynyas an kynsa piwas yn klass rag gwers Kernewek. Gwedhwes a kyns Bardh Meur Dennis Trevanion Trevanion - Marjorie a veu gwrys Bardhes yn 1981, dhe Nans, Egloshal.

Marjorie Trevanion - 100


Kannas Bardh Meur Maureen Fuller Steren Mor - a ros dhedhi testskrif arbennek dhyworth Gorsedh Kernow, yn unn verkya an 100ves penn bloodh a Rosen Wyn Evrok, White Rose of York.

Marjorie Trevanion

Derivas Berrskrifys Kuntellyans Konsel an Orsedh mis Ebrel 2012

GK Council

Kannas Bardh Meur a ros nowedhians a-dro dhen Orsedh Ygor dhe Reskammel, towlow an pyth usi owth avonsya yn ta gans omvyskans leel ha gans argemynnans pur bosethek.

Y feu Gool Peran dadhlys. Moy a drevow re dhalathas keskerdhow ha hemma a re kennerth. Y fydh derivas dhyworth an Bardh Meur res dhen gwask dhe genertha awtoritys leel dhe restra darvosow rag an dedhyow bys yn Gool Peran yn vledhen a dheu dres gelwel orth Berdh dhe omjunya yn darvosow yga thyleryow aga honan.

Y feu derivadow res gans iskessedhegow ha degemerys, gans termyn meur res dhe dreylyansow profys dhen fordh may fo berdh degemerys. Hemma a vydh dadhlys pella.

Yma kessedhek nowyth yn le lemmyn dhe venystra Kesstrifyansow an Orsedh.

Hevlena a wra gweles etholans a Gonsel nowyth hemma a hwer pub teyr bledhen hag yma hemma pell war an fordh gans an sywyansow derivys orth KKB hevlena mis Metheven.


Gwarnyans an Orsedh dhe Reskammel 2012

Proclamation Camelford

Spit dhe gewer gemyskys an dedhyow kyns, an myttin o howlek, kynth o yeyn. Gans baner esa ow tynerhi an Orsedh dhe Reskammel yn unn gregi a-dreus dhen stret, an keskerdh a a-dro dhe 60 Berdh, ledys gans an piber, Merv Davey Telynor an Weryn, a wias y fordh der an dre dhe Bark Enfield, may talathas an solempnita gans dynnargh yn Kernewek gans an Mer.

Yn unn worthebi, an Bardh Meur a wodhvos gras dhodho ha dhen dus Reskammel aga helder, ha ri dhen dre tamm framys a lyen yn Kernewek gans Tim Saunders Bardh Gwerin.

Proclamation Camelford

Wosa an solempnita berr han derivas y hwrussa an solempnita meur, an Orsedh Ygor, hwarvos yn dre DySadorn Kala Gwynngala, an keskerdh a dhehwelis dhen Eglos Vedhodek rag sosten.


Nowodhow dhyworth Berdh an Orsedh Kernow yn Ostrali

Gathering at Eaglehawk

Eaglehawk (Bendigo) yw an kyns tre valieth owr yn Vyktoria, Ostrali, le mayth omguntellas mis Meurth, Berdh yw trigys yn Ostrali, rag aga Huntellyans Bardhek ha dhe avonsya yn stout aga Ertach Kernewek.

Routh meur a omguntellas dhe vires orth an solempnita ha dhe blesour an re na yndella kuntellys, an vowesi hag a dhonsyas yn solempnita o kamm-perfeydh.

Synsys yn skeusen gans an Verdh ha Degoryon Banerow yw an Mer, Klr. Rod Fyffe, Kyns Vyktoryanes an vledhen Lola Miller, ha Lewydh an Citys Hwoer (Bendigo ha Pennsans), Peter Mundy. An skeusenner o Esel CAV Arthur Coates.

Luncheon at Moonta

Dre vysyt a-gynsow dhe Ostrali Soth, skrifennya eseleth an Orsedh David Holman Rifelwas, a omvetyas gans Berdh an Konnatir Yorke. Terry Johnson - Den a Bol, ha Noel Carthew - Map Caddy, a lewyas an 100 mildir po a-dro dhodho dhyworth Adelaide dhe Moonta dhe omjumya gans an Verdh erel rag prys li.

An kledh dhen dyhow: David Holman (Rifelwas), Ros Paterson (Roslyn an Dyghow), Noel Carthew (Map Caddy), Terry Johnson (Den a Bol), Beth Vayne (Awhesyth Byasen), Liz Coole (Myrgh Moonta), Lilian James (Ula Ruthvelen), Paul Thomas (Map Wallaroo).


Dr Kaspar Stephen Hocking - Car Broghas

Kay at chess board

Solempnyans an bewnans Kaspar a veu synsys a-gynsow pan dheuth warbarth teylu, kowetha ha kowethysi dhy berthi yn kov ha kevranna aga hovyon wosa y vernans mis Hwevrer gans bloodh a 99.

Kaspar Hocking a veu genys mis Genver 1913. Ev a studhyas bewonieth orth Kolji Emperourethek Loundres hag oberi dres 30 bledhen avel entomologydh in Afrika Est (Tanganyika, Uganda, and Kenya), kyns omdenna dhe Bolhweveral, Lanngostentin yn 1967. Yn herwydh y vyrgh yowynka Vanessa Beeman, ev eth dhe glass Kernewek Hilary Shaw dhe Bennrynn, an dhew ow tos ha bos Berdh Gorsedh Kernow yn 1993, hag ev 80 bloodh. Ev o kaderyer Agan Tavas a-dhia 1996 dhe 1998, hag yn 2009 y dreylyans yn Kernewek a A-dro dhen Bys yn 80 Dydh a veu dyllys. Gans passhyon meur rag godhvewnans yth esa ev hwath owth attendya kuntellyansow an Trest Godhvewnans Kernow, le may fia y Gaderyer hay Lewydh. Ev a wari yn kompes gwydhbol, yn unn synsi an klub gwydhbol Lanngostentin dres 6 bledhen, hag a omjersya morviaja.

Ev o gothus ynwedh pan dheuth ha bos Vanessa Bardh Meur yn 2006 hag arta pan veu y vyrgh aral Shelagh Garrard gwrys Bardhes yn 2010.

My a wra pub prys perthi yn kov K avel koweth kuv, kosel, den a dhynita neb o mar dhe les dhe gewsel ganso, ha neb a vydh kellys kemmys gans kemmys a dus.

Kay in 1942

Pat Miller - Myrgh Jowna
Menystrores an Wiasva


Gwarnyans an Orsedh 2012

Camelford

Y fydh synsys Gwarnyans an Orsedh an 21a mis Ebrel 2012 dhe Reskammel. Berdh a yll gwiska yn Eglos Vethodek yn stret meur dhyworth 10 eur an myttin.

Tyller an Gwarnyans yw Enfield Park, hag yman entrans yn stret meur ryb an pons.

Y hwra dalleth an Solempnita dhe 11 eur.

Y fydh keskerdh berr dhe dhehweles dhen Eglos Vethodek rag sosten.


Kesstrivyansow an Orsedh Kernow 2012

trophies

A yllyn ni kovhe pub huni y fydh dydh degeans rag an kesstrivyansow 2012 DyMeurth 17ves a vis Ebrel.

Rag manylyon leun omma rag tevesigyon , hag omma rag tus yowynk.


Solempnyansow Dydh Peran 2012

Y hyllys gweles an baner arbennek Peran dres Kernow oll ha tramor ha kemyniethow Kernewek ow tos warbarth dhe solempnya gool aga thassans. Niver a dharvosow a bes ynkressya pub bledhen gans moy a drevow, gwigow ha skolyow ow tos ha bos omvyskys. Onan an drevow hag a gemeras rann gans hy hynsa keskerdh gool Peran ha kesstrif fenester-gwerthji o Aberfala.Porth Peran / Aberfala / Porth Peran


Truru


Truru / Bosvenegh


Rysrudh


Aberfala


Derivas Berrhes Kuntellyans Konsel an Orsedh mis Hwevrer 2012

GK Council

Tri Esel an Konsel warn ugens eth dhen kuntellyans hag a veu synsys yn Chi an Grenoryon dhe Druru.

Unnweyth arta, poslek krev a veu gorrys war omvyskans yowynkneth han omglewans ma a veu dassenys gans eseli an Kuntelles Keltek, aga thema rag keskusulyans hevlena a vydh Yowynkneth.

Nowodhow da a dheuth dhyworth Rod Lyon neb a dherivas kyn fo res dhen BBC gul trohow, y dowlen radyo Taves Kernewek a drig yn salow a-lemmyn.

An Skrifennyades Amyttyansow a dherivas bos ervirans dhe elwel orth 17 person dhe dhos ha bos berdh hevlena, han Konsel a notyas gans plesour an myns a skoodhyans degemerys rag piwasow Holyer an Gof.

Derivas servadow a veu res gans towl dhe arnowythhe kesstrifow an Orsedh hag yw ygor dhe bub huni hag y koodh dhe gommendyansow bos parys erbynn an kuntellyans mis Ebrel. An edhom rag argemynnans gwell a veu dadhlys ynwedh.

Pub skol Kernewek oll a vydh arhwithrys yn seythennow a dheu dhe dhyski an pyth esens i ow towlenna rag Dydh Peran, hag y feu ynniys war verdh dhe kestava orth aga skol leel dhe gennertha darvosow gonisogethek.

Yma darbarow rag solempnita an Orsedh Ygor dhe Reskammel ewn war an fordh. Hevlena y fydh keskerdh burjesek yn myttinweyth dres an darvos meur yn dohajydh DySadorn Kala Gwynngala. An gwarnyans a hwyrvydh yn myttinweyth 21ns mis Ebrel.


Kuntelles a Genderwi Gernewek

Lady of Flowers USA

Berdh dhyworth Amerika Kledh oll eth dhen Kuntelles a Genderwi Gernewek diwvledhenyek orth Mineral Point, Wisconsin, mis Est 2011. Poynt uhel an darvos ma a beswar dydh a veu towlennys bos an Solempnita Bardhek, hag a veu ervirys bos synsys war an glesinyow a-dherag an Chi Gundri brav orth amal an dre.

Y fia govynnys orth Bardh Howard Curnow gans Bardh Meur Mick Paynter dhe ledya an solempnita, an pyth a wrussens i skrifa rag an darvos dhe dre yn Kernow. Byttegyns, an Bardh vysytya dhyworth Kernow, neb re beu dhe Mineral Point moy es ugensweyth, a veu lystys avel Krier an Dre ynwedh hag ytho, dhe benn diwettha a spas-tommder, ev a geskerdhas stretow serth (an tu klesys) an dre, yn unn dheklarya an Solempnita hag ynwedh an gwrythyans (meur y sewena), yn wariva nowyth dasfurvys, an The Cry of Tin. Henna a veu ledys gans Kesvardhes Eleanor Kenitzer - Steren an Cleth neb a dhros gwer ay Heur California Grass Valley, dhe wrythya an rannow dyffrans.

Yth esa gwaytyansow owth omsevel han our finel ow nesshe kyns an Solempnita gans an Verdh yn ayr efan, mes an Arludh Da an teva towlow erel. Ev a ygoras an Nevow, hag a-ji dhe unn our, pymp mesva a law a godhas war Mineral Point, yn unn ledya an dus dhe brederi re bia an Mississippi hy honan dihensys.

Diown (kepar ha Hellys teyr seythen diwettha, an Verdh a besyas gans an Solempnita, yn revrons dhen towlennans, gwaytyansow an werin ha ma na veu diswaytys Arlodhes deg an Bleujyow, Krystal Blabaum, neb re dhyssa hy areth yn Kernewek yn perfeyth, Solempnita berrhes eth yn-rag (yn stevel dybri an ostel). Heb mar Krystal a ladras an displetyans mes lies lev a rassow meur a veu levhes han Kuntelles Kowethas Ertach Amerikanek ma, yn dre balieth-plomm ma gans hy therrasow a jiow Kernewek, a dheuth dhe benn sewen.

Kernow


Berdh Kernow Ranndir Kernow Gledh

Y fydh an Orsedh Kernow synsys hevlena dhe Ryskammel, DySadorn, Kala Gwynngala. Yn unn geslamma gans an darvos, yma Kessedhek Kovskrifen ha Dyllansow an Orsedh ow kesoberi gans an Kowethasow Kernow Goth a Borthbud, Ryskammel, Lannwedhennek ha Ponswad, dhe askorra kuntellyans a vewskrifow berr a Verdh neb as teva neb mell gans an arenebeth a-derdro. Y fydh an lyver ma lonchys dhe benn a vis Est 2012, der an seythen kyns an Orsedh.

Mar omglewewgh y hyllowgh gweres yn py fordh pynag a vo, ena kestavewgh mar pleg orth:

Kowethasow Kernow Goth a Borthbud - dreymer@btinternet.com (Audrey Aylmer), Ryskammel - rod@rkeat.freeserve.co.uk (Rod Keat), Lannwedhennek - jebucki@btinternet.com (John Buckingham), ha Ponswad - helen.richards0@btinternet.com (Helen Rawe)

po

Ann Jenkin - archives@gorsedhkernow.org.uk
An Gernyk, Fordh an Chapel, Leedstown, Heyl, Kernow
Pel: 01736 8503322014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Pup daffar © Gorsedh Kernow marnas ef yw ken askrifys