logo

Dylansow ha Gwerthyans an Orseth

English version of this page
English


Pes da yw Gorsedh Kernow dhe brofya kevres a dhylansow. Y hyllyr prena an lyvrow ma dyworth Tresoryer an Orsedh:

Jerry Rogers, 17 Chiltern Road, Sandhurst, Berkshire, GU47 8NB.

Yma res gul talas checkennow sterlyn dhe 'Gorsedh Kernow'
po gans PayPal dhe jerryrogers@sgrconsultancy.co.ukCornish Bards of the Tamar Valley/Berdh Kernow Nans an Tamar

Yn unn govhe An Orsedh 2014 hag a hwyrvydh dhe Bark Thanckes, Penntorr, Gorsedh Kernow re worras warbarth dyllans hag a re manylyon a vewnansow hag oberow a 33 Bardh yw tremenys neb esa trigys hag oberi, dhe’n lyha dres rann a’ga bewnansow an dhiw lann an Avon Tamar.

Ynwedh synsys ynno yma manylyon a 38 Bardh usi yn few ha’n ober esons i ow kul y’n eur ma rag Kernow.

Hemm yw an pympes lyver yn kevres towlennys hag a gudh an ranndir mayth yw synsys Gorsedh Kernow.

Rag manylyon pella ha furvlen erghi, mar pleg klyckyewgh omma.

cover

Kalenderyow rag 2015

Calendar

Kalender 13 mis Kernewek, a nas ughel gans dedhyow a dharvosow Kernewek bledhynnyek posek, golyow ha solempnyansow, y’ga mysk gwriansow ha dedhyow Gorsedh Kernow, yw kavadow dhe Verdh.Ynwedh kavadow yw kalender Lymnoryon Lulyn ha Dydhlever Desk.

Furvlen arghadow omma.Richard G. Jenkin: A great son of Cornwall/
Map Dyvroeth: Mab meur a Gernow
Pennskrifys gans Derek R Williams


Book cover

An lyver ma a hwither bewnans Richard Jenkin avel ledyer politek ha gonisogethek, skrifer, pennskrifer ha Bardh Meur. Gans assays derowel gans niver a skriforyon aswonnys yn-ta a-dro dhe dremynnow divers a’y ober rag Kernow ha’n bys keltek efanna. Y tiskwa ensamplow a’y skrifow, ha kovyon ha trubytys dhyworth ha kowetha ha kothmans.

ISBN 978 1 903427 85 9

Dyllys gans Francis Boutle Publishers yn herwydh Gorsedh Kernow.

£12.50 + lytherdoll. (Kostow gans lytherdoll £14.50 RU; £19.50 yn-mes a’n RU)

Dyllys mis Hedra 2013

Wosa an lonch y fydh kavadow dasskrifow an lyver rag aga huntell dhyworth An Gernyk, Fordh an Chapel, Leedstown, Heyl TR27 6BACornish Bards of the Penryn and Falmouth Area/
Berdh Kernow Ranndir Pennrynn hag Aberfala


Book cover

Yn unn govhe An Orsedh 2013 hag a hwyrvydh dhe Bark Glasneth, Pennrynn, Gorsedh Kernow re worras warbarth dyllans hag a re manylyon a vewnansow hag oberow a 46 Bardh yw tremenys neb esa trigys hag oberi, dhe’n lyha dres rann a’ga bewnansow y’n ranndir Pennrynn hag Aberfala.

Ynwedh synsys ynno yma manylyon a 49 Bardh usi yn few ha’n ober esons i ow kul y’n eur ma rag Kernow.

Hemm yw an peswara lyver yn kevres towlennys hag a gudh an ranndir mayth yw synsys Gorsedh Kernow.

£6.50 + lytherdol (kost gans lytherdol £8.25 RU, £11.50 Europa, £14.00 ayrbost , po £11.50 tir ha mor, rag remenant an bys)

Cornish Bards of the North Cornwall Area /
Berdh Kernow Ranndir Kernow Gledh


Book cover

May hyllir kovhe Gorsedh 2012, usi ow hwarvos dhe Reskammel, Gorsedh Kernow re worras war-barth dyllans hag a re manylyon bewnansow hag oberow a hwegh ha dew-ugans Bardh marow neb esa trigys hag oberi, dhe’n lyha rag rann aga bewnans, yn Ranndir Kernow Gledh.

Yma ynwedh manylyon a hwegh war’n ugens Bardh byw ha’n ober esons i ow kul rag Kernow y’n eur ma. Hemm yw an tressa yn kevres towlys a dhyllansow a-dro dhe’n ranndir mayth yw synsys an Orsedh.


£6.50 + lytherdol (kost gans lytherdol £7.60 RU, £9.60 Europa, £11 rag remenant an bys)
Gorsedh Kernow: Bards of the Helston Area / Berdh a'n Ranndir Hellys

Book cover

Dhe govhe an Orsedh 2011, hag a hwervydh dhe Hellys, Gorsedh Kernow re worras war-barth dyllans hag a re manylyon bewnansow a dew-ugens bardh marow neb esa trigys hag oberi y’n ranndir Hellys ha Lesardh, ha deg warn ugens Bardh byw ynwedh.

Hemm yw an nessa yn kevres towlennys a dhyllansow a wra vri an ranndir may fo synsys an Orsedh Kernow bledhennek.


Yma res gul talas a £7.50 (RU), £8.50 (Europ) po £10 (leow erel) dhe Gorsedh Kernow.'Cornish Bards of the St Ives Area/Berdh Gernewek an Ranndir Porthia'

Book cover

Lonchys dhe Borth Ia gool an Orsedh 2010, an lyver ma a vraster A4 yw kuntelles a vewgrafow berr a dewdhek ha dew-ugans kyns berdh Porth Ia, war-barth gans aga rians dhe Orsedh Kernow, bewnans a Borth Ia ha gonisogeth hag istori Kernewek.

Dres berdh kepar ha Barbara Hepworth, Bernard Leach ha Peter Lanyon, neb a gowlwrug bri war an arethva ledanna Pretennek hag yn kesgwlasek, y fir orth burjysi an werin kepar ha Beryl James, Cyril Noall ha John Tucker Barber.

Liwys yn ta gans moy es dew-ugens skeusenn du ha gwynn, y feu hwithrys ha kervernys war-barth gans Kresen Studhyans Kovskrivennow Porth Ia ha Kessedhek Kovskrivennow ha Dyllansow Gorsedh Kernow.

Image from book

Yma res gul talas a £7.50 (RU), £8.50 (Europ) po £10 (leow erel) dhe Gorsedh Kernow.


'Gorseth Kernow/The Cornish Gorsedd: pyth yu hy ha pandra wra hy'
gans Rod Lyon

Book cover

Yma'n vledhen ma owth avysya 80ans gol penbloth Gorseth Kernow hag y whelyr dyllans folennyk a vyras orth an cuntellyans adhya an tu aberveth.

Rod Lyon (Tewennow) a vappya hy devedhyansow yn Breten Vur avar ha Kembry, hag ynweth myras orth hy solemnytys ha regalya hag a  whyly an strocas effeyth tus mur y vry kepar ha Henry Jenner ha Robert Morton Nance.

Ef a styr ynweth pan vaner Gorseth Kernow re chanjyas dres an vledhy nnow ha fatla wra hy gweles hy ran yn Kernow y'n 21ans Cansvledhen hag adrus an omlesans Kernewek.

Lymnys gorhel yn lyw lun yu, gans lyes scuesen nag o gwelys kens es hemma, ynweth 'Gorseth Kernow/The Cornish Gorsedd' a synsy notennow styryansek dhe les ow tuchya regalya an Orseth ha rolyow Byrth Mur, Cannas Byrth Mur ha tylleryow an Orseth.


Cost yu £5.70 (Wlascor Unys) po £6.45 (tramor) res yu dheugh danvon chekkennow sterlyn taladow dhe Orseth Kernow.'Setting Cornwall on its Feet' - Robert Morton Nance 1873-1959

Setting Cornwall on its Feet

Yma'n cuntellyans ma a assays ha mamscryfow ow rejoycya bewnans ha gonys Robert Morton Nance, lymner,dyscajor hengovyon an bobel, scryfer, ystoryor morek, tan y golon Keltek, fundyor Cowethasow Kernow Goth ha Barth Mur an Orseth Kernow. Penscryfys yu ef gans byrth Peter Thomas ha Derek Williams hag yth yu dyllys yn 2007 gans Francis Boutle yn kevren Gorseth Kernow.

ISBN: 978 1 903427 34 7

Cost yu £10 (profyans specyal) ( Gans £1.50 lytherdoll rag An Wlascor Unys, gans £2.50 rag tramor mar plek).
Gwra chekkennow sterlyn taladow dhe 'Gorseth Kernow'.DVD "Pennsans Diskudhys"

Pennsans Diskudhys

Gwary 10 mynysen gans 8 flogh adhyworth Scol Kensa Sen Eler. Scryf yn Kernewek gans John Parker. Ef a vu performyes dhe Wol Ylow an Orseth 2007.

Yma 5 chaptra dhe'n DVD:-
  1. Yma'n gwary dyworth 3 elyn a'n jyn scuesen.
  2. An keth mes yma ganso Geryow Kernewek avel ys ystytel.
  3. Gerva geryow kewsys ha lavarow gans geryow yn Sawsnek ha Kernewek warn scryn. Geryow kewsys dywwyth gans powes rag gweloryon dhe dhasleveral.
  4. Gerva mes yma geryow warn scryn yn Kernewek yn unyk.
  5. Dathel adro dyllajow, assayans, etc.
Platten pryntys lyes lyw ha cudhlen, gans lyfryk 8 folen a eryow (Kern & Saws) gans folen adro technykow video.

Cost £3 (may 'ma £1-25 res dhe Scol Sen Eler) gans £1 fardellyans ha lytherdoll y'n Wlascor Unys


Clykkya omma rag manylyon pelha/govynadow.


Henry & Katharine Jenner:
Solempnyta an Wonesegeth, Tavas ha Honensys a Gernow

Dyllys - mys Est 2004Henry & Katharine Lee Jenner yn 1881

An lyver posek-ma a verk pen cansbloth an dyllans Henry Jenner "The Handbook of the Cornish Language" hag a dhallathas an studhyans arnoweth a Gernewek. Y'n keth bledhen, 1904, dre stryvyansow Jenner, Kernow a vu degemerys avel onen an whegh Kenedhel Geltek dhe'n Gol Pan-Keltek yn Caernarfon, Kembry.

An lyver noweth-ma, cuntellyans a assays gans lyes scryfer Kernewek a'n jeth hedhyu a-dro dhe Henry ha Katherine, y wrek, gans ensomplow aga scryfow ha skesennow pals, yu ynweth men myldyr. Yth yu an kensa studhyans manylys a'n dus mur aga bry yn dasserghyans Kernewek y'n ugansves cansbledhen, ow corra aga cryjyansow ha cowlwryansow y'n mater ledanna a gowethas Vyctoryan hag Edwardyan.

Penscryfys gans Derek Williams, (Map Jethan), yth yu dyllys gans Francis Boutle Ltd, gans scothyans dyworth Gorseth Kernow, rak £10.00 (profyans specyal). Gwra chekkennow taladow dhe Gorseth Kernow.

Rag manylyon pella, goresow gwask, dasscryfow daswel h.e., e-bostya archives@gorsethkernow.org.ukfront cover of passion poem facsimile 
PASCYON AGAN ARLUTH
yn dasscryf kewar

Parusys ha penscryfys dres 6 bledhen gans Harry Woodhouse MA / Gwrayer an Sarf, hem yu 'kensa' yn dyllansow Kernewek. A-da dhe bup folen dhasscryf kewar, an mamscryf yu pryntyes ger rag ger gans trelyans arnoweth yndanno. Yma ethom a a-dro dhe 100 folen rag hemma, hag yu sewyes gans dyghtyans hevelep an tymmyk Chartour, y dheth 1340, dyskevrys gans Henry Jenner, ha kensa folen a Homylys Treger, y dheth a-dro dhe 1557.

An lyver a vu pryntyes ha kelmys yn teg gans Booth dyworth Penryn, yn dyllans strothys a 200 dasscryf yn unyk. Dhe gafos dyworth grandbard@gorsethkernow.org.uk, prys £16.99 (plus fardellyans ha lytherdoll
RU £1.50).

 

green line

Deu lyfryk a-dro dhe kens Cannasow Byrdh Vur re bu ascorrys gans Kessedhek Whythrans Cofscryfus ha Dyllansow an Orseth, caderhes gans Ann Trevenen Jenkin (Bryallen):

cover of book about Tolzethan

Tolzethan:
Bewnans ha Prysyow a
Joseph Hambley Rowe

gans Hugh Miners ha Treve Crago (28 folen, gans delynyansow lowr, nebes lywys)

Hambley Rowe a vu genys dhe Hayl, Kernow yn mys Gortheren 1870. Hag ef mes nebes seythenyow, ef a omvuvyas dhe Russya dres 9 blydhen. Wosa bos dyskys dhe Scol Hayl ha Penscol Aberdeen, y vewnans a os a vu spenys avel medhek yn Syr Ebron. Y guntellyans a lyfrow a vu prenys rak Lyverva Resruth hag a vyth rann a Lyverva Genethlek a dhe a Gernow.cover of book about Map Kenwyn

Map Kenwyn:
Bewnans ha Prysyow a
Cecil Beer

gans Gary Tregidga ha Treve Crago (32 folen)

Cecil Beer o esel bew a 'Tyr ha Tavas' der an 1930ow. Ev a vu degemerys avel Barth dhe Ben Padderbury yn 1934.

Ev a omvuvyas dhe Australya der an 1970ow le mayth o omvaglys yn tyn yn cuntellyansow a Vyrth Kernewek yn Australya.

Profyans specyal - pen an lynen

Cost yu £3 dhe bup onen, hag a syns lytherdoll RU. Y hyllyr prena an dheu warbarth rag £5.Pup daffar © Gorsedh Kernow marnas ef yw ken askrifys