logo

Nowodhow Kens 2009

English version of this page
English2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Kanow Flehes

Kanow Flehes

Yn spit dhe glaw euthek yth esa dydh splann 8/12/2009  dhe Skol Marlborough yn Aberfal ha Bardh Meur, Skogynn Pryv a wrug lonchya an lyver ha'n dvd Kanow Fleghes y'n Hel an Skol. Bardh Meur a wrug kewsel yn Kernewek hag yn Sowsnek dhe'n fleghes ha ri dasskrif an lyver dhe pub klass y'n skol ow leverel aga bos sterennow pub onan oll. Ev a'ga gormolas rag aga ober poos rag an yeth.

An flehes a ganas nebes kan kernewek a dhiworth an lyver ha y dvd  hag ynwedh Pennblodh Lowen rag Bardh Meur re beu genys war an jydh na nans yw lies bledhen.


Werison Holyer an Gof 2010

Werison Holyer an Gof 2010

Profyansow yw gelwys rag Gwerison bledhennek an Orsedh, hag a syns ynno seyth kynsa rann, gans dew werison dre vras meur, rag dyllansow meur aga rowedh a-dro dhe Gernow po themys Kernow, dhyworth an vledhen dhydhyador 2009 yn unnik.

Dydh diwettha 15ves a vis Hwevrer 2010.

Manylyon leun yw kavadow dhyworth:

Ann Trevenen Jenkin, pell 01736 850332 po e-bost pellgowser@btinternet.com.


Gorsedh Kernow 2009 Essa / Saltash DVD-R

DVD cover

Gwydheo 2 owr y hys re beu gorrys war-barth dhyworth 5 elin kamera. Synsys ynno yw stallashyon an Bardh Meur nowyth ha Kannas Bardh Meur. Pub Bardh nowyth, ha gwaynyoryon a Biwasow an Konsel ha kesstrivow a omdhiskwedh, hag yma blas kot an geskan worthuherweyth.

Oll an prowyow dhyworth an gwerth a dhe’n Orsedh.

An kost yw £5 ha ganso £1 f&l y’n RU, £2 f&l Europa, ha £3 rag remenant an bys. Yth yw furvyans PAL Europek war blasen pryntys yn liw DVD-R. Y teu yn kyst lyverva DVD gans brehel pryntys yn liw.

Kestav enquiries@gorsedhkernow.org.uk


Derivas Kot Kuntellyans Konsel an Orsedh Mis Hedra

Council

An Bardh Meur nowyth a linennas y hunros rag an teyr bledhen usi ow tos, hag a synsas ynno skoodhyans rag Bewnans Kernow (an Keskowethyans Gonisogethek Kernewek nowyth), krevhe kevrennow gans Kembra ha Breten Vyhan ha skoodhya Esedhvos Kernow.

Assentyans a veu res rag gwrians a gledha nowyth rag solempnyta an kledha, neppyth re beu daskomendys y’n Orsedh Ygor dhe arwoedhya unnses ha kerensa gans Gorsedhow Kembra ha Breten Vyhan. Hemma a vedh pes dre alow dhe’n Berdh.

An rol a dhedhyow kuntellyans ha solempnyta rag 2010 a veu unnverhes.

Omdennans Menystror an Wiasva, Ted Chapman - Glywys Venta, a veu degemerys gans vota krev a rassow rag y ober dres an bledhynnyow. Pat Miller -Myrgh Jowna a veu appoyntys avel Menystrores nowyth an Wiasva.

Yth esa dadhel a-dro dhe vater an kovskrivow hag ober dhe skoodhya hemma a wra pesya.

An Konsel a skoodhyas hwans an Bardh Meur dhe dhasweles stus a glassow rag Piwasow an Orsedh. An Bagas Oberi Menystrans a wra kollenwel an ober ma a’n dalleth yn unn geskusulya gans an Is-kessedhek Piwasow.

Rians a veu assentys rag an kaskergh ‘Steps to Copenhagen’ ledys gans Howard Curnow.

Derivadow dhyworth pub sodhak hag is-kessedhek a veu degemerys.

Dydh an nessa Kuntellyans KO yw an 6es mis Hwevrer 2010.


Nadelik gans PW an Orsedh

klyckya omma (Kernewek yn unnik)


Arwodhieth an Konsel

Carbis Bay - Porthreptor

Yn kuntelles an mis ma, Konsel Kernow a wrug unverhe polici nowyth a dro dhe'n taves Kernewek ha synsys ynno arwodhyow diwyethek rag Kernow yn tien. Henn a via rag pub arwodh nowyth po dasnowythys.  Keffrys y'n polici yma dewis prederi a dro dhe'n devnydh a Gernewek yn paperyow an Konsel ha taklow erel.

An polici ma a syw an ober gwrys gans an kyns Konsel Kerrier yn termyn eus passys.


Archderwydh nowyth Kembra

Stone Circle
Abergwaun

Prydydh ha skrifer-gwariow T James Jones - Jim Parc Nest y hanow bardhek, re beu henwys avel an nessa Archderwydh Kembra. Ev a wra dos warlergh Dic Jones - Dic yr Hendre a verwis mis Est 2009.


Sevel an nivel rag gonisogeth hag
artys Kernewek

Keskusulyans Bledhynnyek Gorsedh Kernow 2009

Jowdy

Bert Biscoe - Vyajor gans Geryow ha Ross Williams - Map Crowan, a restras an jorna mayth esa moy es 70 kannas furvys a Verdh hag ostysi.

An keskusulyans a dhallathas gans rians a-dro dhe’n towl Rannvro a Wonisogeth gans Miranda Bird. Hemm yw kaskergh ledys gans Konsel Kernow dhe ynnia an KE dhe greatya an appoyntyans a RaW dhe barhe Citys a Wonisogeth.

An dohajydh a veu res dhe rians gans Menystror an Orsedh, Colin Roberts, neb yw ynwedh charjys yn keskowethyans ynter an Konsel nowyth ha GK, gans an fondyans a Bewnans Kernow – An Keskowethyans Gonisogethek Kernewek. Synsys ynno yth esa dadhel leun a-dro dhe’n rol termyn a dheu GK y’n argerdh ma.

Ynter an dhew esedhvos ma tri fraktysyer a omdhiskwedhas neb usi omgelmys yn fordhow dyffrans yn unn ystynna ha displegya artys Kernewek.

  • Pol Hodge a-dro dhe wrians-fylm ha’n taves Kernewek
  • Jowdy Davey a-dro dhe’n chonsow ha chalanjys yn unn dhisplegya Lowender Peran rag an nessa henedh
  • Neil Davey a-dro dhe’n chalenjys ha kowlwriansow yn unn venystra hag avonsya Dalla
Dres prys li kannasow a brovas ober dew a’gan gwella praktysyoryon – Jack Morrison neb a dhiskwedhas ‘Nebes geryow a-dro dhe’n SWF!’ fylm berr hag a waynyas Govyn Kernewek yn 2007, ha gwari berr gans Pauline Sheppard.

Dasliv rag hwarvos hevlyna re beu pur bosedhek ha’n Orsedh a dhynargh tybyansow rag an nessa Keskusulyans Bledhynnyek hag a vydh synsys mis Hedra 2010.

Ordenoryon


PW an Orsedh

Chanj an Hin Derivas Gwydheo - klyckya omma. Gool Fylm Kernow 2009 Derivas Gwydheo - klyckya omma.


Porth Pyran 2009

An 31ns Gool Dons Ynterkeltek dhe Borthpyran a'n jeva towlen dhivers ha bras.

Kowser dhe'n seminar "Keltegieth" re gavsa tus yn Kernow na vir orth Kernow avel rann a Bow Sows, po dhe'n lyha, govyn a-dro dhodho. Lies Bardh a skoodh an Gool hag a'n jeves ayrgylgh pur hweg, meur ras dhe'n Gevarwedhoryon neb a worthyb govyn po kudyn gans mynhwarth golow.

An trogh gwydheo a furvyans "Flash" a ri vu kot y'n gool a 5 dydh.


Kesstryvyansow 2010 ow mos yn-rak

Yma ow pesya yn eur ma kesstrivyansow an Orsedh Kernow 2010. Yma klassow rag tus a oos ha flehes yn bardhonieth, yeth plen, studhyansow Kernewek, ilow (yn Sowsnek po Kernewek) kreft ha skeusennieth.

Y hyllir kavos manylyon leun ha rewlys rag entra war an wiasva ma. An jydh degea yw 17ves a vis Ebrel ha'n piwasow a vydh res gans an Bardh Meur dhe'n Orsedh ygor dhe St Ives/Porthia an kynsa dy'Sadorn mis Gwynngala 2010.

Rag manylyon leun klyckya omma rag tus a oos, ha klyckya omma rag tus yowynk.


Laura Hardman

Laura Hardman

Orth solempnyta an Orsedh dhe Essa, Mis Gwynngala, sertyfyans specyal a ve res dhe Gerens Laura Hardman. Skrifys o warnodho an geryow ma "Dhe Laura Hardman dhe aswon hy Hevro Arbennek ha Dibarow dhe Wonisogeth Kernow, dres ehen der an Gool Fylm Kernow ha'y Skodhyans Bras rag an Yeth Kernewek."


Gorsedh 2009 - Essa

Gorsedh Kernow 2009 Essa

Dy’ Sadorn 5es mis Gwynngala 2009 an Orsedh a veu synsys dhe Essa. Yth esa keskerdh myttinweyth ledys gans Menestrouthi Tre Lostwydhyel gans Berdh, dynytys civil ha degoryon an welen allos ow ton an gwelyni gallos koth an dre. An Mer Konslores Sue Hooper M.B.E - Cares Tamar a dhynerghis an Orsedh hag a ros dhe Gwenenen pyktur framyas ow tiskwedhes oll an leow istorek dhe Essa.

An solempnyta dohajydhweyth a veu synsys dhe Longstone Park gans moy es 300 bardh ena y’ga mysk 6 dhyworth Awstrali. An Orsedh a veu ygerys gans an garm kres usyes. Yth esa gannasow dhyworth Kembra ha Breten Vyhan, hag yth esa'n kynsa termyn dhe'n solempnyta Unyans an Kledha, arwodh kesunyans an dri fow Keltek.

Gorsedh Kernow 2009 - Essa


Wosa an Kannas Bardh Meur dhe lenna henwyn an verdh marow 15 bardh nowyth a veu degemerys dhe'n Orsedh, hag y feu res piwasow ha riansow, yga mysk gwerison servis hir dhe Audrey Randall Pool – Keltya, ha James White Tonkin - Whyler Chyow, an dhew owth entra an Orsedh yn 1959. Yth esa piwasow arbennek dhe John Jenkin - Carrek an Jawl – Skrifennyas Emeritus neb a wrug omjunya nans yw 70 bledhen avel dyskybel.

Dhe benn an solempnyta yth esa stallasyon Bardh Meur nowyth Mick Paynter -Skogynn Pryv ha Kannas Bardh Meur Maureen Fuller - Steren Mor.

Yth esa keskan y’n gorthuher dhe'n Eglos Wesley.


Keskusulyans an Orsedh 2009

Rag manylion pella klykya omma.


Gwenenen

Gwenenen

Rag trubyt klykya omma.


Gorsedh Kernow - Derivas an Konsel

Council

Kuntellyans Konsel an Orsedh an 12ves a vis Gortheren, 2009.  Rag maters posek ervirys, klykya mar pleg omma.


Grass Valley California –
Kuntellyans an Genderwi a Gernow

Grass Valley
Yma Bagas a'n Genderwi a Gernow ow mires orth an Stampys dhe
Val Empoureth, Grass Valley, CA.

Synsys a veu, an 21ens bys an 26ens a Vis Gortheren, an brassa Kuntellyans a Gernowyon dhe’n barth howldrevel a’n Rann Vrastirek, Statys Unys, dhe Grass Valley, CA, a-ban vetyas James Corbett gans Bob Fitzsimmons.

An Gernowyon, dhyworth oll an bys, a omguntellyas dhe’n Cita fest Gernewek ma rag seythen a wodrigow dhe’n balyow, Cita Virginia, gwinlannow a’n le ha’n korflannow leun a henwyn Kernowyon. Yth esa dewis bras a arethyow dhe les, ha, heb mar, Kana!- Kana ha furvek hag anfurvek, gans Keur Marazion Apollo, Keur Grass Valley ha Heather Dale.

An Verdh, gans Bardh Meur, a synsas Kuntellyans kot dhe’n Park Kovheans. Felshyps nowyth a veu diskudhys. Seythen marthus da o hi!

Grass Valley

Piwasow Konsel an Orsedh

Y hyllir gweles piwasow Konsel an Orsedh 2009 dre glykya omma.


Goursez Breizh

Y hyllir gweles Derivas Goursez Breizh 2009 dre glykya omma.


An Esedhvos Kenedhlek ha Gorsedh An Verdh Kembra


Welsh Eisteddfod and Gorsedd of the Bards
Bagas Bardhek Brethonek dhe'n Esedhvos Bala
Breizh: Bernez ha Loargan ar galon, Y Wladfa: Sarah Irma da Graca,
Cymru: Selwyn Iolen, Dr Robyn Lleyn, Kernow: Skogynn Pryv ha Baneroniethor

An ganasow a dhyworth Kernow, Breten Vehan, Alban, Iwerdhon, enys Manow hag An Wlasva (Y Wladva) po Patagoni Gembrek, a vetyas warbarth ages gwestyon Gorsedh Berth Enys Breten rag an Esethvos Kenethlek dres peswar dydh dh'an Bala yn Kembra Gledh.

Rag Kernow Skogynn Pryv ha Baneroniethor a junyas an Geltyon erel war Ves an Esethvos yn un keslowena a'n Taves Kembrek hag y'n kylgh hag yn nebes solemptnya an Orsedh hag ynwedh yn lies fordh aral an gonisogedh kembrek hag agan gwreyth Keltek rennys.

Yth esa John Morison dhyworth Alban, Bernez ha Loar Gan ar Galon dhyworth Breten Vehan, Sean ha Blathnaid O Bradaigh gans Maire O' Laoire a Iwerdhon, Jenifer Kewley Draskau dhyworth Enys Manow ha dhiworth Patagoni Irma da Graca de Wiliams ha Rini Griffiths Esquel.

War dorn Prys an Geltyon y hwrug Skogynn Pryv areth berr abarth an ganasow oll dhe leverel meur ras dhe'n Orsedh.

An nessa dydh an Gannas Vanowek a wrug an areth meur abarth an Geltyon oll hag yn Kembrek freth hag yn hi Manowek genesik hi honan. An areth na o dhegemerys yn ta gans an glyworyon esa y'n pavilion rag Kurunyans an Bardh. Ni a wrug vysytya dew solempnita aral an par na, Kurunyans an Prydydh, hag an Medal rag lien yn yeth plen. Avel pupprys yth esa Mererid Hopwood owth agan gwaytya yn maner mas dres ehen.

Yn certan sur Gool bryntin an Taves Kembrek yw an Esedhvos ha gans moy es 20,000 ow tos pub dydh ha heb klewes ger vydh a Sowsnek joy o ragon dhe vos dhe Vala.

Kembry bys Vyken! Cymru am byth!

Skogynn Pryv


An Orsedh Kernow

Gorsedh Kernow 1928 - 2009
Dy Sadorn 5es a vis Gwynngala 2009, Essa

Saltash

Yn Essa y fydh desedhys Kuntellyans Berdh Kernow hevlyna. An Orsedh a dhynnergh pubonan rag dos dhe vires heb kost orth agan Solempnyta. Manylyon an Solempnyta ha manylyon an hwarvosow erel usi orth y skoodhya y hyllir aga gweles dre glyckya war an kevren a syw. Klyckya omma.


Berdh Nowyth 2009

Rag Rol a Verdh Nowyth dhe'n Orsedh Essa, klykya omma mar pleg.


An Orsedh A Dheryv Gwaynyoryon Kesstrivyansow rag 2009

Competition entrant
Porth Mawgan

Y hyllir gweles sewyansow rag an klassow Tevysogyon ha Flehes dre glyckya war an kevren a sew, gwaynyoryon 2009.


An Brassa Gool Kernewek Y’n Bys

Moonta

Lowender Kernewek po Cornish Festival, hag yw synsys yn Awstrali pub diw vledhen, yw gerys da avel an brassa Gool Kernewek y’n Bys. Yn unn dhiskwedhes ilow, dons, kyvewiow stret ha riansow a-dro dhe wonisogeth Gernewek, an Gool a denn tus a-dhyworth Awstrali dien ha pella. Avel rann an dowlen wonisogethek, ha synsys y’n Trihorn Kober a Moonta, Wallaroo ha Kadina, yma ‘kuntellyans a’n Verdh’.DVD re beu rekordys yn Awstrali Dyhow rag Ros Paterson gans Lindsay Chapman ha Debbie Ramsay, yw lemmyn kavadow, y gost £5, hag yw synsys ynno lytherdoll dhe bub penn an fordh. An prow oll yw rag arhasow an Orsedh.

Y tal dhe brenysi tramor pe yn Sterlyn, mars yw res, dre dhevnydhya akont PayPal personek David Lindo. Kestav mar pleg enquiries@gorsethkernow.org.uk.

Moonta

Barth Mur dhe ygery an kensa
Keskan Kerensa

Tan ha Dowr
Yma Tan ha Dowr ow tysquedhes dons Kernewek

Yma Ylow Cheryta dhe Plu Golom a wra synsy an dohajeth 2a mys Est hag ef a yger gans an Barth Mur, Vanessa Beeman. An dohajeth a yntertaynment gonesegeth Kernewk a wra scodhya gans mona rag Gwyth Spyty Gernow ha'n Galow Bewnansow Kernewek. Menystror an Orseth, Colin Roberts a wra kestrevna an wharfos orth an desyr Cuntellyans Myry Plu Golom.


Den an Clogh

Bell Man

Warleny Colin Roberts, Menystror an Orseth a ve appoyntyes avel nessa Den an Clogh/Serjont Plu Golom. Genesyk a'n dre yu Colin a dhewhelys dhe drygha ena wosa 30 bledhen dhe ves gans 23 bledhen dhe Australya. Yma ystory hyr ha dyffrans dhe Dhen Clogh a'n dre, ow dhallathas avel golyador yet a'n dre ha gelywyas a'n ur dres an nos del hevel. Colin a yl  provya nebes manylyon hudol, clykkya omma mar plek admin@gorsethkernow.org.uk


Konsel an Orsedh

Konsel an Orsedh nowyth 2009 - 2012 a veu derivys dhe GKB an Orsedh. Klykya omma.


Pellwolok Gernewek 6

Clykkya omma.


Degol Kernewek an Brassa an Bys

Kernewek Lowender

An dhywvledhennek Kernewek Lowender a ve synsys dhe vys Me.  Onen a'n esel dhya'n dalleth Ros Paterson, agan Barth Roslyn an Dyghow a dheryvys sowynyans bras. Ef o attendyes gans degwyth myl pobel. Rag manylyon pella myr orth mar plek www.kernewek.org

Kernewek Lowender

Front Row: L.-R. Ralph Thomas W.A., Paul Thomas S.A., Lilian James S.A., Rosanne Hawke S.A., Terry Johnston S.A., Gwen Phillips Vic., Tom and Libby Luke Vic., Beth Vane S.A., Bill Phillips Vic. & Ros Paterson S.A.

Middle Row
: Joy Dunkerley NSW, Philip Payton Cornwall, Steven Amos Vic., Noel Carthew S.A., Leanne Lloyd Vic. Kay Gill S.A. Susan Pellowe U.S.A. June Parrott Vic. Betty Johns Vic. Joy Menhennett Vic. Diana Hancock S.A.

Back Row: David Gill S.A., Jim Harbison S.A., Roger Thomas NSW, Richard Hancock S.A.Gwarnyans an Orseth - Essa

Gwarnyans an Orseth - Essa

De’Sadorn an 18ves a vys Ebryl a welas Gwarnyans an Orseth 2009 synsys dhe Essa, war lan an Dowr Tamar.

Yth o myttyn tek, gans bush da a Vyrth dyworth Kernow oll, omguntellys dhe’n dre rag an Solempnyta. An Burjesty o an le dewysys rag gwysca, hag erbyn naw ur, nyver da a dus re dhothya solabrys.

Furvys yn ordyr yn-mes darras an Burjesty, ha dhe quarter wosa dek, an keskerth a dhallathas y forth a-hes Stret A-rag, yn unn sewya an pyber bys yn Lowarthow Victoria, may fu kelgh furvys erbyn an Men Omborth dhe ben ughella an lowarthow.

Mer an Dre a dhynarghas an Orseth yn unn leverel ass o-va lowen dhe dhegemeres an Orseth dhe Essa ha kens oll y fyth an Orseth ena rag an Solempnyta Ygor yn mys Gwyngala. An Barth Meur a worthebas ha gothvos gras dhe’n Mer a’y areth.

Arlodhes an Blejyow


Hen o sewys del yu usys gans an Galow rak Cres, Solempnyta Arlodhes an Blejyow, Gwarnyans y honan an Solempnyta Ygor ha’n antem ‘Bro Goth Agan Tasow’.

An Solempnyta a worfennas ynwyth arta gans an Galow rak Cres, hag ena an keskerth a dhasfurvyas ha dewheles a-hes Stret A-rag dhe’n Burjesty, mayth esa ow cortos, te, coffy, ha tesennow cales.Consel an Orseth

Council 2009
Cleth dhe dhygow: Keith Shaw, Keith Truscott, Barbara Shaw, Marion Combe, Maureen Pierce, Mo Fuller, Vanessa Moyle, Mike Millard, (Wella Brown), Jory Ansell, Alastair Quinnell, Bert Biscoe, Mick Paynter, Pat Miller, David Lindo, (Brian Coombes), Polin Preece, Vanessa Beeman (chair), Colin Roberts, (Ted Chapman).

Consel an Orseth a wra kesvetya pympwyth y'n vledhen rak dadhel adro negys gwytha owth obery Gorseth Kernow ha hy ynteractyans gans bagasow erell gonysogethek.


Degol Pyran: Keskerth dres Truru.

Degol Pyran

Yn bledhenyow adhesempys o avysyans moyha hevelepter Kernewek; ran an re ma yu aswonvos sens patron - dhe Gernow us try - Arghel Myghal ha deu a’n os sens. An yl yu Petrok y veny fundys yn Lodenek ha Bosvenegh, kens oll kevrennek gans Kembra.

Y gyla yu Pyran, sans baner Kernow ha patron stenoryon. Herwyth henwhethel ef a wrug dos a Ywerdhon war ven melyn - martesen awos altar men heborth usyes ganso.

Degol Pyran (5es mys Merth) usadow yu dhe wul keskerth dres Truru hembrynkys gans Barth Mur ha Mer an Dre, gans banerow Cowethasow Kernewek ha donsoryon a’n scolyow tyllerek. Moy a var yn jeth us keskerth a’n keth sort yn Bosvenegh ha’n gorthewer yn Lanstefan.


Degol Pyran: Lowender dhe Berranzabuloe

Degol Pyran 2009

Yth esa dhe gettep onen a’gan try fatron tyller a vry perghennek yn Kernow. Pyran o enorys kens oll dhe Berranzabuloe. Yma omma le gans drehevyans eglos an cotha a sev whath yn Breten Vur. (An “Oratory” po pysyva). Gwaytyans yu dhe y dhasgledhya scon hag ynweth le eglos an blu, (muvys yn 1804 dhe le noweth awos treth dhe dhos heb lettya).Kreryow a ve kellys yn Dasformyans mes an eglos coth re wrug palas a dhesempys.

De Sul wosa Degol Pyran, bos keskerth mur dres tewennow bys dhe tyller eglos an blu coth, ow passya ryb an Oratory. Wosa war dreth Perranporth yu daswyrans devedhyans Pyran war ven melyn. De Sul kens yu Gwesperow yn Kernewek yn eglos Peranarworthal (ynter Truru hag Aberfal). Gans kynyow hag wharfosow yn tylleryow erel yn Kernow ha tylleryow erel kerensa pobel Kernow rag Pyran yu dysquedhys.


Delynyans Kernow

Cornish Art

An 4a bys yn an 13ves mys Whevrer, y fu synsys “Delynyans Kernow” dhe Loundres. An dysquedhyans-ma a vu ygerys gans an Barth Mur gorthewerwyth De Merth an 3a, hag yth esa ena lyes person a vry: Tus dyworth nebes Cannasethow Europek, Ysyly Seneth hag erel.

Wosa ober mur gans Robert Jones, Den Awenek, ha’y wrek, Susie, pycturs gans Anthony Frost, Louise McClary, Andrew Lanyon, Francis Hewlitt, Mary Martin, Margo Maekelburghe, Ashley Hold, Clive Carter ha Robert Jones (yntredha peswar barth) a vu kerghys yn mes a Gernow ha cregys yn Chy Jean Monnet, Cresen an Comyssyon Europek yn Revaneth Unys.

An wharfos a vu eshes gans John Fleet, Scryvynyas Ceres ha scodhyes gans Gorseth Kernow.


Bewnans Kernow

Rag dysplegyansow yn Gonysegeth Gernewek clykkya omma mar plek.


Bern wor' tu ha'gan Cowetha Australyan

Fires

Yma Gorseth Kernow, ow tanvon kescodhevyans down dhe'n dus Australya - kens oll dhe'n re na gans tylu ha tythy dhe Gernow, ha lyes anedha trygys y'n randyrow  an moyha effethyes gans an dyfythyans uthek dhe Victoria, Australya Soth ha Kembry Soth Noweth, mayth esa trygys lyes tylu Kernewek dhe'n Owregow hag an Arvor Cober.

An Orsedh re dhanvonas nebes messajys y'ga mysk onen rag an Lyver a Geskalar.


Yeth Newodhow

Y hyllyr redya try deryvas yn lun adhyworth Jori Ansell/Caradok a res dhe Gonsel an Orseth. clykkya omma.


Gorhemmynadow Dhyworth Kesva
Godhalek Alban Dhe Gescusulyans Kernewek

Yth esa geryow confort adhyworth Professor Ken MacKinnon, esel Kesva Godhalek Alban ha whythror penrewl hag auctour  Deryvas Yeth Kernewek GOSW yn 2000, recordys dhe Gescusulyans Yeth Kernewek, Lostwydhyel 31ans mys Genver 2009. Clykkya Omma.


GK08

DVD

Y hyllyr prena DVD Solemnyta an Orseth lemmyn. Pal Europek furvyans yu ef ha 1 ur 35 mynysen yn hes. Cuntellyans adhyworth 4 jyn scuesen 4mDV yu ef.

Cost yu £5 gans lytherdoll tyllys. Res yu prenoryon tramor dhe brena yn sterlyn, mars us ethom y hyllyr usya acont PayPal David Lindo y honen.

tuchya orth mar plek  enquiries@gorsethkernow.org.uk


Consel an Orseth

CK Council
Carer Lowarthow, Mentenor a'n Ertach; Trevesiges, Gwaryer an Sarf;
Caradok, Bryallen, Gwas Costtentyn; Cum Morek; Vyajor gans Geryow, Kernow.

Consel an Orseth omguntell warbarth gans ewnder dres an vledhen.

Yth esa deryvadow dhe aga huntellyans mys Wheverel dhyworth consel Cumyas ow tuchya an muvyans rak Byrth noweth. An proces a  bys ha'n hynwyn a vyth dheryvys dhe mys Est.

Yn mysk taclow erel recevys a ve deryvadow dhyworth an Alwhedhor, kesstryvyansow, Cofscryfow ha dyllansow, an yeth Kernewek hag an wyasva. 


Pellwolok Gernewek 5

Clykkya omma.


Cruskyn Cofheans

Mug

Mar plek, gwreugh prena hanaf specyal avel cofro Jeth an Orseth adhwedhes dhe Logh ha scodhya argh Gorseth Kernow. Dyllans strothys yu, an hanaf dek ma, usy ow cofhe an 80ves penbloth Gorseth Kernow, gans delynans a Logh, Arweth an Dre, ha hep mar, An Awen.

Cost £3.50 hepken. Mar plek scryfeugh chekken dhe Orseth Kernow ha's danvon dhe'n:

    Scryynyades, Mrs Barbara Shaw,
    Clitters House, Clitters, Callington, Kernow PL17 8HP2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002


Pup daffar © Gorsedh Kernow marnas ef yw ken askrifys